Wypadki w gospodarstwie rolnym


29 marca 2016
Wypadek rolnika w jego gospodarstwie – kto wypłaci odszkodowanie?

Wypadek rolnika w jego gospodarstwie – kto wypłaci odszkodowanie?

Wypadek rolnika w jego gospodarstwie rolnym może powodować szkody, których pokrycie ze środków własnych może być utrudnione, albo wręcz niemożliwe Rolnik ma obowiązek posiadania trzech rodzajów […]
29 marca 2016
Ubezpieczenie w KRUS-ie – świadczenia z tytułu wypadku rolniczego

Ubezpieczenie wypadkowe w KRUS-ie – kto jest objęty ochroną?

Ubezpieczenie wypadkowe w KRUS-ie należy do grona społecznych ubezpieczeń rolniczych. Obejmuje ono rolników oraz pracujących z nimi domowników Podmiotowy zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie osoby, które posiadają […]
29 marca 2016
Ubezpieczenie w KRUS-ie – świadczenia z tytułu wypadku rolniczego

Ubezpieczenie w KRUS-ie – świadczenia z tytułu wypadku rolniczego

Ubezpieczenie w KRUS-ie gwarantuje określone świadczenie, które przysługuje w razie wypadku rolniczego Jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia o […]
29 marca 2016
Sąsiad rolnik wyrządził szkodę? Sprawdź, czy KRUS ją naprawi!

Sąsiad rolnik wyrządził szkodę? Sprawdź, czy KRUS ją naprawi!

Sąsiad rolnik wyrządził szkodę? Sprawdź, czy KRUS ją naprawi! Istniejący układ gruntów rolnych powoduje, że gospodarstwa rolne są blisko siebie. O wyrządzenie szkody sąsiadowi nie trudno. […]
29 marca 2016
Odszkodowanie za wypadek rolniczy

Odszkodowanie za wypadek rolniczy

Odszkodowanie za wypadek rolniczy – od ubezpieczyciela czy KRUS-u?  Wypadek rolniczy jest zdarzeniem powodującym szkodę w gospodarstwie rolnym lub na osobie – rolnika i innych osób […]
17 lutego 2016
Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika – zakres i wysokość Prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkody na osobie lub na mieniu. Ubezpieczenie OC rolnika […]
});