NASZ BLOG

10 kwietnia 2016
Czynności umożliwiając wyegzekwowania odszkodowania w wyniku wypadku drogowego

Czynności umożliwiając wyegzekwowania odszkodowania w wyniku wypadku drogowego

Czynności zmierzające do skutecznego wyegzekwowania odszkodowania z tytułu szkody powstałej w wyniku wypadku drogowego W zakresie czynności związanych ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela, w pierwszej kolejności […]
10 kwietnia 2016
Zwrotu jakich kosztów związanych z wypadkiem drogowym

Zwrotu jakich kosztów związanych z wypadkiem drogowym

Zwrotu jakich kosztów związanych z wypadkiem drogowym może domagać się poszkodowany? Na podstawie obserwacji organów orzekających o zwrocie kosztów leczenia i rehabilitacji, można wyszczególnić następujący katalog […]
});