odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez lekarzaZawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez lekarza o nieudzielenia pomocy z art. 162 § 1 k.k.?

Dlaczego wartym jest złożenie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa nieudzielenia pomocy przez lekarza osobie, która znalazła się w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia. Dokonana poniżej analiza będzie miała zastosowanie również w przypadku składania zawiadomień o dokonaniu innych, skodyfikowanych przepisami karnymi przestępstw.

bezpłatna konsultacja prawna

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez osobą postronną

Zgodnie z treścią wcześniejszych artykułów, do złożenia zawiadomienia o przestępstwie uprawniona jest każda osoba, niezależnie od tego, czy jest pokrzywdzoną przez przestępstwo, czy jedynie posiada wiadomości na jego temat. Podczas składania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa nie ma również znaczenia wiek, płeć czy narodowość osoby zawiadamiającej o popełnieniu przestępstwa.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pokrzywdzonego

Niestety w dzisiejszych czasach coraz częściej zauważa się, iż pokrzywdzeni przestępstwem nie składają zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jest to spowodowane wieloma czynnikami:

 • obawą przed sprawcą przestępstwa
 • niska wartość szkody wyrządzonej przestępstwem
 • mały próg wykrywalności przestępstw
 • nieznajomością procedury karnej oraz praw w postępowaniu karnym
 • brak czasu na zgłoszenie odpowiednim organom zawiadomienia
 • wstyd przed ujawnieniem organom postępowania przygotowawczego okoliczności przestępstwa

zadzwoń teraz

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa dlaczego warto złożyć?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż istnieją trzy podstawowe argumenty, które przemawiają za złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa:

 • składając zawiadomienie sprawca czynu może zostać wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej
 • składając zawiadomienie pokrzywdzony może uzyskać naprawienie szkody
 • składając zawiadomienie pokrzywdzony może uchronić się przed dalszymi przestępstwami popełnianymi na jego szkodę

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż po złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pokrzywdzony może czynnie brać udział w prowadzonym postępowaniu. Osobie takiej przysługuje inicjatywa dowodowa – może złożyć wniosek o przesłuchanie określonych świadków, czy też przeprowadzenie dowodów z dokumentów. Jest również informowany o najważniejszych decyzjach organu – takich jak – postanowienie o wszczęciu dochodzenia/śledztwa, postanowieniu o umorzeniu dochodzenia/śledztwa. Pokrzywdzony może również czynnie wziąć udział w przesłuchaniu podejrzanego, czy świadka.

Podkreślenia wymaga fakt, iż inicjatywa w złożeniu zawiadomienia może doprowadzić do uzyskania odszkodowania za szkody majątkowe oraz zadośćuczynienia za krzywdę.

Należy również zauważyć, iż w postępowaniu karnym pokrzywdzonemu przysługuje szereg uprawnień o charakterze kompensacyjnym:

 • 1) na podstawie art. 46 k.k. obowiązek naprawienia szkody
 • 2) na podstawie art. 46 k.k. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • 3) na podstawie art. 46 k.k. nawiązka
 • 4) na podstawie art. 39 pkt 7 k.k. świadczenie pieniężne

Należy zatem wskazać, iż zgłoszenie zawiadomienia nigdy nie pogorszy sytuacji pokrzywdzonego, natomiast zapewni pokrzywdzonemu ochronę praw, jak również ułatwi uzyskać szybką i skuteczną pomoc ze strony Policji, czy innych instytucji. Nie można się bać zgłoszenia Policji lub Prokuraturze zawiadomienia, gdyż taka postawa umacnia świadomość bezkarności u sprawców przestępstw. Złożenie zawiadomienia spowoduje wszczęcie postępowania karnego, którego zakończenie może skutkować powstaniem szeregu uprawnień przysługujących pokrzywdzonemu.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl