odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Udostępnienie dokumentacji medycznej osoby zmarłejUdostępnienie dokumentacji medycznej osoby zmarłej

Zastanawiasz się, czy uzyskanie dokumentacji medycznej osoby zmarłej jest w ogóle możliwe? Nie wiesz jakie poczynić kroki by ją otrzymać?

Uzyskanie dokumentacji medycznej jest z pewnością pierwszym krokiem w walce o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu błędu medycznego. Należy bowiem pamiętać, że dokumentacja medyczna jest jednym z ważniejszych dowodów w procesie o błąd medyczny.

Oczywiście placówka medyczna ma obowiązek wydać pełną dokumentację pacjenta z całego przebiegu leczenia. Stanowczo należy stwierdzić, że pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Co jednak, jeśli pacjent zmarł?

Kto wówczas ma prawo dostępu do dokumentacji?

Czy osoby bliskie mogą złożyć wniosek o jej wydanie?

Udostępnienie dokumentacji medycznej – zmiana przepisów

Zmiany przepisów dot. wydawania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

9 lutego 2019 r. nastąpiły ważne zmiany przepisów dotyczące wydawania dokumentacji zmarłego (znowelizowano bowiem ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Do tej pory wydawano ją wyłącznie osobie upoważnionej za jego życia lub jemu przedstawicielowi ustawowemu.

Najnowsze zmiany umożliwiają uzyskanie dokumentacji przez osobę bliską.

Udostępnienie dokumentacji medycznej – łatwiejszy dostęp do dokumentacji medycznej

Obecnie dostęp do dokumentacji medycznej osoby zmarłej ma osoba bliska, chyba że jeszcze za życia sprzeciwił się temu pacjent. W tym przypadku osobą bliską są przede wszystkim: małżonek/ małżonka, dzieci, rodzice, dziadkowie, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub po prostu osoba wskazana przez pacjenta. Jeżeli udostępnieniu sprzeciwi się  inny bliski, wówczas spór ten  rozstrzygać będzie sąd.

Profesjonalna pomoc w walce o odszkodowanie

Czy podejrzewasz, że podczas diagnozy lub leczenia bliskiej Ci osoby mogło dojść do błędu medycznego, lekarskiego, co poskutkowało jej zgonem?

Zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Bezpłatnie przeanalizujemy dokumentację medyczną i odpowiemy na pytanie czy w tym przypadku zawinił personel medyczny.

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz – to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl