odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Zawał serca u młodych ludzi

Zawał serca u młodych ludzi

Zawał serca u młodych ludzi

Zawał serca u młodych ludzi występuje dość rzadko (odsetek pacjentów poniżej 45 roku życia wśród chorych z zawałem mięśnia sercowego wynosi około 2-6%)  i charakteryzuje się zupełnie innym niż w grupie starszej przebiegiem, obrazem naczyń wieńcowych oraz rokowaniem.

bezpłatna konsultacja prawna

Przyczyny zawału

Najczęstszą przyczyną zawału mięśnia sercowego zarówno u osób młodych, jak i u osób powyżej 45 roku życia jest miażdżyca i stanowi ona aż 80% przypadków. U pacjentów z zawałem mięśnia sercowego niezależnie od wieku podstawową rolę w patogenezie miażdżycy odgrywają tzw. klasyczne czynniki ryzyka, takie jak:

  • palenie tytoniu
  • nadciśnienie tętnicze
  • cukrzyca
  • zaburzenia gospodarki lipidowej
  • otyłość
  • i obciążony wywiad rodzinny

Zawał serca u młodych ludzi – inne przyczyny

Inną przyczyną zawału mięśnia sercowego u młodych pacjentów mogą być wrodzone nieprawidłowości tętnic wieńcowych, takie jak:

  • zwężenie ujścia tętnicy wieńcowej
  • nieprawidłowe odejście tętnic wieńcowych lub ich śródmięśniowy przebieg (tzw. mostek mięśniowy)

Najczęstszą przyczyną zawału u dzieci jest zespół Blanda-White’a-Garlanda (25-50%), który polega na nieprawidłowym odejściu tętnic wieńcowych, najczęściej lewej tętnicy wieńcowej od pnia tętnicy płucnej. Po porodzie, kiedy fizjologicznie spada ciśnienie w pniu płucnym i zamykają się połączenia między krążeniem systemowym a płucnym, dochodzi do spadku, a nawet ustania przepływu przez nieprawidłowo odchodzącą lewą tętnicę wieńcową, co w konsekwencji prowadzi do zawału.

Zawał serca u kobiet

Coraz więcej kobiet umiera na zawał. Najczęstszą przyczyną choroby wieńcowej u kobiet do 55 roku życia jest, podobnie jak w grupie młodych mężczyzn, miażdżyca tętnic wieńcowych uwarunkowana przez klasyczne czynniki ryzyka. W pozostałych przypadkach za zawał odpowiedzialny jest skurcz tętnicy wieńcowej (40%) lub zakrzep (60%) związany z nadreaktywnością płytek krwi lub trombofilią. Poza wyżej wymienionymi czynnikami istotne znaczenie w grupie kobiet mają również czynniki hormonozależne. Szczególną uwagę należy zwrócić na stany obarczone potencjalnie większym ryzykiem ostrego incydentu wieńcowego, w których status hormonalny odgrywa główną rolę: ciążę i połóg oraz przyjmowanie preparatów antykoncepcyjnych.

zadzwoń teraz

Zawał serca u młodych ludzi – leczenie

Pacjenci z ostrym zespołem wieńcowym powinni być leczeni tak samo jak starsi pacjenci. Badania wykazują, że zwykle w tej grupie nie boimy się leczyć bardziej intensywnie i pacjenci z reguły otrzymują optymalną terapię. W poprzednich i najnowszych wytycznych towarzystw kardiologicznych nie wyodrębniono oddzielnych zasad postępowania terapeutycznego dla młodych dorosłych z zawałem. Dodatkowe zalecenia i adnotacje co do ostrożnego stosowania niektórych leków dotyczą raczej osób w wieku podeszłym lub z towarzyszącymi innymi chorobami (np. niewydolnością nerek).

Profilaktyka

W wielu publikacjach autorzy podkreślają rolę prewencji pierwotnej i wtórnej, szczególnie u młodych osób, obciążonych wieloma czynnikami ryzyka. Ważne jest udzielanie pacjentom informacji na temat istniejącego u nich ryzyka oraz motywowanie do osiągania wartości docelowych takich parametrów jak masa ciała czy stężenie lipidów i ciśnienia tętniczego. Rokowanie u młodych osób jest lepsze niż u osób starszych ze względu na mniej rozpowszechnione w tej grupie wiekowej nadciśnienie tętnicze i cukrzycę. Również powikłania naczyniowe zdarzają się rzadziej, a zmiany miażdżycowe są często mniej nasilone.

Zastanawiasz się, czy przysługuje Ci odszkodowanie lub zadośćuczynienie?

Nie wiesz, jak dochodzić należnej rekompensaty? Zgłoś szkodę naszej kancelarii!

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl