odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Wypadek przy pracy - co się należyWypadek przy pracy – co się należy? Co uznajemy za wypadek przy pracy?

Jako wypadek przy pracy określamy nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy (zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).
Doznałeś uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy? Zgłoś się do nas, a my skutecznie Ci w tym pomożemy.

bezpłatna porada

Wypadek przy pracy – co się należy?

Przede wszystkim, w wyniku wypadku przy pracy możesz ubiegać się o odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak to nie wszystko – wypadek przy pracy daje również możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnoprawnej z polisy OC pracodawcy.

Jednakże, to nie jedyne świadczenia o jakie może ubiegać się pracownik. Może się także ubiegać o zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, rentę z tytułu niezdolności do pracy, dodatek pielęgnacyjny bądź rentę rodzinną albo dodatek do renty rodzinnej.

Wypadek przy pracy – co się należy oraz jakich dokumentów potrzebujesz?

Przede wszystkim, aby móc skutecznie dochodzić roszczeń jeżeli chodzi o wypadek przy pracy, musisz zgłosić to w odpowiednim czasie.

Ponadto, ważne jest, aby został sporządzony protokół powypadkowy przez pracodawcę. Pomocne również będzie, jeśli ktoś widział ten wypadek – dzięki temu łatwiej będzie wykazać, że doszło do niego z winy pracodawcy. Także dokumentacja medyczna może tutaj mieć duże znaczenie, warto więc sumiennie zbierać wszystkie dokumenty bądź zawnioskować o ich wydanie

Czy wypadek przy pracy ulega przedawnieniu – Czy prawo do powyższych świadczeń ulega przedawnieniu?

Ogólnie rzecz biorąc, przedawnia się prawo do:

  • zasiłku chorobowego
  • świadczenia rehabilitacyjnego
  • jednorazowego odszkodowania

Niewątpliwie, roszczenia pracownika przeciwko pracodawcy wynikają ze stosunku pracy, jednakże ze względu na ich cywilnoprawny charakter, ulegają one przedawnieniu i podlegają rygorom prawa cywilnego (art. 442 par. 1 k.c).

A zatem, roszczenie to, ulega przedawnieniu z upływem lat 3 od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Co do zasady, w razie wypadku przy pracy chwila, w której pracownik dowiaduje się o osobie zobowiązanej do naprawienia szkody (jeżeli jest to pracodawca), jest tożsama  z chwilą samego zdarzenia.

Gdzie szukać pomocy?

Uległeś wypadkowi przy pracy, w wyniku czego doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiuNie pozwól by Twoje roszczenie się przedawniło! Jeżeli po wypadku w pracy popadłeś w nadmierne zadłużenie, warto ustalić czy upadłość konsumencka jest rozwiązaniem dla Ciebie. Już dziś zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych.

bezpłatna konsultacja prawna

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl