Nie bój się rozpocząć walki o sprawiedliwość i odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu z winy lekarza.
Jesteśmy po to, aby Ci pomóc. Zaufało nam wielu poszkodowanych pacjentów, którzy ucierpieli w wyniku błędów medycznych.

Przykładowe odszkodowania za błędy medyczne

odszkodowania za błędy medyczne Warszawa

125 300 zł

zadośćuczynienie za pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej

Odszkodowania za błędy lekarskie bez sądu

300 000 zł

zadośćuczynienie dla żony zmarłego pacjenta z winy lekarza

odszkodowania medyczne Warszawa

821 000 zł

zadośćuczynienie za pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu

odszkodowania medyczne

1 233 500 zł

zadośćuczynienie za uszkodzenie mózgu dziecka przy porodzie

Odszkodowania za błędy medyczne Warszawa

Odszkodowania za błędy medyczne, jak uzyskać w 4 prostych krokach?

Odszkodowania za błędy medyczne Warszawa
odszkodowanie za błąd lekarski
błąd lekarski gdzie zgłosić
odszkodowania medyczne

Odszkodowania za błędy medyczne

Pomagamy uzyskać odszkodowania medyczne

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski?

 • Odpowiedzialność cywilna lekarza, szpitala oraz ubezpieczyciela wiąże się z rekompensatą za doznaną krzywdę.
 • Jeżeli podejrzewasz, że doszło do błędu lekarskiego lub inny personel medyczny dopuścił się nieprawidłowości w leczeniu Ciebie lub członka Twojej rodziny, niezwłocznie skontaktuj się z nami tj. Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych – liderem w dochodzeniu odszkodowań za błędy lekarskie.
 • Nasi prawnicy od ponad 20 lat prowadzą trudne i skomplikowane spraw związane z odszkodowaniami za błędy lekarskie na terenie całego kraju.
 • Dysponujemy rozległą i unikatową wiedzą potrzebną do zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych oraz medycznych, którą możemy wykorzystać w Twojej sprawie o odszkodowanie za błąd lekarski.
 • Mamy wieloletnią praktykę w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami lekarskimi skutkującymi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią pacjenta.
 • Nasi Prawnicy rozumieją jak olbrzymia odpowiedzialność ciąży na ich barkach, gdy prowadzą sprawę sądową o odszkodowanie za błąd lekarski.
 • Będziemy Cię z Tobą na każdym etapie postępowania w sądzie, będziemy skutecznie walczyć o Twoje interesy i najwyższą kwotę odszkodowania.
 • Błędy w sztuce lekarskiej nie mogą stać się codziennością, dlatego też zachęcamy poszkodowanych pacjentów do walki o swoje prawa i należne im odszkodowanie.

Czym jest błąd medyczny i jak skutecznie uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny?

 • Błąd lekarski jest działaniem personelu medycznego niezgodnym z aktualną wiedzą i sztuką medyczną. Takie zachowanie może skutkować uszczerbkiem na zdrowiu lub utratą życia pacjenta, które nierzadko wynikają z umyślnego lub nierozważnego zaniedbania.
 • Osoba poszkodowana oraz jej rodzina może dochodzić odszkodowania za swoje straty finansowe, emocjonalne oraz ból i cierpienie spowodowane błędem lekarskim.

Błąd medyczny – jakie masz prawa?

 • Błędy lekarskie narażają zdrowie i życie pacjentów. Poszkodowani pacjenci mają prawo do rekompensaty za doznaną krzywdę i cierpienie.
 • Odszkodowania za błędy medyczne zapewniają poszkodowanym pacjentom odpowiednie środki na leczenie i rehabilitację oraz szybszy powrót do zdrowia.
 • Jeżeli jesteś ofiarą błędu lekarskiego, należy Ci się odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta od lekarza, szpitala i ubezpieczyciela.
 • Odszkodowania szpitalne to gwarancja spokojnej przyszłości dla Ciebie i Twojej rodziny.

Za jakie błędy medyczne uzyskujemy odszkodowania dla naszych klientów?

Odszkodowania za błędy medyczne w trakcie ciąży lub podczas porodu

 • Po więcej informacji o błędach okołoporodowych, przyczynach i skutkach niedotlenienia z winy personelu medycznego zapraszamy na dedykowaną tej tematyce stronę.

Odszkodowania za błędy lekarskie bez sądu

 • Jeżeli obawiasz się długotrwałej sprawy sądowej o błąd medyczny, pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski bez sądu

Odszkodowania za błędy lekarskie – błędna lub opóźniona diagnoza udaru mózgu

 • Każdy pacjent, u którego pojawiły się objawy udaru mózgu powinien być jak najszybciej skonsultowany przez lekarza neurologa.
 • Osoby z udarem mózgu powinny być leczone na specjalistycznych oddziałach leczenia udaru lub na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM).
 • Opóźnienie w rozpoznaniu udaru mózgu może być tragiczne w skutkach i doprowadzić do niepełnosprawności, a nawet śmierci chorego.
 • Nierozpoznanie udaru mózgu przez lekarza oraz bagatelizowanie zgłaszanych przez pacjenta objawów jest błędem medycznym.

Odszkodowania za błędy medyczne – błędna lub zbyt późna diagnoza raka – nowotworu

 • Rozpoznanie nowotworu przez lekarza musi nastąpić jak najwcześniej – wówczas istnieje szansa na wdrożenie najbardziej efektywnego oraz skutecznego leczenia.
 • Niestety, w trakcie diagnostyki w kierunku nowotworu zdarzają się pomyłki.
 • Pomyłka lekarza w diagnozie raka zazwyczaj skutkuje opóźnieniem wdrożenia właściwej metody terapii lub śmiercią pacjenta i jest błędem medycznym.

Odszkodowania za błędy lekarskie – zbyt późna lub błędna diagnoza zawału serca

 • Zawał serca jest nagłym stanem kardiologicznym i  wymaga szybkiej reakcji ze strony lekarzy oraz specjalistycznej pomocy medycznej.
 • Jeżeli lekarz nie rozpozna niepokojących objawów zawału oraz nie wdroży odpowiedniego leczenia, naraża życie oraz zdrowie pacjentów.
 • Kiedy dochodzi do zawału serca to tylko szybka reakcja lekarza oraz natychmiastowe rozpoznanie mogą uratować pacjentowi życie.
 • Nierozpoznanie zawału serca przez lekarza i bagatelizowanie zgłaszanych przez pacjenta objawów jest błędem medycznym.

Odszkodowania za błędy medyczne podczas operacji

 • Operacja to zabieg chirurgiczny wykonywany przez lekarza na narządach i tkankach ciała, służący poprawie stanu zdrowia i samopoczucia chorego.
 • Operacja może dotyczyć wielu schorzeń – oczywiście nie zawsze konieczna jest interwencja chirurga. Dlatego też, bardzo ważne jest, aby zakwalifikowanie pacjenta do operacji było zgodne z aktualną wiedzą i sztuką medyczną, jak również operacja powinna zostać przeprowadzona z należytą starannością.
 • Najczęściej występującymi błędami lekarzy podczas operacji są: nieprawidłowa kwalifikacja do operacji, błędy techniczne podczas zabiegu oraz zła opieka pooperacyjna.

Odszkodowania medyczne za źle postawioną lub opóźnioną diagnozę zapalenia otrzewnej

 • Zapalenie otrzewnej to bardzo poważna choroba jamy brzusznej, która jest spowodowana zakażeniem bakteryjnym lub chemicznym podrażnieniem otrzewnej.
 • Chemiczne podrażnienie otrzewnej może być powikłaniem przedziurawienia ściany przewodu pokarmowego lub uszkodzenia struktury przewodu pokarmowego, czy też narządów jamy brzusznej.
 • Zapalenie otrzewnej może stanowić zagrożenie zdrowia i życia, dlatego też niezwykle ważna jest natychmiastowa reakcja lekarza na niepokojące objawy.
 • Nierozpoznanie zapalenia otrzewnej przez lekarza oraz bagatelizowanie zgłaszanych przez pacjenta objawów jest błędem medycznym.

Odszkodowania za błędy medyczne na SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy – Izba Przyjęć 

 • Na izbie przyjęć macie prawo żądać najwyższego standardu świadczonej opieki medycznej, czyli między innymi: wdrożenia prawidłowej diagnostyki, podania odpowiedniego leku, uzyskania pełnej i wyczerpującej informacji o swoim stanie zdrowia oraz przeprowadzanych badaniach.
 • Jeżeli istnieje taka konieczność to pacjent powinien zostać skierowany do szpitala, aby pogłębić diagnostykę.
 • Najczęściej występującymi błędami w sztuce lekarskiej na izbie przyjęć są: błąd w diagnozie, nieprzeprowadzenie dokładnego wywiadu lekarskiego, mało szczegółowy wywiad z pacjentem, podanie złego leku, brak odpowiedniej komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem.

Błąd w sztuce lekarskiej – błędnie wykonana artroskopia

 • Podczas zabiegu artroskopii poprzez nieduże nacięcia w szparze stawowej, wprowadzana jest do wewnątrz kolana kamerka oraz niezbędne instrumentarium w celu rekonstrukcji uszkodzonego więzadła.
 • Nieanatomiczne umiejscowienie przeszczepu podczas artroskopii jest błędem medycznym i wymaga operacji rewizyjnej.
 • Jeżeli dochodzi do zerwania operowanego przeszczepu, a nie jest to skutkiem urazu, masz szansę na udowodnienie błędu lekarza w czasie artroskopii.

Odszkodowania za błędy medyczne 

Zadośćuczynienie za narażenie na utratę zdrowia i życia

 • Błędna diagnoza lekarska niesie wiele negatywnych skutków dla zdrowia oraz życia poszkodowanych pacjentów.
 • Błąd w diagnozie, jest często wypadkową szeregu zaniedbań i niestarannego działania ze strony personelu medycznego. Najważniejsza jest prawidłowa i natychmiastowa diagnoza w wielu sytuacjach może uratować życie, zaś opóźnienie w diagnozie może doprowadzić do śmierci pacjenta. Czasami minuty, czy sekundy mogą zadecydować o życiu lub śmierci.
 • Błąd diagnostyczny lekarza, opóźnienie w diagnozie, opóźnienie wdrożenia właściwego leczenia, a co za tym idzie trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć pacjenta to błąd w sztuce lekarskiej → więcej informacji: odszkodowanie od szpitala za śmierć

Błąd lekarski gdzie zgłosić?

Często z takim pytaniem zgłaszają się do nas poszkodowani pacjenci. Niestety nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie tylko po wysłuchaniu historii pacjenta. Dochodzenie odszkodowań za błąd medyczny jest bardzo trudnym i żmudnym procesem, jednak wcześniej musimy ustalić, czy doszło do błędu w sztuce lekarskiej, czy jest związek przyczynowo-skutkowy, czy możemy określić winnego i  czy możemy udowodnić błąd lekarski.

Błędy lekarskie gdzie szukać pomocy?

Czy chcesz, aby Twoją sprawą o błąd medyczny zajmował się lider branży odszkodowań medycznych – Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych Kancelaria ds. błędów medycznych nr 1 w Polsce?

Niezwłocznie skontaktuj się z nami, gwarantujemy:

 • bezpłatną analizę medyczną i prawną sprawy
 • ustalenie szans na udowodnienie błędu lekarskiego
 • obiektywne ustalenie kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia i renty
 • rozliczamy się tylko za sukces, nie płacisz za przyjęcie sprawy, analizę, reprezentację żadnych zaliczek i opłat z góry. Nasze wynagrodzenie pobieramy tylko, kiedy uzyskamy dla Ciebie odszkodowanie za błąd lekarski
 • pomoc ofiarom błędów lekarskich

Odszkodowania za błędy medyczne Warszawa

W celu zgłoszenia błędu lekarskiego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych, pomożemy Ci uzyskać wysokie odszkodowanie medyczne. Nasze porady są niezobowiązujące i bezpłatne. Pamiętaj, roszczenia odszkodowawcze z tytułu błędów medycznych szybko ulegają przedawnieniu, nie wahaj się i wykonaj telefon do nas lub wypełnij formularz kontaktowy, a my oddzwonimy najszybciej jak to będzie możliwe.