odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Zakażenie w szpitalu – przyczyna śmierci pacjentkiZakażenie w szpitalu – przyczyna śmierci pacjentki

Jednym z najczęściej popełnianych błędów medycznych są zakażenia szpitalne. Nierzadko staje się ono przyczyną zgonu pacjenta leczonego na inną chorobę.

Stało się tak w przypadku pacjentki, która była leczona na zapalenie płuc w szpitalu, gdzie doszło do zakażenia. Doprowadziło ono do jej śmierci, czego potwierdzeniem jest treść aktu zgonu. Jakie świadczenia przysługują jej najbliższym? Żadne, chyba że wykażą oni wystąpienie błędu medycznego przed sądem.

bezpłatna konsultacja pawna

Zakażenie szpitalne jako błąd medyczny

Zakażenie okołoszpitalne, czyli takie, do którego doszło w czasie pobytu pacjenta w szpitalu,  jest specyficznym rodzajem błędu medycznego. W tych przypadkach nie przypisuje się winy konkretnemu członkowi personelu medycznego, lecz szpitalowi. Na temat zakażeń szpitalnych w kontekście błędów medycznych wielokrotnie wypowiadała się judykatura. W orzecznictwie można spotkać się z domniemaniem niedbalstwa szpitala w razie zakażenia szpitalnego. Ma ono charakter faktyczny i polega na tym, że wystarczy wykazać, że do zakażenia doszło w szpitalu. Nie ma konieczności wykazywania winy i wskazywania winnych. Odpowiedzialność ponosi szpital jako osoba prawna (por. wyr. SA w Lublinie z dnia 19.06.2013 r., I Aca 727/12). Przyjęcie domniemania faktycznego, o którym mowa wyżej wynika z interpretacji norm odpowiedzialności deliktowej i służy ochronie poszkodowanego.

zadzwoń teraz

Przysługujące roszczenia

Roszczenia odszkodowawcze po śmierci pacjenta na skutek błędu lekarskiego.

Osoby najbliższe mogą ubiegać się o dwa świadczenia – odszkodowanie i zadośćuczynienie. Roszczenie o odszkodowanie wynika z art. 446 § 3 k.c. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odszkodowanie, o ile nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Pod pojęciem osób najbliższych należy rozumieć nie tylko rodziców i dzieci oraz małżonka, ale także macochę i ojczyma. Krąg uprawnionych został określony przez doktrynę i judykaturę. Roszczenie o zadośćuczynienie przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego za doznaną krzywdę na mocy art. 446 § 4 k.c. Należy zauważyć, że oba świadczenia są przyznawane przez sąd fakultatywnie – w granicach  swobodnego (ale nie dowolnego) uznania sędziego. Ponadto, osoba, względem której ciążył na zmarłym obowiązek alimentacyjny (np. córka, syn) może dochodzić od szpitala renty obliczonej stosownie do jego potrzeb, na podstawie art. 446 § 2 k.c. Szpital – jako podmiot zobowiązany do naprawienia szkody – ma także obowiązek zwrotu kosztów pogrzebu i leczenia, na podstawie art. 446 §  2 k.c.

Sprawy związane z dochodzeniem odszkodowania od szpitala są bardzo trudne, ponieważ ciężar dowodu spoczywa na osobie poszkodowanej lub jej najbliższych. W orzecznictwie występuje pogląd, że sąd może uznać za wystarczające uprawdopodobnienie, że do zakażenia doszło w szpitalu, na gruncie art. 6 k.c. i art. 361§ 1 k.c. Niemniej w żaden sposób nie obliguje to sądu do orzekania zgodnie z tym poglądem. Osoba dochodząca roszczeń względem szpitala powinna być objęta opieką prawną. Zapewni to większe szanse na wygranie procesu.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl