Zasiłek chorobowy za wypadek w pracy

Zasiłek chorobowy za wypadek w pracy

Zasiłek chorobowy za wypadek w pracy

Osobom, które uległy wypadkowi przy pracy i objęte są ubezpieczeniem wypadkowym – zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują z tego tytułu odszkodowanie, które niejako wynagrodzą im okres czasu, podczas którego nie byli zdolni do wykonywania pracy.

Zgodnie z „ustawą wypadkową” zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Jest to świadczenie pieniężne.

Ważnym jest fakt, iż zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu. Oznacza to, że nie istnieje żaden wymóg okresu czasu, który pracownik musi przepracować, aby podlegać ubezpieczeniu i mieć zapewnione świadczenie pieniężne w postaci zasiłku chorobowego, jeśli zdarzy się wypadek przy pracy, podczas którego dana osoba ucierpi.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy wypadkowej – zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, z zastrzeżeniem ust. 3, wedle którego zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, za które ubezpieczony na podstawie odrębnych przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposażenia, stypendium lub innego świadczenia przysługującego za czas niezdolności do pracy.

Wysokość zasiłku chorobowego z tytułu ubezpieczenia wypadkowego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru.  Zgodnie z art. 9 ust. 2 „ustawy wypadkowej” podstawę wymiaru stanowi kwota będąca podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  i macierzyństwa zasiłek chorobowy przysługuje przez czas 182 dni.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień prawa pracy. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami w pracy. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.
Zadzwoń +48 722 080 080 lub napisz do nas e-mail kontakt@krop.org.pl to nic nie kosztuje, a może tylko pomóc. Sprawdź jak możemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie. 

});