odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

zielone wody płodowe

Zielone wody płodowe

Zielone wody płodowe

Zielone wody płodowe świadczą o tym, że dziecku grozi niebezpieczeństwo. Jest wiele przyczyn zmiany barwy płynu owodniowego, czyli m.in.: niedotlenienie płodu, infekcje, stres wewnątrzmaciczny, a w konsekwencji również poważne powikłanie porodu, jakim jest zespół aspiracji smółki. Zespół aspiracji smółki to zespół zaburzeń oddychania związany z przedostaniem się do dróg oddechowych dziecka smółki. Generalnie, do tej patologii dochodzi jeszcze w jamie macicy, przed samym porodem.

Smółka to pierwszy stolec wydalany przez noworodka po urodzeniu. Zawiera on głównie wody płodowe, maź płodową, złuszczony nabłonek śluzówki przewodu pokarmowego oraz enzymy trawienne.

Zespół aspiracji smółki występuje u 1–2 na 1000 żywo urodzonych noworodków. Częstość występowania zespołu aspiracji smółki u chłopców i dziewczynek jest podobna. Dodatkowo, częściej smółkę w wodach płodowych obserwuje się w przypadkach porodów po 42 tygodniu ciąży, czyli w ok. 30% przypadków.

Co więcej, chorują zazwyczaj duże noworodki, które dysponują silnymi mięśniami oddechowymi i potrafią w trakcie ruchów oddechowych przemieścić część smółki do dystalnych części płuc. Przedostanie się smółki do płuc rodzącego się dziecka może spowodować poważne komplikacje w procesie oddychania po urodzeniu.

Zielone wody płodowe bardzo często pojawiają się również u dzieci kobiet, które przechodziły ostrą infekcję w ostatnim miesiącu ciąży.

Obecność smółki w wodach płodowych zawsze jest objawem sugerującym głównie zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka. Jak istotne jest to zagrożenie, zwykle dowiadujemy się dopiero po porodzie. Wtedy staję się jasne, czy część smółki wydalonej do wód płodowych została zaabsorbowana do dróg oddechowych dziecka, czy też jedynie zmieniła kolor odpływającego w czasie porodu płynu owodniowego.

bezpłatna konsultacja prawna

Wody płodowe zielone – objawy

W przypadku wystąpienia zielonych wód płodowych najczęściej obserwuje się u noworodka:

 • niewydolność oddechową (czyli nasiloną duszność, sinicę), która postępuje w zatrważającym tempie
 • zmianę zabarwienia paznokci
 • smółkę w przewodach słuchowych zewnętrznych i przewodach nosowych
 • suchą, łuszczącą się skórę
 • długie paznokcie

Zielone wody płodowe – skutki

Płód najczęściej oddaje smółkę do wód płodowych w wyniku niedotlenienia wewnątrzmacicznego lub zakażenia. Niedotlenienie może stymulować ruchy oddechowe u płodu, a w konsekwencji smółka dostaje się do tchawicy oraz oskrzeli. Ponadto, po urodzeniu, obecność smółki w drogach oddechowych powoduje przede wszystkim:

 • zaburzenia drożności oskrzelików – powstawanie ognisk niedodmy w płucach
 • uszkodzenie pęcherzyków płucnych – chemiczne zapalenie płuc
 • upośledzenie drożności drobnych oskrzeli, powstanie mechanizmu zastawkowego na poziomie oskrzeli, a w konsekwencji tego u 20–50% noworodków powikłaniem MAS jest odma opłucnowa
 • rozwój przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków na skutek zmian w łożysku naczyniowym płuc, wynikający z niedotlenienia

Wody płodowe zielone – leczenie noworodka

Leczenie noworodka, w przypadku stwierdzenia smółki w płynie owodniowym, musi być podejmowane wspólnie przez położników i pediatrów, a zasadnicze znaczenie ma opracowanie jasnych zasad działania.

Pierwszym celem leczenia jest zapewnienie prawidłowego utlenowania krwi dziecka. W zależności od stanu dziecka, stosuje się różne metody wsparcia układu oddechowego, czyli: 

 • po pierwsze, tlenoterapię bierną, a w przypadku niepowodzenia – utrzymanie ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych
 • dodatkowo, wentylację mechaniczną
 • prócz tego, utrzymywanie właściwej temperatury ciała
 • korekcję zaburzeń metabolicznych
 • oraz utrzymywanie prawidłowego ciśnienia tętniczego i perfuzji narządowej

W opiece nad noworodkiem z zielonych wód płodowych, ogranicza się do minimum zabiegi i inne działania pielęgnacyjne oraz diagnostyczne, w celu zmniejszenia niepokoju u dziecka.

Ze względu na ryzyko zakażenia układu oddechowego noworodka, najczęściej podaje się mu dożylnie antybiotyki. Ich podawanie kontynuuje się do momentu uzyskania ujemnych wyników badań mikrobiologicznych.

zadzwoń teraz

Czy możliwe jest całkowite wyleczenie? Zielone wody płodowe

Zielone wody płodowe, a rozwój dziecka

Nowe metody wentylacji, stosowanie surfaktantu oraz wziewnego tlenku azotu istotnie poprawiły rokowanie u dzieci z zespołem aspiracji smółki. Według aktualnych danych, śmiertelność noworodków urodzonych z zielonych wód płodowych zmniejszyła się do 5–10%, a odległe następstwa neurologiczne obserwuje się jedynie u około 10–20% dzieci, które przeżyły okres noworodkowy.

Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na rokowanie u dzieci urodzonych z zielonych wód płodowych są:

 • stopień niedotlenienia okołoporodowego (skala Apgar w 1 minucie < 3 punktów)
 • wentylacja mechaniczna dłużej niż 48 godzin po urodzeniu
 • współistnienie wad wrodzonych
 • stosowanie katecholamin w okresie noworodkowym

Więcej o urazach okołoporodowych

Zielone wody płodowe? Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli Twoje dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu podczas porodu z winy lekarza, czy też położnej, niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją dokumentację szpitalną dając Ci odpowiedź na pytanie:

Czy przyczyną niepełnosprawności Twojego dziecka był błąd lekarski przy porodzie?

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami okołoporodowymi skutkującymi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Zapewnimy Tobie i Twojej rodzinie profesjonalną oraz bezpłatną analizę pełnej dokumentacji medycznej. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów okołoporodowych, odnosząc liczne sukcesy.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc prawną.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl