odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Wypadek kolejowyWypadek kolejowy – kompensacja szkód pasażerów

W dniu 3 marca 2012 r. doszło do zderzenia się dwóch pociągów pod Szczekocinami. We wspomnianej katastrofie kolejowej zostało poszkodowanych wiele osób.

Pasażerka zajmująca miejsce w jednym z pierwszych wagonów wyleciała na nasyp kolejowy. Zdarzenie wiąże się z traumatycznymi przeżyciami, uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia. W podobnej sytuacji było wielu innych pasażerów.

bezpłatna konsultacja prawna

Szkoda na osobie

Definicja szkody na osobie określona w art. 444 § 1 k.c. obejmuje uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia. Może ona wywołać ujemne następstwa o charakterze majątkowym (np. koszty leczenia) i niemajątkowym (np. cierpienie fizyczne). Naprawienie szkody na osobie polega na pokryciu wszelkich kosztów leczenia w drodze odszkodowania oraz na złagodzeniu cierpienia poszkodowanego w drodze zasądzenia na jego rzecz zadośćuczynienia. Kompensacja szkody polega zatem na przyznaniu poszkodowanemu odpowiednich świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego (art. 444 § 1 k.c., art. 445 § 1 k.c.).

Szkoda trwała

Szkoda na osobie może mieć charakter tymczasowy lub trwały. W pierwszym przypadku poszkodowany powraca do pełnego zdrowia po odbyciu leczenia i rehabilitacji. Szkoda trwała jest natomiast związana z inwalidztwem. Dla tego typu szkody ustawodawca przewidział dwie dodatkowe możliwości rekompensaty – prawo żądania wypłaty sumy pieniężnej potrzebnej na przygotowanie do innego zawodu oraz renta (art. 444 § 1 k.c., art. 444 § 2 k.c.).

Świadczenia okresowe mogą mieć charakter stały lub tymczasowy. Renta tymczasowa może być przyznana w sytuacji, gdy w chwili wydania wyroku nie jest możliwe ustalenie rozmiaru szkody (art. 444 § 3 k.c.). Renta może być zasądzona w jednym z trzech przypadków:

  • całkowita utrata zdolności zarobkowych
  • częściowa utrata zdolności zarobkowych
  • zwiększenie potrzeb poszkodowanego
  • zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość

W poszczególnych przypadkach sąd bada różnicę w stanie sprzed wypadku i po, biorąc pod uwagę ogół okoliczności wykazanych przez strony w toku postępowania. Wysokość renty odszkodowawczej w przypadku utraty zdolności zarobkowych zależy od poziomu przewidywanego wynagrodzenia, jakie poszkodowany uzyskiwałby, gdyby nie doznał szkody. W razie częściowej utraty zdolności do uzyskiwania zarobków świadczenie okresowe powinno być pomniejszone o wynagrodzenie otrzymywane przez poszkodowanego (wyr. SA w Białymstoku z dnia 12.07.2013 r., sygn. I ACa 338/12).

zadzwoń teraz

Szkoda przyszła

W przypadku szkód na osobie 3 – letni termin przedawnienia zaczyna biec nie od momentu zdarzenia, tylko od spełnienia się dwóch przesłanek – wiedzy o szkodzie i wiedzy o podmiocie zobowiązanym do jej naprawienia (art. 4421 § 3 k.c.).  Wprowadzenie tego rozwiązania umożliwia dochodzenie roszczeń z tytułu szkód przyszłych, czyli rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała, jakie ujawniły się w późniejszym czasie (por. wyr. SA w Warszawie z dnia 27.03.2013 r., sygn. I ACa 1177/12).

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień związanych z wypadkami. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl