odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Za małe odszkodowanie z OC sprawcyZa małe odszkodowanie z OC sprawcy

Powszechna praktyka wskazuje na to, iż ubezpieczyciele odpowiedzialności cywilnej zaniżają kwoty wypłacanych pieniędzy w związku z wypadkami.

Sumy te niestety bardzo często są niewystarczające, aby pokryć podstawowe koszty uszkodzonych przedmiotów i podjętego leczenia. Możemy też doświadczyć sytuacji, iż ubezpieczyciel OC w ogóle nie chce przyjąć odpowiedzialności za zdarzenie i nie chce wypłacić żadnych pieniędzy.

Nierzadko nasi klienci nie mają wątpliwości, iż rekompensata im się po prostu należy, jednakże pojawia się pytanie – jak walczyć z ubezpieczycielem?

Jeżeli prowadzenie swojej sprawy chce powierzyć profesjonaliście, który mierzy się z takimi sprawami każdego dnia – zadzwoń do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Odpowiemy na nurtujące Cię pytania i pomożemy w dochodzeniu praw i uzyskaniu możliwie najwyższego odszkodowania.

bezpłatna konsultacja prawna

Za małe odszkodowanie z OC sprawcy – Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela

Podstawą prawną, która reguluje kwestie odpowiedzialności ubezpieczyciela jest art. 822 § 1 i 2 k.c. Zgodnie z jego treścią ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy pieniędzy za wyrządzoną szkodę poprzez zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Taka wypłata ma miejsce na rzecz osób trzecich, którym została wyrządzona szkoda   i wobec których taka odpowiedzialność powstała przez zdarzenie. Owe zdarzenie musi być objęte umową OC.

Zgodnie z § 4 wspomnianego artykułu, roszczenia z tego tytułu dochodzi się bezpośrednio od ubezpieczyciela. Tutaj należy zaznaczyć, iż od odpowiedzialność powstaje zarówno wobec szkody na osobie, jak i na mieniu.

Za małe odszkodowanie z OC sprawcy ­– co dalej?

Osoba poszkodowana lub uprawniona powinna zawiadomić o szkodzie ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Ubezpieczyciel winien wypłacić rekompensatę w ciągu 30 dni, jednakże termin ten może ulec wydłużeniu.

Jeżeli w Twojej ocenie propozycja ubezpieczyciela jest zaniżona pamiętaj, że możesz zakwestionować jego decyzję. W takiej sytuacji należy złożyć odwołanie (najlepiej pisemne). W takim piśmie musisz rzetelnie uargumentować swoje racje. Możesz powołać się na wycenę innego rzeczoznawcy, czy też dołączyć faktury za zakupione elementy. Warto przedstawić wszelkie dowody, iż faktyczna cena rynkowa danego przedmiotu/części jest wyższa, niż zaproponowana przez ubezpieczyciela.

Co do doznanych urazów, warto sięgnąć do orzecznictwa. Tym samym, możesz powołać się na podobne sprawy, w których sąd orzeka wyższe kwoty. Niestety, czasem i takie kroki okazują się nieskuteczne i poszkodowanemu lub uprawnionemu pozostaje droga sądowa.

zadzwoń teraz

Za małe odszkodowanie z OC sprawcy – profesjonalna pomoc

Jeżeli doznałeś poważnych szkód, jak i krzywd w związku z wypadkiemzadzwoń.  Ocenimy szanse dochodzenia wyższej kwoty od ubezpieczyciela i zasadność  wszczęcia postępowania cywilnego w Twojej sprawie. Czasem to niestety jedyna droga, aby móc uzyskać adekwatną rekompensatę.

Rozliczamy się do co sukcesu, co daje Ci pewność, iż łączy nas wspólny cel – uzyskać możliwie najwyższą  sumę pieniędzy.

  • Nie musisz samodzielnie ustalać, czy należy Ci się odszkodowanie za śmierć bliskiej Ci osoby w wypadku komunikacyjnym. 
  • Opowiedz nam swoją historię, a my bezpłatnie przeanalizujemy dokumenty i podpowiemy korzystne rozwiązania, abyś uzyskał należne Ci zadośćuczynienie i odszkodowanie.
  • Nasze konsultacje są bezpłatne. Nie musisz nic płacić z góry.
  • Korzystając z naszych usług zapewniasz sobie bezpieczną przyszłość, uzyskane odszkodowanie pokryje koszty leczenia, oraz zapewni środki na utrzymanie Ciebie i Twojej rodziny.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz – to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl