Złamany obojczyk noworodka – odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzie

Złamany obojczyk noworodka – odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzieZłamany obojczyk noworodka jest jednym z najczęściej stwierdzanych błędów medycznych przy porodzie. W razie wystąpienia błędu medycznego dziecku przysługuje odszkodowanie.

Odszkodowanie za złamany obojczyk jest świadczeniem pieniężnym, które służy pokryciu kosztów leczenia noworodka. Wysokość należnej kwoty zostaje ustalona na podstawie wielkości szkody na osobie spowodowanej błędem medycznym.

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie biegnie zgodnie z art. 4421 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako k.c.). Złamanie obojczyka jest szkodą na osobie, więc okres przedawnienia nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Ponadto, należy uwzględnić art. 4421 § 4 k.c. Zgodnie z jego brzmieniem, jeżeli roszczenie przysługuje osobie małoletniej, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez nią pełnoletności.

Niemniej nie warto zwlekać z wytoczeniem powództwa, ponieważ w późniejszym czasie mogą pojawić się trudności z udowodnieniem winy i ustaleniem wysokości szkody. Poza tym, środki pieniężne przyznane tytułem odszkodowania pomagają dziecku powrócić do pełnego zdrowia.

Kto jest zobowiązany do naprawienia szkody?

Złamanie obojczyka jest urazem okołoporodowym. Może być on zakwalifikowany jako błąd medyczny pod warunkiem, że:

  • postępowanie personelu medycznego było niezgodne ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej
  • można przypisać mu winę

Podobna sytuacja ma miejsce, gdy nie można ustalić osoby winnej powstania szkody. Wtedy poszkodowany może wykazać, że niedbalstwa dopuścił się członek określonego zespołu pracowników szpitala. Podmiot ten pozostaje niezidentyfikowany, dlatego tę instytucję zwykło określać się w doktrynie i judykaturze winą anonimową.

Lekarz jako sprawca odpowiada na zasadzie winy, ale nie zawsze jest on zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Jeżeli został on zatrudniony w placówce służby zdrowia, do zapłaty odszkodowania jest zobowiązana placówka, co wynika z art. 430 k.c. W ramach stosunku pracy lekarz pozostaje pod kierownictwem osoby zarządzającej szpitalem. W takiej sytuacji placówka ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną z jego winy przy świadczeniu pracy.

Obie wymienione przesłanki muszą zostać spełnione kumulatywnie. O winie przesądza nawet najmniejszy stopień zawinienia. Wystarczy zatem wykazanie, że zachowaniu lekarza można przypisać lekkomyślność lub niedbalstwo.

Zgłoś szkodę naszej kancelarii. Spotkasz się ze zrozumieniem i wsparciem z naszej strony. Mamy duże doświadczenie i specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa medycznego oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, więc możesz na nas polegać.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami okołoporodowymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Twojej rodzinie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.
Zadzwoń +48 722 080 080 lub napisz do nas e-mail kontakt@krop.org.pl to nic nie kosztuje, a może tylko pomóc. Sprawdź jak możemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie.

});