Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
Blog

Blog

Zielone wody płodowe

Zielone wody płodowe

Zielone wody płodowe

Zielone wody płodowe, czyli zespół aspiracji smółki to zespół zaburzeń oddychania związany z przedostaniem się do dróg oddechowych smółki płodu. Do patologii tej dochodzi w jamie macicy.

Smółka to pierwszy stolec wydalany przez noworodka po urodzeniu. Zawiera on głównie wody płodowe, maź płodową, złuszczony nabłonek śluzówki przewodu pokarmowego oraz enzymy trawienne.

Zespół aspiracji smółki występuje u 1–2 na 1000 żywo urodzonych noworodków terminowo. Częstość u chłopców i dziewczynek jest podobna. Częściej smółkę w wodach płodowych obserwuje się w przypadkach porodów po 42 tygodniu ciąży – ok. 30% przypadków.

Chorują zazwyczaj duże noworodki, które dysponując silnymi mięśniami oddechowymi i potrafią w trakcie ruchów oddechowych przemieścić część smółki do dystalnych części płuc. Przedostanie się smółki do płuc rodzącego się dziecka może spowodować poważne komplikacje w procesie oddychania po urodzeniu.

Zielone wody bardzo często pojawiają się również u dzieci mam, które przechodziły ostrą infekcję w ostatnim miesiącu ciąży.

Obecność smółki w wodach płodowych zawsze była objawem sugerującym zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka. Jak istotne było to zagrożenie, zwykle dowiadywaliśmy się dopiero po jego urodzeniu. Wtedy staję się jasne, czy część wydalonej do wód płodowych, agresywne biochemicznie substancji została zaabsorbowana do dróg oddechowych dziecka, czy też jedynie zmieniała kolor odpływającego w czasie porodu płynu owodniowego.

bezpłatna konsultacja prawna

Zielone wody płodowe – objawy

W przypadku wystąpienie zielonych wód płodowych najczęściej obserwuje się u noworodka:

 • niewydolności oddechowej (nasilona duszność, sinica), która narastają bardzo szybko
 • zmianę zabarwienia paznokci
 • smółkę w przewodach słuchowych zewnętrznych i przewodach nosowych
 • suchą, łuszczącą się skórę
 • długie paznokcie

 Zielone wody płodowe – skutki

Najczęściej płód oddaje smółkę do wód płodowych w wyniku niedotlenienia wewnątrzmacicznego lub zakażenia. Niedotlenienie może stymulować ruchy oddechowe u płodu i już wewnątrzmacicznie smółka dostaje się do tchawicy i oskrzeli. Po urodzeniu obecność smółki w drogach oddechowych powoduje:

 • zaburzenia drożności oskrzelików – powstawanie ognisk niedodmy w płucach
 • uszkodzenie pęcherzyków płucnych – chemiczne zapalenie płuc
 • upośledzenie drożności drobnych oskrzeli, powstanie mechanizmu zastawkowego na poziomie oskrzeli. Wskutek tego u 20–50% noworodków powikłaniem MAS jest odma opłucnowa
 • rozwój przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodkówna skutek zmian w łożysku naczyniowym płuc wynikających z niedotlenienia

Zielone wody płodowe – leczenie noworodka

Leczenie noworodka, w przypadku stwierdzenia podczas porodu smółki w płynie owodniowym, musi być podejmowane wspólnie przez położników i pediatrów, a zasadnicze znaczenie ma opracowanie jasnych zasad działania.

Pierwszym celem leczenia jest zapewnienie prawidłowego utlenowania krwi dziecka. W zależności od stanu dziecka stosuje się różne metody wsparcia układu oddechowego: 

 • tlenoterapię bierną, a w przypadku niepowodzenia – ciągłe dodatnie ciśnienia w drogach oddechowych
 • wentylacji mechanicznej
 • utrzymywanie właściwej temperatury ciała
 • korekcja zaburzeń metabolicznych
 • utrzymywanie prawidłowego ciśnienia tętniczego i perfuzji narządowej

W opiece nad noworodkiem, któremu podczas porodu towarzyszyły zielone wody płodowe ogranicza się do minimum zabiegi i inne działań pielęgnacyjnych i diagnostycznych w celu minimalizacji niepokoju, a co za tym idzie niedotlenienie.

Ze względu na ryzyko zakażenia układu oddechowego najczęściej podaje się dożylnie antybiotyki. Ich podawanie kontynuuje się do momentu uzyskania ujemnych wyników badań mikrobiologicznych.

zadzwoń teraz

Czy możliwe jest całkowite wyleczenie?

Nowe metody wentylacji, stosowanie surfaktantu oraz wziewnego tlenku azotu istotnie poprawiły rokowanie dzieci z zespołem aspiracji smółki. Według aktualnych danych śmiertelność noworodków urodzonych z zielonych wód płodowych zmniejszyła się do 5–10%, a odległe następstwa neurologiczne obserwuje się u około 10–20% dzieci, które przeżyły okres noworodkowy.

Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na rokowanie u dzieci urodzonych z zielonych wód płodowych są:

 • stopień niedotlenienia okołoporodowego (skala Apgar w 1 minucie <3 punktów)
 • wentylacja mechaniczna dłużej niż 48 godzin po urodzeniu
 • współistnienie wad wrodzonych
 • stosowanie katecholamin w okresie noworodkowym

Więcej o urazach okołoporodowych

 Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli Twoje dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu podczas porodu, niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją dokumentację szpitalną dając Ci odpowiedź na pytanie:

Czy przyczyną choroby Twojego nowo narodzonego dziecka był błąd medyczny personelu medycznego szpitala?

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami okołoporodowymi skutkującymi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Zapewniamy Tobie i Twojej rodzinie profesjonalną oraz bezpłatną analizę pełnej dokumentacji medycznej. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl