NASZ BLOG

29 lutego 2016
Przestępstwo wykonania zabiegu leczniczego przez lekarza z art. 192 § 1 k.k. bez zgody pacjenta samobójcy

Odpowiedzialność karna lekarza w przypadku wystąpienia błędu lekarskiego

Odpowiedzialność karna lekarza w przypadku wystąpienia błędu lekarskiego Osoby wykonujące zawód lekarza ponoszą odpowiedzialność karną za popełnienie błędu lekarskiego na zasadach ogólnych. Zasadami ogólnymi są zasady, […]
});