NASZ BLOG

30 marca 2016
Wypadek w zakładzie pracy – sprawdź, jakie świadczenia Ci przysługują

Wypadek w zakładzie pracy – sprawdź, jakie świadczenia Ci przysługują

Wypadek przy pracy może powodować naruszenie ciała i rozstrój zdrowia, czego konsekwencją może być częściowa lub całkowita niezdolność do pracy. Należne świadczenia są wypłacane z funduszu […]
29 lutego 2016
Zasiłek chorobowy za wypadek w pracy

Zasiłek chorobowy za wypadek w pracy

Zasiłek chorobowy za wypadek w pracy Osobom, które uległy wypadkowi przy pracy i objęte są ubezpieczeniem wypadkowym – zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu […]
24 lutego 2016
Mobbing – czy należy Ci się odszkodowanie?

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy Każdy z nas spędza dużą część dnia w pracy przy wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych. W zależności od charakteru pracy możemy być bardziej […]
24 lutego 2016
Wypadek w pracy - świadczenie rehabilitacyjne

Wypadek w pracy – świadczenie rehabilitacyjne

Wypadek w pracy – świadczenie rehabilitacyjne Wypadek przy pracy. W zależności od jej charakteru – może wywołać u pracownika bardzo rozległe urazy, których konsekwencje również mogą być zróżnicowane. […]
24 lutego 2016
Wypadek w miejscu pracy – kto odpowiada za szkodę?

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych W pracy większość z pracowników zazwyczaj spędza prawie połowę dnia, bo około aż 8 godzin dziennie. W […]
});