odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Wpisy z: Błędy medyczne

Jakie są terminy przedawnienia błędu medycznego?

Przedawnienie roszczenia o błąd medyczny

Przedawnienie roszczeń w sprawach o  błąd medyczny wygasa z upływem lat 3 od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 10 lat od samego zdarzenia. Ustawodawca przewidział wyjątek co do upływu terminu przedawnienia u małoletnich. Mogą oni dochodzić swoich praw aż do 20 roku życia.

Czy Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych kontaktuje się z placówkami medycznymi, w których odbywało się leczenie poszkodowanych pacjentów?”

Kontakt z placówkami medycznymi

Nie kontaktujemy się z placówkami medycznymi bez wiedzy naszych klientów. Ponadto, kontakt z placówkami medycznymi w imieniu naszych klientów jest możliwy po wcześniej podpisanym pełnomocnictwie na reprezentację. Nasi klienci mogą być pewni, że nie podejmiemy żadnych działań bez ich wiedzy i pisemnej zgody.