Wypadek w pracy – świadczenie rehabilitacyjne

Wypadek w pracy - świadczenie rehabilitacyjneWypadek w pracy – świadczenie rehabilitacyjne

Wypadek przy pracy. W zależności od jej charakteru – może wywołać u pracownika bardzo rozległe urazy, których konsekwencje również mogą być zróżnicowane. Począwszy od zwichniętego nadgarstka do skomplikowanego otwartego złamania. Rodzaj urazu, jakiego doznał pracownik determinuje okres czasu, w którym nie będzie on zdolny do pracy i podczas którego jest uprawniony do otrzymywania świadczeń pieniężnych.

Po zakończeniu okresu, w którym przysługuje pracownikowi zasiłek chorobowy, jego miejsce zajmuje świadczenie rehabilitacyjne.

Definicję świadczenia rehabilitacyjnego zawiera ustawa o ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, która w art. 6 ust. 1 pkt 1 określa daną instytucję jako: „świadczenie dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.”

Jak wynika z cytowanego przepisu do otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego przez pracownika, konieczne jest kumulatywne wystąpienie dwóch przesłanek:
  • wyczerpanie zasiłku chorobowego;
  • niezdolność do pracy, przy dalszym leczeniu lub rehabilitacji leczniczej rokujących odzyskanie zdolności do pracy.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

O niezdolności do pracy oraz o tym czy dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy przez pracownika orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego stanowi orzeczenie lekarza orzecznika ZUS.

Zgodnie z art. 18 ust. 7.  Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy.  75% tej podstawy za pozostały okres, natomiast jeśli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży – 100% tej podstawy.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień prawa pracy. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami w pracy. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.
Zadzwoń +48 722 080 080 lub napisz do nas e-mail kontakt@krop.org.pl to nic nie kosztuje, a może tylko pomóc. Sprawdź jak możemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie. 

});