odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Zabezpieczenie roszczenia pacjentaZabezpieczenie roszczenia pacjenta

Wniosek do Sądu o zabezpieczenie roszczenia pacjenta w sprawie o odszkodowanie z tytułu błędu lekarskiego

Sprawy sądowe o odszkodowanie wynikłe z błędu lekarza trwają stosunkowo długo, dlatego też warto złożyć w trakcie postępowania sądowego wniosek o zabezpieczenie roszczenia.

W trakcie toczącego się postępowania sąd zazwyczaj dopuszcza dowód z opinii biegłych, niejednokrotnie z uwagi na skomplikowany charakter sprawy niezbędne będzie przeprowadzenie dowodu z opinii kilku specjalistów. W procesach nieodzowne będzie przesłuchanie wielu osób, co przedłuża proces. Oznacza to, iż trzeba będzie poczekać na uzyskanie odszkodowania.

Tymczasem w sytuacji, gdy chcesz kontynuować leczenie czy też rehabilitację prywatnie, a nie masz na to środków warto uzyskać zabezpieczenie roszczenia, a tym samym wypłatę części środków jeszcze przed zakończeniem leczenia.

bezpłatna konsultacja prawna

Zabezpieczenie roszczenia pacjenta – na czym polega zabezpieczenie?

Zgodnie z art. 730 §1 k.p.c ,,w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.” Natomiast zgodnie z § 2 tego artykułu ,,Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił.” Powyższy przepis daje podstawę do tego, aby jeszcze w trakcie toczącego się procesu sądowego uzyskać wypłatę części odszkodowania, rent lub zadośćuczynienia.

Jeżeli pacjent uprawdopodobni, że jego żądanie jest uzasadnione, wówczas sąd może wstępnie orzec, iż istnieje szansa na ostateczne uwzględnienie roszczenia, czyli wygranie toczącego się procesu, a więc dochodzi do zabezpieczenia roszczenia.

Ważne jest zatem uprawdopodobnienie zasadności dochodzonych żądań. W sprawach medycznych wniosek o zabezpieczenie roszczenia rozpoznawany jest na rozprawie, co pozwala przesłuchać informacyjnie powoda i wzmocnić argumentację.

Zabezpieczenie nie zastępuje ostatecznego wyroku, natomiast pozwala w wielu przypadkach zapewnić powodowi finansowanie w toku procesu kosztów np. rehabilitacji. Czasami zdarza się bowiem, że podjęcie rehabilitacji po kilku latach może nie odnieść pożądanego rezultatu. Z tej przyczyny warto złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia.

Co ważne, w toku procesu można wnieść o zmianę postanowienia o zabezpieczeniu. Taka sytuacja miałaby miejsce, jeżeli koszty leczenia zwiększyłyby się i dotychczasowe zabezpieczenie nie wystarczyłoby na ich pokrycie.

zadzwoń teraz

Zabezpieczenie roszczenia pacjenta

Nie zawsze żądanie zabezpieczenia zostanie uwzględnione, jednakże warto wiedzieć, że istnieje możliwość złożenia takiego wniosku.

Tytułem przykładu, gdy uzyskano takie zabezpieczenie można wskazać sytuację, gdy powód dochodzi odszkodowania, renty oraz zadośćuczynienia od szpitala. Po uprawdopodobnieniu odpowiedzialności szpitala sąd uznał na rozprawie, że zasadne jest zabezpieczenie dochodzonej kwoty. Szpital zobowiązany jest płacić co miesiąc określoną kwotę tytułem tzw. zabezpieczenia roszczenia. W pozwie wniesiono bowiem o orzeczenie obowiązku płacenia przez szpital pewnej kwoty na poczet kosztów leczenia i rehabilitacji powoda.

Podsumowując, składając pozew o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie można złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Tym samym istnieje możliwość uzyskania części kwoty dochodzonego powództwa jeszcze przed wydaniem wyroku. Jest to z pewnością bardzo pozytywne z punktu widzenia pacjenta, który chce kontynuować rehabilitację oraz leczenie.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu lekarskiego i  potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medycznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl