NASZ BLOG

10 kwietnia 2016
Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu przestępstwem przestępstwem popełnionym przez lekarza w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego?

Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu przestępstwem przestępstwem popełnionym przez lekarza w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego?

Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu przestępstwem popełnionym przez lekarza w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego? Kodeks Postępowania Karnego z dnia 27 września 2013 roku wprowadziła nowe unormowanie […]
10 kwietnia 2016
Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu przestępstwem popełnionym przez lekarza?

Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu przestępstwem popełnionym przez lekarza?

Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu przestępstwem popełnionym przez lekarza? Pojęcie pokrzywdzonego w procesie karnym reguluje artykuł 49 § 1 k.p.k., którego treść wskazuje, iż: „Pokrzywdzonym jest osoba […]
});