odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Wysokość odszkodowania, a procentowy uszczerbek na zdrowiuWysokość odszkodowania, a procentowy uszczerbek na zdrowiu

Każda osoba, która została poszkodowana w wypadku samochodowym chciałaby wiedzieć orientacyjnie, jakie odszkodowanie uzyska. Pojęcie uszczerbku na zdrowiu w dużej mierze ułatwia określenie wysokości odszkodowania. Jednak to pojęcie nie zostało zdefiniowane ustawowo.

Wzorując się jednak na kodeksie karnym należy przyjąć, iż uszczerbek na zdrowiu jest zaburzeniem w funkcjonowaniu organizmu polegającym na rozstroju zdrowia albo naruszeniu czynności narządu ciała powodujące upośledzenie czynności organizmu. Osobami, które określają rodzaj uszczerbku w przypadku postępowania z udziałem ubezpieczyciela jest specjalna komisja lekarska, natomiast na etapie postępowania sądowego biegły lekarz sądowy. Gdy znamy rodzaj uszczerbku na zdrowiu możemy dopasować do niego odpowiedni wskaźnik procentowy.

Należy wskazać, iż każdy organ stosuje własne tabele procentowego uszczerbku na zdrowiu. Najpopularniejsze jest stosowanie tabeli zawartej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz w sprawie postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Często orzecznicy ZUS określając wysokość odszkodowania bazują na wyżej wskazanej tabeli. Tym niemniej w praktyce każdy zakład ubezpieczeń wypracowuje własne tabele trwałego uszczerbku na zdrowiu.

bezpłatna konsultacja prawna

Wysokość odszkodowania, a procentowy uszczerbek na zdrowiu – praktyka

W praktyce również stosowane są różne metody przyjmowania wartości odszkodowania na jaką można liczyć za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu. Niektóre Sądy przyjmują wartość minimalnego wynagrodzenia. W tym miejscu należy wskazać, iż w 2014 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1680 złotych. Natomiast ZUS przyjmuje za każdy procent uszczerbku na zdrowiu wartość 20 % przeciętnego wynagrodzenia, czyli w bieżącym roku kwotę 336 złotych. Z kolei na etapie postępowania przed Sądem przyjmuje się metodę określenia odszkodowania na podstawie analizy każdego przypadku. Stosując metodę indywidualnego określania wysokości odszkodowania Sąd opiera się jedynie pomocniczo o zagadnienie procentowego uszczerbku.

Podsumowując w Polsce brak jest jednolitej praktyki ustalania wartości 1 % uszczerbku na zdrowiu. Sądy i ubezpieczyciele poszkodowanym w wypadkach przyznają od 600 złotych do 3 000 złotych za każdy procent uszczerbku na zdrowiu.

zadzwoń teraz

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień związanych z wypadkami. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl