odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Złamany obojczyk noworodkaZłamany obojczyk noworodka

Złamany obojczyk noworodka jest jednym z najczęściej stwierdzanych błędów medycznych przy porodzie. W razie wystąpienia błędu medycznego dziecku przysługuje odszkodowanie.

Odszkodowanie za złamany obojczyk jest świadczeniem pieniężnym, które służy pokryciu kosztów leczenia noworodka. Wysokość należnej kwoty zostaje ustalona na podstawie wielkości szkody na osobie spowodowanej błędem medycznym.

bezpłatna konsultacja prawna

Złamany obojczyk noworodka – kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie biegnie zgodnie z art. 4421 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako k.c.). Złamanie obojczyka jest szkodą na osobie, więc okres przedawnienia nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Ponadto, należy uwzględnić art. 4421 § 4 k.c. Zgodnie z jego brzmieniem, jeżeli roszczenie przysługuje osobie małoletniej, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez nią pełnoletności.

Niemniej nie warto zwlekać z wytoczeniem powództwa, ponieważ w późniejszym czasie mogą pojawić się trudności z udowodnieniem winy i ustaleniem wysokości szkody. Poza tym, środki pieniężne przyznane tytułem odszkodowania pomagają dziecku powrócić do pełnego zdrowia.

zadzwoń teraz

Złamany obojczyk noworodka – kto jest zobowiązany do naprawienia szkody?

Złamanie obojczyka jest urazem okołoporodowym. Może być on zakwalifikowany jako błąd medyczny pod warunkiem, że:

  • postępowanie personelu medycznego było niezgodne ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej można przypisać mu winę
  • podobna sytuacja ma miejsce, gdy nie można ustalić osoby winnej powstania szkody. Wtedy poszkodowany może wykazać, że niedbalstwa dopuścił się członek określonego zespołu pracowników szpitala. Podmiot ten pozostaje niezidentyfikowany, dlatego tę instytucję zwykło określać się w doktrynie i judykaturze winą anonimową

Lekarz jako sprawca odpowiada na zasadzie winy, ale nie zawsze jest on zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Jeżeli został on zatrudniony w placówce służby zdrowia, do zapłaty odszkodowania jest zobowiązana placówka, co wynika z art. 430 k.c. W ramach stosunku pracy lekarz pozostaje pod kierownictwem osoby zarządzającej szpitalem. W takiej sytuacji placówka ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną z jego winy przy świadczeniu pracy.

Obie wymienione przesłanki muszą zostać spełnione kumulatywnie. O winie przesądza nawet najmniejszy stopień zawinienia. Wystarczy zatem wykazanie, że zachowaniu lekarza można przypisać lekkomyślność lub niedbalstwo.

Zgłoś szkodę naszej kancelarii. Spotkasz się ze zrozumieniem i wsparciem z naszej strony. Mamy duże doświadczenie i specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa medycznego oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, więc możesz na nas polegać.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli podejrzewasz, że doszło do błędu medycznego przy porodzie, na skutek którego ucierpiało Twoje dziecko, skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Każdego dnia, skutecznie walczymy o bezpieczną przyszłość poszkodowanych pacjentów. Pomagamy w uzyskaniu godnej rekompensaty za doznaną krzywdę i trwały uszczerbek na zdrowiu.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych jest gwarancją sprawiedliwości i najwyższego odszkodowania. Korzystamy z pomocy najlepszych specjalistów z branży, aby nasi Klienci mogli skupić się na tym, co najważniejsze. Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy oraz pomoc z zakresu prawa medycznego. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl