NASZ BLOG

26 stycznia 2016
Kiedy odpowiedzialność zawodowa lekarza ulega przedawnieniu?

Odpowiedzialność zakład ubezpieczeń

Do jakiej kwoty odpowiada zakład ubezpieczeń ? Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a dokładnie art. 13 ust. […]
});