odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

USG w ciążyUSG w ciąży – co można dostrzec na badaniu ultrasonograficznym po 18 tygodniu ciąży?

USG w ciąży – podczas badania USG w 18-22 oraz 28-32 tygodniu ciąży mamy do czynienia z oceną rozwoju płodu,  szczegółowa ocena narządów płodu pod kątem występowania wad wrodzonych (ocena budowy anatomicznej płodu).

Ponadto badanie ma na celu określenie przybliżonej masy płodu i wieku ciążowego (gdy nie został określony wcześniej). W tym celu dokonuje się biometrii. Na tej podstawie lekarz może dokonać pomiaru dwuciemieniowego główki płodu (BPD), obwodu główki płodu (HC), obwodu brzucha płodu (AC), długości kości udowej (FL), opcjonalnie długości kości ramiennej (HL) oraz wymiaru poprzecznego móżdżku (TCD).

bezpłatna konsultacja prawna

USG w ciąży

Ocena anatomiczna płodu

Na tym etapie ciąży dokonuje się oceny struktur i narządów płodu.

 • Czaszka – ocena 4 cech: rozmiar, kształt, ciągłość, gęstość mineralna
 • Rozmiar – ocena podczas pomiarów BPD, HC
 • Kształt – owalny, bez ubytków ciągłości – oprócz szwów czaszkowych. Nieprawidłowy kształt (cytryny, truskawki, liścia kończyny) powinien zostać udokumentowany
 • Ciągłość – brak defektów kostnych, bez widocznych na zewnątrz struktur mózgowych
 • Gęstość mineralna – jednolita, ubytki jedynie w miejscu szwów czaszkowych. „Nadmiernie” widoczne struktury mózgu płodu mogą nasuwać defekty w mineralizacji kości (np. hypofosfatazja, osteogenesis imperfecta), podobnie jak podatność czaszki na ucisk głowicą przez powłoki brzuszne matki.
 • Ośrodkowy układ nerwowy płodu – ocena w co najmniej w trzech płaszczyznach pozwalających na wizualizację integralności OUN – przezkomorową, przezwzgórzową oraz przezmóżdżkową (tylny dół czaszki). Należy uwidocznić: komory boczne wraz ze spotami naczyniowymi, jamę przegrody przezroczystej, sierp mózgu, wzgórza, móżdżek i zbiornik wielki.
 • Twarz płodu – ocena powinna obejmować kontrolę górnej wargi (ocena w kierunku rozszczepu), pomiar kości nosowej, oczodołów, profilu twarzy.
 • Szyja płodu – bez mas patologicznych, przestrzeni płynowych i uwypukleń. Ocena obejmuje badanie w kierunku zmian jak wodniak szyi lub potworniak tej okolicy.
 • Klatka piersiowa płodu – regularny kształt, żebra o prawidłowej krzywiźnie i długości, bez deformacji, oba płuca o jednolitej echogenności, bez mas patologicznych, zbiorników płynowych i przesunięcia śródpiersia. Na przekroju strzałkowym widoczna hypoechogenna przepona, o jednolitej ciągłości.
 • Kręgosłup płodu – ocena w płaszczyznach strzałkowej, poprzecznej oraz czołowej z oceną ciągłości skóry. Rozszczepowi kręgosłupa często towarzyszą zmiany w anatomii OUN płodu (móżdżek – obraz banana, zwężenie zbiornika wielkiego). Inne płaszczyzny pomiaru mogą być pomocne w wykrywaniu deformacji np. kręgów lub agenezji krzyżowej.
 • Kończyny płodu – minimum oceny obejmuje stwierdzenie obecności/braku kończyny. Należy udokumentować otwarcie/zamknięcie dłoni. Nie rekomenduje się liczenia palców dłoni i stop.
 • Badanie płci płodu – nie jest zalecane jako element przesiewowego badania ultrasonograficznego w II i III trymestrze ciąży. Może zostać wykonane na życzenie i po uzyskaniu zgody rodziców. Jeśli występują zmiany o charakterze np. wodniaka jąder lub przerostu łechtaczki, należy to uwzględnić w opisie badania.

USG w ciąży – ocena narządów płodu

 • Serce płodu – zalecane jest takie powiększenie, aby obraz serca zajmował 1/2 lub 1/3 obrazu.

Jama brzuszna płodu – należy ocenić położenie narządów wewnętrznych względem koniuszka serca:

 • Żołądek płodu po stronie lewej, nieprawidłowości położenia i kształtu (np. obraz podwójnej bańki) powinny zostać udokumentowane.
 • Jelita powinny znajdować się w jamie brzusznej. Objawy poszerzenia pętli jelitowych powinny zostać udokumentowane.
 • Przyczep pępowiny powinien tworzyć z ścianą jamy brzusznej obraz litery T. Należy zbadać przyczep pępowiny w kierunku zaburzeń ciągłości przedniej ściany brzucha (przepuklina pępowinowa, wytrzewienie). Liczba naczyń pępowiny powinna zostać określona, optymalnie za pomocą ultrasonografii kodowanej kolorem, uwidoczniając przebieg tętnic pępowinowych wzdłuż pęcherza moczowego płodu lub na przekroju poprzecznym. Stwierdzenie obecności pojedynczej tętnicy pępowinowej powinno stanowić wskazanie do poszerzenia diagnostyki w ośrodku referencyjnym.
 • Pęcherzyk żółciowy płodu nie jest rutynowym elementem oceny płodu w II trymestrze. Obie nerki powinny zostać uwidocznione, należy udokumentować poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego (pomiar AP lub PA na przekroju poprzecznym).
 • Pęcherz moczowy płodu powinien zostać uwidoczniony, należy udokumentować poszerzenie oraz nieprawidłowy kształt (np. obraz „dziurki od klucza” – zastawka cewki tylnej).
 • Ocena łożyska – minimum oceny obejmuje określenie położenia łożyska oraz relacji do ujścia wewnętrznego szyjki macicy. Należy udokumentować nieprawidłowości w strukturze łożyska – krwiaki, guzy i inne masy patologiczne. Ciężarne po zabiegach chirurgicznych na macicy oraz z nisko usadowionym łożyskiem należy skierować na badanie kontrolne w kierunku łożyska przyrośniętego (badanie w III trymestrze ciąży).
 • Badanie szyjki macicy, macicy, przydatków – w chwili obecnej nie ma dowodów na konieczność rutynowego badania długości szyjki macicy w II trymestrze ciąży w populacji ogólnej. W uzasadnionych klinicznie przypadkach, należy używać sondy dopochwowej (pomiar długości szyjki macicy, szerokości kanału). Wszelkie nieprawidłowe masy w obrębie, szyjki macicy, macicy lub przydatków powinny zostać udokumentowane, o ile mogą stanowić przeszkodę porodową.
 • Ocena płynu owodniowego – może być wykonana ocena subiektywna lub za pomocą wskaźników ilościowych (AFI, MVP). Ciężarne z nieprawidłową ilością płynu owodniowego powinny mieć wykonaną szczegółową ocenę płodu w ośrodku referencyjnym.

zadzwoń teraz

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych zapewnia bezpłatną analizę dokumentacji medycznej z przebiegu ciąży i porodu

Jeżeli coś Cię szczególnie zaniepokoiło w czasie ciąży i/lub porodu, niezwłocznie poinformuj o tym Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych.

Wspieramy poszkodowanych pacjentów przez lekarzy, zapewniamy bezpłatną analizę dokumentacji medycznej oraz pomagamy w uzyskaniu rekompensaty za doznaną krzywdę w wyniku błędy medycznego okołoporodowego. Zadzwoń 722 080 080, aby poprosić o pomoc profesjonalistów.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl