odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Wypadek przy pracy rolniczej odszkodowanie

Wypadek przy pracy rolniczej odszkodowanie

Uległeś wypadkowi przy pracy rolniczej i w konsekwencji doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu i zastanawiasz się w jaki sposób uzyskać z tego tytułu odszkodowanie?

Nie pozwól, by Twoje roszczenie się przedawniło, nie czekaj. Zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Wywalczymy dla Ciebie i Twoich najbliższycvh możliwie najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie.

bezpłatna porada prawna

Wypadek przy pracy rolniczej – definicja

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności.

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej

Jeśli doznałeś stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku w rolnictwie, należy Ci się odszkodowanie z KRUS. Świadczenie to może otrzymać ubezpieczony rolnik, domownik lub pomocnik rolnika.

Odszkodowanie to, natomiast nie przysługuje, jeżeli ubezpieczony:

  • spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa
  • sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku będąc w stanie nietrzeźwości, jak również pod wpływem środków odurzających/ psychotropowych

Wypadek przy pracy rolniczej – co robić

Wypadek przy pracy rolniczej należy zgłosić do najbliższej placówki terenow23ej KRUS w ciągu 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia. Zgłoszenia można dokonać osobiście, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też telefonicznie.

Osoba uprawniona do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie powinna złożyć odpowiedni wniosek na formularzu KRUS SR-23 (dostępny na stronie KRUS).

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego KRUS sporządza protokół powypadkowy. W ciągu 7 dni od jego otrzymania można złożyć na piśmie zastrzeżenia i uwagi co do ustaleń w nim zawartych.

Pamiętaj, protokół powypadkowy stanowi podstawę do uznania bądź nie uznania wypadku za wypadek przy pracy rolniczej.

zadzwoń teraz

Odszkodowanie z OC rolnika, do którego należy gospodarstwo

Oczywiście jednorazowe odszkodowanie z KRUS nie jest jedynym świadczeniem, które poszkodowany może uzyskać z tytułu wypadku. Należy mieć świadomość, iż osoba prowadząca gospodarstwo rolne podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Zasadniczo, z ubezpieczenia tego, poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie.

Co do zasady, odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje w chwili:

  • śmierci osoby
  • uszkodzenia ciała
  • rozstroju zdrowia
  • zniszczenia bądź uszkodzenia mienia

Gdzie szukać pomocy

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy rolniczej?

Niezwłocznie zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją dokumentację! Z nami otrzymasz najwyższe odszkodowanie za wykadek w gospodarstwie rolnym.

bezpłatna konsultacja prawna

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl