Nie bój się rozpocząć walki o sprawiedliwość i odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu z winy lekarza.
Jesteśmy po to, aby Ci pomóc. Zaufało nam wielu poszkodowanych pacjentów, którzy ucierpieli w wyniku błędu lekarskiego.

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

125 300 zł

zadośćuczynienie za pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

300 000 zł

zadośćuczynienie dla żony zmarłego pacjenta z winy lekarza

821 000 zł

zadośćuczynienie za pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

1 233 500 zł

zadośćuczynienie za uszkodzenie mózgu dziecka przy porodzie

Wydanie dokumentacji medycznej

Sprawdź jak w 4 prostych krokach możesz otrzymać należne Ci odszkodowanie 

Wydanie dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna dowodem w sprawie o błąd medyczny…

Wydanie dokumentacji medycznej

Szpital ma obowiązek wydać Ci dokumentację medyczną

 • Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do uzyskania kopii dokumentacji dotyczącej leczenia z: przychodni, od lekarza rodzinnego oraz ze szpitala (zarówno z placówek publicznych, jak i prywatnych).
 • Przede wszystkim wydanie dokumentacji medycznej jest obowiązkiem szpitala.
 • Jeżeli chcesz uzyskać dokumentację medyczną to musisz złożyć wniosek o jej wydanie. Następnie po złożeniu wniosku uzyskasz dostęp do swojej dokumentacji.
 • O dokumentację medyczną możesz zawnioskować w archiwum lub w sekretariacie szpitala albo przychodni.
 • Zwróć szczególną uwagę odbierająć dokumentacje medyczną, aby była czytelna, ponumerowana oraz potwierdzona za zgodność z oryginałem przez placówke medyczną.
 • Jeżeli podejrzewasz, że jesteś ofiarą błędu lekarskiego, niezwłocznie uzyskaj pełną dokumentację medyczną z placówki, w której doszło do nieprawidłowości, celem udokumentowania zdarzenia.
 • Pamiętaj, że zgromadzona dokumentacja będzie stanowiła dowód w sprawie przeciwko lekarzowi i placówce medycznej, w której poszkodowany pacjent doznał uszczerbku na zdrowiu.
 • Prawnicy Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych mogą poszczycić się ponad 20 letnim doświadczeniem. Prowadzimy wiele trudnych spraw dotyczących błędów okołoporodowych.

 • Dysponujemy rozległą wiedzą potrzebną do zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych oraz medycznych.
 • Mamy wieloletnią praktykę w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Przede wszystkim specjalizujemy się w błędach medycznych skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta.
 • Nasi Prawnicy rozumieją jak olbrzymia odpowiedzialność ciąży na ich barkach, zwłaszcza gdy prowadzą dochodzenie w sprawie błędu lekarskiego, medycznego.
 • Profesjonalizm i zaangażowanie w każdą sprawę naszego Klienta oraz uzyskanie dla niego najwyższych świadczeń jest dla nas celem każdego dnia.
 • Jesteśmy konsekwentni i nieustępliwi w obronie interesów naszych Klientów, zarówno przed Ubezpieczycielem jak i Sądem. Dzięki temu możemy zapewnić bezpieczeństwo naszemu Klientowi i jego Najbliższym.
 • Współpracujemy z wysoko cenionymi biegłymi medycznymi. Pomagają nam oni precyzyjnie określić, gdzie i kiedy doszło do błędu medycznego oraz jakie były jego konsekwencje.
 • Nasi Specjaliści są zaangażowani i rozumieją Twoje potrzeby w związku z tym niezwłocznie odpowiadamy na wszystkie telefony i e-maile.
 • Szanujemy Twoje prawo do informacji. Dlatego zapewniamy naszym Klientom regularny kontakt z osobistym opiekunem, który bezpośrednio relacjonuje przebieg postępowania na każdym etapie sprawy.
 • Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych oferuje bezpłatną analizę sprawy.
 • Zorganizuj swój czas, tak aby opowiedzieć nam swoją historię. W ten sposób chroń swoje prawo do sprawiedliwości.

Wydanie dokumentacji medycznej  – w jakiej formie?

 • Po pierwsze dokumentacja medyczna może być udostępniona  do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego. Moze mieć ponadto formię odpisów, wyciągów lub kopii, w oryginale za pokwitowaniem odbioru (po wykorzystaniu dokumentacji jesteś zobowiązany do jej zwrotu).
 • Można  również udostępnić ją w wersji elektronicznej. Oznacza to że dokumentacja medyczna będzie nagrana na nośniku elektronicznym.
 • Ustawa o dokumentacji medycznej, rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej – dokumentacja medyczna pacjenta musi być przechowywana w odpowiedni sposób.
 • Szczegółowe informacje zostały zawarte w: ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r., ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Zachęcamy do zapoznania się z tymi aktami prawnymi.

Wydanie dokumentacji medycznej  – jak długo placówki medyczne przechowują dokumentację?

 • Dokumentację medyczną przechowuje się  w archiwach placówki medycznej przez okres 20 lat. Istnieją pewne wyjątki, m.in.: zdjęcia RTG są przechowywane przez 10 lat, skierowania są przechowywane przez 5 lat. Przechowywanie dokumentacji medycznej powinno odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem.

Wydanie dokumentacji medycznej  – koszty

 • W marcu 2017 r. zmieniły się przepisy. Za jedną stronę kopii zapłacisz maksymalnie około 0,30 zł. Do niedawna za jedna stronę pacjent płacił nawet do 0,84 zł.

Wydanie dokumentacji medycznej  – co należy zrobić?

 • Należy złożyć pisemny wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Na podstawie wniosku placówka medyczna przygotuje dokumentację i wystawi rachunek do zapłaty.

Wydanie dokumentacji medycznej  – jakie masz prawa?

 • Jako Pacjent masz prawo do dokumentacji medycznej w postaci: wyciągu (skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości  dokumentacji medycznej), odpisu (dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem), kopii (dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego – skanu).
 • Jeżeli szpital nie wydał Ci dokumentacji medycznej oraz nie uzasadnił swojej decyzji w należyty sposób, masz prawo do złożenia skargi do Rzecznika Praw Pacjenta. Placówka medyczna powinna wydać dokumentację „bez zbędnej zwłoki”. Jeżeli placówka medyczna potrzebuje więcej czasu na skopiowanie dokumentacji medycznej lub jej udostępnienie, powinna powiadomić Cię o tym oficjalnym pismem.
 • W przypadku, gdy placówka medyczna odmówi wydania dokumentacji medycznej napewno masz prawo do złożenia skargi do Rzecznika Praw Pacjenta.
 • Pacjenci powinni być świadomi swoich praw. „Nieznajomość prawa szkodzi”, szczególnie, gdy jest to wykorzystywane przez placówki medyczne.