KROP wypadek przy pracy rolnika Praca w gospodarstwie rolnym niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. Często następstwem nieszczęśliwych zdarzeń jest trwałe kalectwo gospodarza. Zawsze jest to tragedia dla rodziny, a dla gospodarstwa strata, niekiedy nie do naprawienia. Jeżeli chcesz skutecznie dochodzić należnej kwoty tytułem odszkodowania, powierz sprawę profesjonaliście. Skorzystaj z pomocy doświadczonego prawnika specjalizującego się wCzytaj więcej →

Wypadek przy pracy rolniczej odszkodowanie Uległeś wypadkowi przy pracy rolniczej i w konsekwencji doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu i zastanawiasz się w jaki sposób uzyskać z tego tytułu odszkodowanie? Nie pozwól, by Twoje roszczenie się przedawniło, nie czekaj. Zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Wywalczymy dla Ciebie i Twoich najbliższycvh możliwie najwyższe odszkodowanie iCzytaj więcej →

Wypadek w rolnictwie – jak uzyskać odszkodowanie? Wypadek rolniczy jest bezpośrednio związany z pracą w gospodarstwie rolnym. Jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, do którego doszło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Działalność ta może wiązać się z pewnym niebezpieczeństwem związanym przede wszystkim z używaniem urządzeń, maszyn i narzędzi rolniczych. Za wypadekCzytaj więcej →

Wypadek rolnika w jego gospodarstwie – kto wypłaci odszkodowanie? Wypadek rolnika w jego gospodarstwie rolnym może powodować szkody, których pokrycie ze środków własnych może być utrudnione, albo wręcz niemożliwe Rolnik ma obowiązek posiadania trzech rodzajów ubezpieczeń – ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych oraz obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych. Ponadto, rolnikCzytaj więcej →

Ubezpieczenie wypadkowe w KRUS-ie – kto jest objęty ochroną? Ubezpieczenie wypadkowe w KRUS-ie należy do grona społecznych ubezpieczeń rolniczych. Obejmuje ono rolników oraz pracujących z nimi domowników Podmiotowy zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie osoby, które posiadają obywatelstwo polskie, albo są obywatelami państw członkowskich UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, a także cudzoziemców przebywających w Polsce naCzytaj więcej →

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym Ubezpieczenie w KRUS-ie gwarantuje określone świadczenie, które przysługuje w razie wypadku rolniczego. Jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia o ubezpieczeniu społecznym rolników, przysługuje poszkodowanemu w razie stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej. Świadczenie jest wypłacane także wCzytaj więcej →

Sąsiad rolnik wyrządził szkodę? Sprawdź, czy KRUS ją naprawi! Istniejący układ gruntów rolnych powoduje, że gospodarstwa rolne są blisko siebie. O wyrządzenie szkody sąsiadowi nie trudno. KRUS może ją naprawić, ale nie w każdym przypadku. Jednym z rodzajów ubezpieczeń społecznych rolników jest ubezpieczenie wypadkowe, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 grudniaCzytaj więcej →

Odszkodowanie za wypadek rolniczy – od ubezpieczyciela czy KRUS-u?  Wypadek rolniczy jest zdarzeniem powodującym szkodę w gospodarstwie rolnym lub na osobie – rolnika i innych osób pracujących w gospodarstwie bądź członków jego rodziny. Osoba poszkodowana w wypadku rolniczym może ubiegać się o odszkodowanie z KRUS, albo od zakładu ubezpieczeń z tytułu następstw od nieszczęśliwych wypadkówCzytaj więcej →

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika – zakres i wysokość Prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkody na osobie lub na mieniu. Ubezpieczenie OC rolnika pełni rolę kompensacyjną i gwarancyjną. Zapewnia ono osobie poszkodowanej możliwość skutecznego ubiegania się o należne odszkodowanie. Ubezpieczenie OC rolnika jest obowiązkowe, co wynika z art. 47 ust. 1 ustawyCzytaj więcej →

Dlaczego zakład ubezpieczeń proponuje ugodę ? Wiele osób dostając od zakładu ubezpieczeń propozycję zawarcia ugody. Dzięki temu szybko zostaną im wypłacone świadczenia. W większości przypadków niestety jest to błędne postępowanie. Zakłady ubezpieczeń kierują się przede wszystkim swoim interesem ekonomicznym, a nie dobrem osób poszkodowanych i troską o to, by jak najszybciej otrzymali tak potrzebne im pieniądze. NależyCzytaj więcej →

1 2