NASZ BLOG

10 kwietnia 2016
Czynności umożliwiając wyegzekwowania odszkodowania w wyniku wypadku drogowego

Czynności umożliwiając wyegzekwowania odszkodowania w wyniku wypadku drogowego

Czynności zmierzające do skutecznego wyegzekwowania odszkodowania z tytułu szkody powstałej w wyniku wypadku drogowego W zakresie czynności związanych ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela, w pierwszej kolejności […]
10 kwietnia 2016
Zwrotu jakich kosztów związanych z wypadkiem drogowym

Zwrotu jakich kosztów związanych z wypadkiem drogowym

Zwrotu jakich kosztów związanych z wypadkiem drogowym może domagać się poszkodowany? Na podstawie obserwacji organów orzekających o zwrocie kosztów leczenia i rehabilitacji, można wyszczególnić następujący katalog […]
10 kwietnia 2016
Komu przysługuje tzw. stosowne odszkodowanie

Komu przysługuje tzw. stosowne odszkodowanie

Komu przysługuje tzw. stosowne odszkodowanie określone w art. 446 § 3 k.c.? Stosowne odszkodowanie przysługuje osobom najbliższym zmarłego, poszkodowanego wskutek wypadku drogowego, co oznacza, że w […]
1 marca 2016
Czy należy wezwać Policję na miejsce wypadku drogowego lub kolizji drogowej?

Czy należy wezwać Policję na miejsce wypadku drogowego lub kolizji drogowej?

Czy należy wezwać Policję na miejsce wypadku drogowego lub kolizji drogowej? Czy i w jakich sytuacjach warto wezwać Policję na miejsce wypadku drogowego lub kolizji drogowej. […]
});