Nie bój się rozpocząć walki o sprawiedliwość i odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu z winy lekarza.
Jesteśmy po to, aby Ci pomóc. Zaufało nam wielu poszkodowanych pacjentów, którzy ucierpieli w wyniku błędów medycznych.

Przykładowe odszkodowania za błędy medyczne

odszkodowania za błędy medyczne Warszawa

125 300 zł

zadośćuczynienie za pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

odszkodowania za błędy medyczne Warszawa

300 000 zł

zadośćuczynienie dla żony zmarłego pacjenta z winy lekarza

odszkodowania medyczne Warszawa

821 000 zł

zadośćuczynienie za pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

odszkodowania medyczne

1 233 500 zł

zadośćuczynienie za uszkodzenie mózgu dziecka przy porodzie

Odszkodowania za błędy medyczne Warszawa

Odszkodowania za błędy medyczne, jak uzyskać w 4 prostych krokach?

Odszkodowania za błędy medyczne Warszawa
odszkodowanie za błąd lekarski
odszkodowania medyczne Warszawa
odszkodowania medyczne

Odszkodowania za błędy medyczne

Pomagamy uzyskać odszkodowania medyczne

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski?

 • Odpowiedzialność cywilna lekarza, szpitala oraz ubezpieczyciela wiąże się z rekompensatą za doznaną krzywdę.
 • Jeżeli podejrzewasz, że doszło do błędu lekarskiego lub inny personel medyczny dopuścił się nieprawidłowości w leczeniu Ciebie lub członka Twojej rodziny, niezwłocznie skontaktuj się z nami tj. Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych – liderem w dochodzeniu odszkodowań za błędy lekarskie.
 • Nasi prawnicy od ponad 20 lat prowadzą trudne i skomplikowane spraw związane z odszkodowaniami za błędy lekarskie na terenie całego kraju.
 • Dysponujemy rozległą i unikatową wiedzą potrzebną do zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych oraz medycznych, którą możemy wykorzystać w Twojej sprawie o odszkodowanie za błąd lekarski.
 • Mamy wieloletnią praktykę w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami lekarskimi skutkującymi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią pacjenta.
 • Nasi Prawnicy rozumieją jak olbrzymia odpowiedzialność ciąży na ich barkach, gdy prowadzą sprawę sądową o odszkodowanie za błąd lekarski.
 • Będziemy Cię z Tobą na każdym etapie postępowania w sądzie, będziemy skutecznie walczyć o Twoje interesy i najwyższą kwotę odszkodowania.
 • Błędy w sztuce lekarskiej nie mogą stać się codziennością, dlatego też zachęcamy poszkodowanych pacjentów do walki o swoje prawa i należne im odszkodowanie.

Czym jest błąd medyczny i jak skutecznie uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny?

 • Błąd lekarski jest działaniem personelu medycznego niezgodnym z aktualną wiedzą i sztuką medyczną. Takie zachowanie może skutkować uszczerbkiem na zdrowiu lub utratą życia pacjenta, które nierzadko wynikają z umyślnego lub nierozważnego zaniedbania.
 • Osoba poszkodowana oraz jej rodzina może dochodzić odszkodowania za swoje straty finansowe, emocjonalne oraz ból i cierpienie spowodowane błędem lekarskim.

Błąd medyczny – jakie masz prawa?

 • Błędy lekarskie narażają zdrowie i życie pacjentów. Poszkodowani pacjenci mają prawo do rekompensaty za doznaną krzywdę i cierpienie.
 • Odszkodowania za błędy medyczne zapewniają poszkodowanym pacjentom odpowiednie środki na leczenie i rehabilitację oraz szybszy powrót do zdrowia.
 • Jeżeli jesteś ofiarą błędu lekarskiego, należy Ci się odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta od lekarza, szpitala i ubezpieczyciela.
 • Odszkodowania szpitalne to gwarancja spokojnej przyszłości dla Ciebie i Twojej rodziny.

Za jakie błędy medyczne uzyskujemy odszkodowania dla naszych klientów?

Odszkodowania za błędy medyczne w trakcie ciąży lub podczas porodu

 • Po więcej informacji o błędach okołoporodowych, przyczynach i skutkach niedotlenienia z winy personelu medycznego zapraszamy na dedykowaną tej tematyce stronę.

Odszkodowania za błędy lekarskie – błędna lub opóźniona diagnoza udaru mózgu

 • Każdy pacjent, u którego pojawiły się objawy udaru mózgu powinien być jak najszybciej skonsultowany przez lekarza neurologa.
 • Osoby z udarem mózgu powinny być leczone na specjalistycznych oddziałach leczenia udaru lub na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM).
 • Opóźnienie w rozpoznaniu udaru mózgu może być tragiczne w skutkach i doprowadzić do niepełnosprawności, a nawet śmierci chorego.
 • Nierozpoznanie udaru mózgu przez lekarza oraz bagatelizowanie zgłaszanych przez pacjenta objawów jest błędem medycznym.

Odszkodowania za błędy medyczne – błędna lub zbyt późna diagnoza raka – nowotworu

 • Rozpoznanie nowotworu przez lekarza musi nastąpić jak najwcześniej – wówczas istnieje szansa na wdrożenie najbardziej efektywnego oraz skutecznego leczenia.
 • Niestety, w trakcie diagnostyki w kierunku nowotworu zdarzają się pomyłki.
 • Pomyłka lekarza w diagnozie raka zazwyczaj skutkuje opóźnieniem wdrożenia właściwej metody terapii lub śmiercią pacjenta i jest błędem medycznym.

Odszkodowania za błędy lekarskie – zbyt późna lub błędna diagnoza zawału serca

 • Zawał serca jest nagłym stanem kardiologicznym i  wymaga szybkiej reakcji ze strony lekarzy oraz specjalistycznej pomocy medycznej.
 • Jeżeli lekarz nie rozpozna niepokojących objawów zawału oraz nie wdroży odpowiedniego leczenia, naraża życie oraz zdrowie pacjentów.
 • Kiedy dochodzi do zawału serca to tylko szybka reakcja lekarza oraz natychmiastowe rozpoznanie mogą uratować pacjentowi życie.
 • Nierozpoznanie zawału serca przez lekarza i bagatelizowanie zgłaszanych przez pacjenta objawów jest błędem medycznym.

Odszkodowania za błędy medyczne podczas operacji

 • Operacja to zabieg chirurgiczny wykonywany przez lekarza na narządach i tkankach ciała, służący poprawie stanu zdrowia i samopoczucia chorego.
 • Operacja może dotyczyć wielu schorzeń – oczywiście nie zawsze konieczna jest interwencja chirurga. Dlatego też, bardzo ważne jest, aby zakwalifikowanie pacjenta do operacji było zgodne z aktualną wiedzą i sztuką medyczną, jak również operacja powinna zostać przeprowadzona z należytą starannością.
 • Najczęściej występującymi błędami lekarzy podczas operacji są: nieprawidłowa kwalifikacja do operacji, błędy techniczne podczas zabiegu oraz zła opieka pooperacyjna.

Odszkodowania medyczne za źle postawioną lub opóźnioną diagnozę zapalenia otrzewnej

 • Zapalenie otrzewnej to bardzo poważna choroba jamy brzusznej, która jest spowodowana zakażeniem bakteryjnym lub chemicznym podrażnieniem otrzewnej.
 • Chemiczne podrażnienie otrzewnej może być powikłaniem przedziurawienia ściany przewodu pokarmowego lub uszkodzenia struktury przewodu pokarmowego, czy też narządów jamy brzusznej.
 • Zapalenie otrzewnej może stanowić zagrożenie zdrowia i życia, dlatego też niezwykle ważna jest natychmiastowa reakcja lekarza na niepokojące objawy.
 • Nierozpoznanie zapalenia otrzewnej przez lekarza oraz bagatelizowanie zgłaszanych przez pacjenta objawów jest błędem medycznym.

Odszkodowania za błędy medyczne na SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy – Izba Przyjęć 

 • Na izbie przyjęć macie prawo żądać najwyższego standardu świadczonej opieki medycznej, czyli między innymi: wdrożenia prawidłowej diagnostyki, podania odpowiedniego leku, uzyskania pełnej i wyczerpującej informacji o swoim stanie zdrowia oraz przeprowadzanych badaniach.
 • Jeżeli istnieje taka konieczność to pacjent powinien zostać skierowany do szpitala, aby pogłębić diagnostykę.
 • Najczęściej występującymi błędami w sztuce lekarskiej na izbie przyjęć są: błąd w diagnozie, nieprzeprowadzenie dokładnego wywiadu lekarskiego, mało szczegółowy wywiad z pacjentem, podanie złego leku, brak odpowiedniej komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem.

Błąd w sztuce lekarskiej – błędnie wykonana artroskopia

 • Podczas zabiegu artroskopii poprzez nieduże nacięcia w szparze stawowej, wprowadzana jest do wewnątrz kolana kamerka oraz niezbędne instrumentarium w celu rekonstrukcji uszkodzonego więzadła.
 • Nieanatomiczne umiejscowienie przeszczepu podczas artroskopii jest błędem medycznym i wymaga operacji rewizyjnej.
 • Jeżeli dochodzi do zerwania operowanego przeszczepu, a nie jest to skutkiem urazu, masz szansę na udowodnienie błędu lekarza w czasie artroskopii.

Odszkodowania za błędy medyczne 

Zadośćuczynienie za narażenie na utratę zdrowia i życia

 • Błędna diagnoza lekarska niesie wiele negatywnych skutków dla zdrowia oraz życia poszkodowanych pacjentów.
 • Błąd w diagnozie, jest często wypadkową szeregu zaniedbań i niestarannego działania ze strony personelu medycznego. Najważniejsza jest prawidłowa i natychmiastowa diagnoza w wielu sytuacjach może uratować życie, zaś opóźnienie w diagnozie może doprowadzić do śmierci pacjenta. Czasami minuty, czy sekundy mogą zadecydować o życiu lub śmierci.
 • Błąd diagnostyczny lekarza, opóźnienie w diagnozie, opóźnienie wdrożenia właściwego leczenia, a co za tym idzie trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć pacjenta to błąd w sztuce lekarskiej → więcej informacji: odszkodowanie od szpitala za śmierć

Jak oskarżyć lekarza o błąd i uzyskać odszkodowanie?

Błąd lekarski gdzie zgłosić?

Często z takim pytaniem zgłaszają się do nas poszkodowani pacjenci. Niestety nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie tylko po wysłuchaniu historii pacjenta. Dochodzenie odszkodowań za błąd medyczny jest bardzo trudnym i żmudnym procesem, jednak wcześniej musimy ustalić, czy doszło do błędu w sztuce lekarskiej, czy jest związek przyczynowo-skutkowy, czy możemy określić winnego i  czy możemy udowodnić błąd lekarski.

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski?

W celu uzyskania odszkodowania za błąd lekarski należy złożyć pozew cywilny, wezwanie do zapłaty lub złożyć wniosek do wojewódzkiej komisji. Uzyskanie odszkodowania za błąd lekarski możliwe jest tylko w sytuacji udowodnienia winy personelowi medycznemu lub szpitalowi (błąd medyczny organizacyjny).

Błędy lekarskie gdzie szukać pomocy?

Czy chcesz, aby Twoją sprawą o błąd medyczny zajmował się lider branży odszkodowań medycznych – Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych Kancelaria ds. błędów medycznych nr 1 w Polsce?

Niezwłocznie skontaktuj się z nami, gwarantujemy:

 • bezpłatną analizę medyczną i prawną sprawy
 • ustalenie szans na udowodnienie błędu lekarskiego
 • obiektywne ustalenie kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia i renty
 • rozliczamy się tylko za sukces, nie płacisz za przyjęcie sprawy, analizę, reprezentację żadnych zaliczek i opłat z góry. Nasze wynagrodzenie pobieramy tylko, kiedy uzyskamy dla Ciebie odszkodowanie za błąd lekarski
 • pomoc ofiarom błędów lekarskich

Błąd lekarski gdzie zgłosić?

W celu zgłoszenia błędu lekarskiego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych, pomożemy Ci uzyskać wysokie odszkodowanie medyczne. Nasze porady są niezobowiązujące i bezpłatne. Pamiętaj, roszczenia odszkodowawcze z tytułu błędów medycznych szybko ulegają przedawnieniu, nie wahaj się i wykonaj telefon do nas lub wypełnij formularz kontaktowy, a my oddzwonimy najszybciej jak to będzie możliwe.

Wysokość odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej?

Sprawdź jaką kwotę możemy dla Ciebie uzyskać!