NASZ BLOG

12 kwietnia 2016
Wypadek w miejscu pracy – kto odpowiada za szkodę?

Wypadek w pracy za granicą: jakie prawa ma pracownik w UE?

Wypadek w pracy za granicą: jakie prawa ma pracownik w UE? Zgodnie z zasadą równego traktowania pracownik pochodzący z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo […]
30 marca 2016
Wypadek w zakładzie pracy – sprawdź, jakie świadczenia Ci przysługują

Wypadek w zakładzie pracy – sprawdź, jakie świadczenia Ci przysługują

Wypadek przy pracy może powodować naruszenie ciała i rozstrój zdrowia, czego konsekwencją może być częściowa lub całkowita niezdolność do pracy. Należne świadczenia są wypłacane z funduszu […]
30 marca 2016
Wypadek w miejscu pracy – kto odpowiada za szkodę?

Wypadek w miejscu pracy – kto odpowiada za szkodę?

Wypadek w miejscu pracy jest zdarzeniem wywołującym szkodę na mieniu i na osobie. Odpowiedzialność za wypadek może ponosić ubezpieczyciel, a w określonych przypadkach także pracodawca. Pracownik, […]
29 marca 2016
Ubezpieczenie w KRUS-ie – świadczenia z tytułu wypadku rolniczego

Ubezpieczenie w KRUS-ie – świadczenia z tytułu wypadku rolniczego

Ubezpieczenie w KRUS-ie gwarantuje określone świadczenie, które przysługuje w razie wypadku rolniczego Jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia o […]
29 marca 2016
Odszkodowanie za utratę słuchu

Odszkodowanie za utratę słuchu

Odszkodowanie za utratę słuchu Trwała utrata słuchu jest przykładem uszczerbku na zdrowiu, do którego może dojść w wyniku wypadku (np. wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego). W […]
29 lutego 2016
Zasiłek chorobowy za wypadek w pracy

Zasiłek chorobowy za wypadek w pracy

Zasiłek chorobowy za wypadek w pracy Osobom, które uległy wypadkowi przy pracy i objęte są ubezpieczeniem wypadkowym – zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu […]
});