odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Wypadek w pracy Wypadek w pracy za granicą: jakie prawa ma pracownik w UE?

Zgodnie z zasadą równego traktowania pracownik pochodzący z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo do takich samych świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, jak obywatel tego kraju. Inaczej prezentuje się sytuacja pracownika odbywającego zagraniczną podróż służbową.

W razie wypadku w pracy za granicą, na terytorium jednego z państw UE mogą ci przysługiwać takie roszczenia, jak zwrot kosztów leczenia, utraconych dochodów i równowartości zniszczonego mienia osobistego, a także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. W tym przypadku zazwyczaj znajdą zastosowanie przepisy obowiązujące w państwie, gdzie doszło do wypadku.

bezpłatna konsultacja prawna

Umowa ubezpieczenia OC

W większości przypadków wypadku przy pracy za granicą poszkodowany powinien zwrócić się do pracodawcy, który posiada polisę OC. Należne świadczenie powinno zostać wypłacone przez ubezpieczyciela. Nie należy kierować się polskimi przepisami dotyczącymi obowiązkowych ubezpieczeń. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. prawo prywatne międzynarodowe (dalej jako: p.p.m.), jeżeli prawo państwa członkowskiego EOG przewidujące obowiązek ubezpieczenia każe dla umowy ubezpieczenia stosować jako właściwe własne prawo – stosuje się to prawo. Znajdą zatem zastosowanie przepisy obowiązujące w danym państwie.  Obecnie wiele norm prawa ubezpieczeniowego na terenie UE zostało zharmonizowanych. Regulacje w państwie członkowskim mogą być podobne do tych, które obowiązują w Polsce.

zadzwoń teraz

Swoboda wyboru prawa właściwego

Zgodnie z art. 3 Konwencji Rzymskiej z 19 czerwca 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych strony stosunku pracy mają swobodę w wyborze prawa właściwego. Jeżeli pracownik i pracodawca nie ustalą tej kwestii redagując odpowiednie postanowienie umowa będzie podlegała prawu państwa, gdzie pracownik wykonuje normalnie swoją pracę (art. 6 ust. 2 Konwencji Rzymskiej). Na przykład, polski obywatel pracujący w Niemczech może umówić się z pracodawcą na stosowanie polskiego prawa. Jeżeli zaś nie zostanie to ustalone w umowie o pracę będzie on podlegał prawu niemieckiemu.

W razie wypadku przy pracy pracownik może mieć zatem dwie możliwości – w zależności od treści umowy o pracę. Pierwsza, najczęściej występująca sytuacja to podleganie przepisom państwa, gdzie jest realizowany kontrakt. Wtedy pracownikowi przysługują takie świadczenia, jak pracownikowi – obywatelowi danego kraju. Druga, rzadko spotykana okoliczność, to stosowanie przepisów prawa polskiego.

Zagraniczna podróż służbowa

Wypadek w pracy za granicą podczas podróży służbowej jest zdarzeniem uprawniającym poszkodowanego pracownika do świadczeń określonych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej jako u.s.w.). Pracownik jest objęty ochroną w zakresie czynności podejmowanych zwykle w podróży służbowej, co wynika z art. 3 ust. 2 pkt 1 wspomnianej wyżej ustawy  (por. wyr. SN z dnia 5 sierpnia 1998 r., sygn. II UKN 146/98).  Katalog świadczeń należnych pracownikowi został określony w art. 6 ust. 1 u.s.w. i obejmuje zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, a także pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w ortopedyczne przedmioty.

Gdzie szukać pomocy?

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień prawa pracy. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami w pracy. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl