Ile wynosi odszkodowanie za wypadek komunikacyjny? Wypadek komunikacyjny czy z pozoru niegroźna kolizja może skutkować uszkodzeniem pojazdu, a nawet uszczerbkiem na zdrowiu.Za doznaną szkodę i krzywdę przysługuje Ci odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zadzwoń do nas, abyśmy mogli bezpłatnie przeanalizować dokumenty i odnieść się do decyzji ubezpieczyciela. Zwrot poniesionych kosztów należy Ci się z OC sprawcy zdarzenia.Czytaj więcej →

Śmierć w wypadku komunikacyjnym – spełnić marzenia tych, którzy odeszli Każda informacja na temat wypadków komunikacyjnych przypomina Ci na nowo ten dzień. Zaczął się zwyczajnie, jak każdy inny. Poranne krzątanie, niedopita kawa pozostawiona na kuchennym stole… A później ten telefon. Najgorszy w Twoim życiu – suchy komunikat, informujący o śmierci tak bliskiej Ci osoby. ŚmierćCzytaj więcej →

Wypadek w miejscach publicznych zdarzają się bardzo często. Zimą zwykle dochodzi do wypadków związanych z upadkami przechodniów na oblodzonych chodnikach. W 2015 r. doszło do podobnego wypadku – kobieta poślizgnęła się na chodniku, ponieważ jego powierzchnia nie została posypana piaskiem, co jest standardowym postępowaniem zapobiegającym niefortunnym upadkom przechodniów w okresie zimowym. Ubezpieczyciel podmiotu odpowiedzialnego zaCzytaj więcej →

Wypadek kolejowy – kompensacja szkód pasażerów W dniu 3 marca 2012 r. doszło do zderzenia się dwóch pociągów pod Szczekocinami. We wspomnianej katastrofie kolejowej zostało poszkodowanych wiele osób. Pasażerka zajmująca miejsce w jednym z pierwszych wagonów wyleciała na nasyp kolejowy. Zdarzenie wiąże się z traumatycznymi przeżyciami, uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia. W podobnej sytuacji byłoCzytaj więcej →

Czynności zmierzające do skutecznego wyegzekwowania odszkodowania z tytułu szkody powstałej w wyniku wypadku drogowego W zakresie czynności związanych ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że obowiązek dostarczenia do zakładu ubezpieczeń dowodów dotyczących wypadku spoczywa zarówno na sprawcy szkody (kierujący, posiadacz pojazdu), jak i na poszkodowanym. W związku z powyższym warto miećCzytaj więcej →

Zwrotu jakich kosztów związanych z wypadkiem drogowym może domagać się poszkodowany? Na podstawie obserwacji organów orzekających o zwrocie kosztów leczenia i rehabilitacji, można wyszczególnić następujący katalog czynności, za które można uzyskać zwrot. leki – kategoria najbardziej ogólna obejmująca wszystkie rodzaje preparatów, dzięki którym poszkodowany może powrócić do zdrowia Protezy i sprzęt ortopedyczny, kule, usztywniacze, gorsetyCzytaj więcej →

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji poszkodowanego w prywatnych placówkach opieki medycznej Zazwyczaj poszkodowani w wypadkach korzystają z opieki po wypadku w publicznych placówkach medycznych, które są ogólnodostępne, a ceny różnych usług przez nie oferowanych ujednolicone. W tym miejscu pojawia się pytanie czy poszkodowany musi koniecznie korzystać z opieki publicznej? Oczywiście nie. Natomiast problematyczne wydaje sięCzytaj więcej →

Komu przysługuje tzw. stosowne odszkodowanie określone w art. 446 § 3 k.c.? Stosowne odszkodowanie przysługuje osobom najbliższym zmarłego, poszkodowanego wskutek wypadku drogowego, co oznacza, że w kręgu osób uprawnionych do niniejszego świadczenia znajdują się jego: współmałżonek dzieci rodzice dziadkowie rodzeństwo Jednakże, aby otrzymać odszkodowanie muszą wykazać, iż na skutek śmierci osoby bliskiej ich sytuacja życiowaCzytaj więcej →

Jakiego rodzaju koszty obejmuje obowiązek naprawienia szkody wynikłej z wypadku komunikacyjnego? Popełnienie przestępstwa, zwłaszcza przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji czy przeciwko życiu i zdrowiu skutkuje najczęściej tym, że inna osoba doznaje obrażeń fizycznych. Podstawowym przepisem regulującym kwestię wypłaty odszkodowania za poniesione szkody majątkowe jest art. 444 k.c. „W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienieCzytaj więcej →

Jakie świadczenia przysługują osobie poszkodowanej w wypadku drogowym? Tematyka następstw prawnych wypadków drogowych jest niezmiernie rozbudowana. Jednakże, bardzo często osoba poszkodowana niniejszym zdarzeniem jest zdezorientowana oraz nieświadoma przysługującym jej prawom. W zależności od określonego stanu faktycznego, Sąd może orzec na rzecz pokrzywdzonego: bezpłatna konsultacja prawna 1. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę Zgodnie z art. 445Czytaj więcej →

1 2 3 5