Nieważne czy jesteś kierowcą, pasażerem, pieszym, czy rowerzystą należy Ci się zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku,
jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu.
Zaufaj nam i opowiedz swoją historię. Powiemy Ci, czy masz szansę otrzymać odszkodowanie.

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

Zadośćuczynienie z OC sprawcy

153 200 zł

zadośćuczynienie z OC sprawcy
za złamanie nogi w wypadku

Zadośćuczynienie z OC sprawcy

253 900 zł

zadośćuczynieniez OC sprawcy
za potrącenie na pasach

Zadośćuczynienie z OC sprawcy

300 000 zł

zadośćuczynienie
za śmierć bliskiej osoby

Zadośćuczynienie z OC sprawcy

891 800 zł

zadośćuczynienie z OC sprawcy
za trwałe kalectwo

Zadośćuczynienie z OC sprawcy

Sprawdź jak w 4 krokach uzyskać zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku 

Zadośćuczynienie z OC sprawcy
Zadośćuczynienie z OC sprawcy
Zadośćuczynienie z OC sprawcy
Zadośćuczynienie z OC sprawcy

Zadośćuczynienie z OC sprawcy – czy wiesz, że?

Zadośćuczynienie

 • Zapłata pieniężna za doznaną krzywdę przysługuje każdej osobie poszkodowanej, która w wyniku wypadku komunikacyjnego doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia nie ze swojej winy.
 • Wysokość rekompensaty za doznaną krzywdę lub śmierć osoby bliskiej musi mieć charakter kompensacyjny tj. wyrównujący poniesioną szkodę. Jednorazowe świadczenie, jakim jest zadośćuczynienie z OC sprawcy musi być według ustawodawcy „odpowiednie”.
 • Jeżeli doszło do wypadku śmiertelnego z winy innego kierowcy najbliżsi zmarłego mogą otrzymać zadośćuczynienie za: śmierć ojcamatki, śmierć brata lub siostry, dziecka, męża lub żony.

Co wpływa na wysokość wypłaconego zadośćuczynienia z OC sprawcy?

 • poziom winy sprawcy wypadku
 • przyczynienie się osoby poszkodowanej do zaistnienia szkody lub jej powiększenia
 • wiek osoby poszkodowanej
 • odczuwany ból, cierpienie fizyczne jak i psychiczne , np.:
 • ból fizyczny
 • stres i trauma powypadkowa
 • uciążliwości związane z pobytem w szpitalu i długotrwałą rehabilitacją powypadkową
 • zaburzenia psychiczne i depresja związane z pogorszenie stanu zdrowia lub utratą osoby bliskiej w wyniku wypadku
 • trwałość i nieodwracalność skutków wypadku np. trwały uszczerbek na zdrowiu, kalectwo itp.
 • oszpecenie w wyniku odniesionych obrażeń i jego następstwa np.: cierpienia psychiczne, pogorszenie relacji z otoczeniem, chęć odosobnienia i nieuczestniczenia w wydarzeniach rodzinnych i towarzyskich, trwałe kalectwo i jego następstwa, np.: brak możliwości wykonywania ulubionego zawodu, brak możliwości uprawiania ulubionego sportu lub hobby, brak możliwości podróżowania, poczucie bycia ciężarem dla najbliższych, brak możliwości posiadania potomstwa.

Jak skutecznie dochodzić zadośćuczynienia z polisy sprawcy?

 • Nasza kancelaria odszkodowawcza uzyskuje przeciętnie 4 razy wyższe zadośćuczynienie powypadkowe, niż gdybyś sam dochodził odszkodowania.
 • Zgłoszenie szkody kosztuje Cię tyle co wykonanie telefonu do nas 722 080 080Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24/7.
 • Następnie zeskanuj lub skopiuj dokumentację dotycząca zdarzenia i przekaż ją naszemu Specjaliście.

 • Nasi prawnicy i biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków bezpłatnie przeanalizują Twoją dokumentację oraz oszacują wysokość należnego Tobie i Twojej rodzinie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty.

 • Nie pobieramy opłat za poradę ani za analizę prawną dokumentacji powypadkowej.
 • Dochodzimy odszkodowań na terenie całej Polski, jak również poza jej granicami.

 • Nasz zespół prawny może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w odzyskiwaniu zadośćuczynienia powypadkowego za trudne i skomplikowane zdarzenia drogowe. Nasza wiedza i doświadczenie może pracować również dla Ciebie oraz Twojej rodziny.

 • Zaufaj naszym specjalistom i powierz nam dochodzenie należnego Tobie zadośćuczynienia. Nasze działania zabezpieczą Twoją przyszłość. Z nami nie będziesz już musiał martwić się o bieżące wydatki i rehabilitację po wypadku.

 • Profesjonalizm i zaangażowanie w każdą sprawę naszego Klienta oraz uzyskanie dla niego najwyższych świadczeń jest dla nas celem każdego dnia.

 • Wyróżniają nas najwyższe standardy obsługi klienta.

 • Jesteśmy konsekwentni i nieustępliwi w obronie interesów naszych Klientów, zarówno przed Ubezpieczycielem jak i Sądem, dzięki temu możemy zapewnić bezpieczeństwo naszemu Klientowi i jego Najbliższym.

 • Zorganizuj swój czas, tak aby opowiedzieć nam swoją historię. Chroń swoje prawo do sprawiedliwości.

Jak uzyskać zadośćuczynienie z OC sprawcy?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy

O zadośćuczynienie można ubiegać się zgłaszając szkodę do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia lub na drodze powództwa cywilnego składając pozew w sądzie cywilnym.

Z doświadczenia wiemy, że firmy ubezpieczeniowe niechętnie wypłacają zadośćuczynienia i odszkodowania powypadkowe, a kwoty, które proponują nie są adekwatne do uszczerbku na zdrowiu. W konsekwencji większość poszkodowanych decyduje się na proces sądowy, gdzie szanse na uzyskanie godziwych pieniędzy są znacznie większe.

Kto może otrzymać zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego?

Kto może otrzymać zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie przysługuje każdej osobie, która doznała szkody niemajątkowej na skutek czynu niedozwolonego. Szkoda niemajątkowa, nazywana inaczej krzywdą, oznacza w prawie cywilnym wszelkie negatywne skutki dla psychicznej i cielesnej kondycji poszkodowanego.

Zadośćuczynienie za krzywdę przysługuje również osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Jest to zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej.

Uszczerbek na zdrowiu odszkodowanie czy zadośćuczynienie?

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie

Poszkodowanym, którzy na skutek wypadku komunikacyjnego odnieśli uszczerbek na zdrowiu przysługuje zarówno odszkodowanie powypadkowe jak i zadośćuczynienie.

Zadośćuczynienie przysługuje osobie, która doznała szkody niemajątkowej, nazywanej inaczej krzywdą. W prawie cywilnym oznacza to wszelkie negatywne skutki dla psychicznej i cielesnej kondycji poszkodowanego. Składają się na nie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia i wynikający z nich ból fizyczny oraz cierpienie psychiczne wywołane kalectwem, oszpeceniem czy też poczuciem bezradności.

Odszkodowanie natomiast przysługuje za straty materialne, które powstały w wyniku wypadku. Dotyczy to przede wszystkim kosztów leczenia, utraconych zarobków. Dodatkowo poszkodowany może ubiegać się o zwrot kosztów związanych z  przygotowaniem do innego zawodu.

Ile można dostać zadośćuczynienie z OC sprawcy?

Wysokość zadośćuczynienia

Kodeks cywilny nie określa reguł ustalania wysokości zadośćuczynienia, daje tylko jedną wskazówkę – aby zadośćuczynienie było w „odpowiedniej wysokości”. Oznacza to, że sąd ma pewien margines swobody w ustaleniu wysokości należnego zadośćuczynienia. Nie bez znaczenia są również umiejętności adwokata, radcy prawnego, który reprezentuje poszkodowanego.

Najważniejszą funkcją zadośćuczynienia jest kompensacja. Pieniądze mają więc rekompensować poszkodowanemu doznaną krzywdę, Najistotniejszym zatem czynnikiem wpływającym na wysokość zadośćuczynienia jest rozmiar doznanej krzywdy. Przyznane pieniądze powinny zrekompensować doznane cierpienia fizyczne oraz psychiczne i przynajmniej częściowo przywrócić zachwianą na skutek popełnionego czynu równowagę.

Jak napisać wniosek o zadośćuczynienie?

Pismo o zadośćuczynienie

Wniosek o zadośćuczynienie powinien zawierać opis stanu faktycznego, czyli jak doszło do zdarzenia, jaki był jego przebieg i jakie były jego konsekwencje oraz jak ostatecznie wpłynął na życie i przyszłość poszkodowanego.

Szczególnie należy uwzględnić:

 • stopień doznanego uszczerbku na zdrowiu
 • ból i cierpienie
 • okres trwania – czy jest to trwałe kalectwo, czy choroba ma przemijający charakter
 • wiek poszkodowanego – im poszkodowany jest młodszy z pewnością ma większe szanse na wyższe zadośćuczynienie
 • poczucie bezradności życiowej, konieczność zmiany planów na przyszłość, niekorzystna perspektywa. Uwzględnia się tu takie czynniki jak niemożność podjęcia pracy, wykonywania wyuczonego zawodu, zawarcia związku małżeńskiego, posiadania dzieci, uprawiania sportu i inne.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną. Odpowiednie uargumentowanie wniosku to sprawa kluczowamusimy wykazać, dlaczego należą nam się pieniądze. Zasadniczo dobrą praktyką jest korzystanie z pomocy doświadczonego prawnika.