Zgłoś się już dziś i skorzystaj z bezpłatnej analizy dokumentacji okołoporodowej. Każdego dnia zapewniamy porady prawne poszkodowanym rodzicom. Opowiedz nam swoją historię, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie.

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym rodzinom

Niedotlenienie przy porodzie

248 600 zł

zadośćuczynienie za porażenie splotu barkowego przy porodzie

Niedotlenienie przy porodzie

259 300 zł

zadośćuczynienie za śmierć noworodka przy porodzie
z winy lekarza

Niedotlenienie przy porodzie

872 000 zł

zadośćuczynienie za upośledzenie psycho-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

Niedotlenienie przy porodzie

1 236 000 zł

zadośćuczynienie za mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego wykonania CC

Niedotlenienie przy porodzie

Sprawdź jak w 4 prostych krokach możesz otrzymać należne Ci odszkodowanie 

Niedotlenienie przy porodzie
Niedotlenienie przy porodzie
Niedotlenienie przy porodzie
Niedotlenienie okołoporodowe

Co to jest niedotlenienie okołoporodowe ( niedotlenienie przy porodzie ) i kiedy może być wynikiem błędu lekarskiego

Niedotlenienie okołoporodowe – niedotlenienie mózgu u noworodka (hipoksja): przyczyny, objawy i skutki

Podejrzewasz, że podczas Twojego porodu mogło dojść do niedotlenienia dziecka z winy personelu medycznego?

 • Niedotlenienie mózgu u noworodka przy porodzie oznacza niewydolność oddechową, spowodowaną niewystarczającą ilością tlenu przed, w trakcie lub po porodzie. Rokowania dla dzieci z niedotlenieniem okołoporodowym zależą od czasu, podczas którego dziecko nie było w stanie prawidłowo oddychać. W przypadku niedotlenienia noworodka ważna jest każda minuta!
 • Niedotlenienie przy porodzie może być przyczyną poważnych uszkodzeń neurologicznych, np. encefalopatii okołoporodowej lub mózgowego porażenia dziecięcego.
 • Jeżeli podejrzewasz, że miał miejsce błąd lekarski przy porodzie lub też personel medyczny dopuścił się nieprawidłowości w leczeniu Ciebie lub Twojego dziecka, niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych.
 • Nasi prawnicy mogą poszczycić się ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu trudnych spraw związanych z błędami okołoporodowymi, na terenie całego kraju.
 • Dysponujemy rozległą wiedzą potrzebną do zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych oraz medycznych.
 • Mamy wieloletnią praktykę w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi skutkującymi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu matki i dziecka przy porodzie.
 • Nasi Prawnicy rozumieją jak olbrzymia odpowiedzialność ciąży na ich barkach, gdy prowadzą dochodzenie w sprawie błędu lekarskiego.
 • Będziemy Cię wspierać na każdym etapie postępowania skutecznie walcząc o Twoje interesy.
 • Błędy w sztuce lekarskiej nie mogą stać się codziennością, dlatego też zachęcamy poszkodowanych pacjentów do walki o swoje prawa i należne im odszkodowanie.

Niedotlenienie przy porodzie –  jak je rozpoznać i jakie mogą być przyczyny

 • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród.
 • Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.
 • Niedotlenienie okołoporodowe może również wystąpić podczas ciężkiego porodu kleszczowego lub przez próżnociąg, albo przez nieprawidłowe ułożenie płodu.
 • Przedłużanie się fazy wydalania płodu powoduje uciskanie mózgu dziecka. Jeżeli dojdzie wówczas do uszkodzenia ośrodka oddechowego, to zaburzenia oddychania u dziecka występują zaraz po porodzie.
 • Symptomy ciężkiego niedotlenienia noworodka to: siny lub błękitny odcień skóry, niska częstotliwość akcji serca, bezwładne kończyny oraz słaba reakcja na stymulację. Noworodek u którego doszło do niedotlenienia ma trudności z podjęciem i utrzymaniem własnego oddechu. U dziecka  w pierwszej dobie życia występują również zaburzenia świadomości, obniżenie napięcia mięśniowego i (często, ale nie zawsze) drgawki.

Niedotlenienie okołoporodowe – konsekwencje

 • Wczesnymi następstwami ciężkiego niedotlenienia przy porodzie może być silne niedotlenienie wielonarządowe lub nawet zgon dziecka.
 • Późnymi następstwami niedotlenienia okołoporodowego noworodka mogą być: mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe, małogłowie, padaczka, zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu, częściowe lub całkowite opóźnienie rozwoju mowy, poważne kłopoty w uczeniu się, upośledzenie ruchowe, niektóre zaburzenia psychiatryczne, w tym zaburzenia emocjonalne, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).
 • Przedłużone niedotlenienie okołoporodowe jest bardzo groźnym stanem i wiąże się z uszkodzeniami mózgu, serca, nerek oraz płuc lub nawet śmiercią dziecka. Jeżeli przez personel medyczny szpitala nie zostaną podjęte właściwe działania, Twoje dziecko może być narażone na poważne powikłania okołoporodowe.

Jak rozpoznać niedotlenienie mózgu u noworodka?

 • Niedotlenienie noworodka diagnozuje się na podstawie oceny skalą Apgar.
 • Jeżeli w 5 oraz 10 minucie życia ta ocena wynosi maksymalnie 3 punkty, można stwierdzić ciężkie niedotlenienie u noworodka.
 • Niedotlenienie objawia się również obniżoną wartością pH (poniżej 7) we krwi pępowinowej. Występuje również podwyższenie poziomu kreatyniny i aminotransferaz wątrobowych oraz obniżenie poziomu płytek krwi oraz wzrost liczby erytrocytów.
 • Kwasica u noworodka oznacza stan zwiększonej kwasowości krwi, gdy pH spada poniżej wartości 7,35. Wartość pH poniżej 7,00 oznacza ciężką kwasicę. Kwasica dotyczy między innymi niedotlenionych noworodków, które na skutek trudnego porodu lub błędu lekarza rodzą się w bardzo złym stanie.
 • Badanie gazometrii pozwala na zdiagnozowanie kwasicy. Gazometria krwi jest testem, dzięki któremu możliwy jest pomiar ilości tlenu i dwutlenku węgla we krwi oraz kwasowość krwi (pH). Najbardziej obiektywnym i dokładnym badaniem oceniającym wydolność oddechową pacjenta jest gazometria krwi tętniczej.

Niedotlenienie przy porodzie, a rozwój dziecka

 • Kwasica leczenie – wdrożona terapia jest uzależniona od wielu czynników.
 • Jeżeli noworodek rodzi się w złym stanie i konieczna jest resuscytacja to ryzyko niedotlenienia mózgu noworodka zwiększa się.
 • Najbardziej wrażliwym na niedotlenienie narządem jest mózg. Gdy niedotlenienie u noworodka trwa długo, może dojść do nieodwracalnych zmian, takich jak: trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, mózgowe porażenie dziecięce, opóźnienie rozwoju umysłowego, upośledzenie narządu słuchu lub wzroku, padaczka.
 • Do głównych przyczyn niedotlenienia dziecka podczas porodu zalicza się: poród przed 37 tygodniem ciąży, ciążę przenoszoną, przedwczesny lub przedłużający się poród, nieprawidłowe ułożenie dziecka w brzuchu oraz ciążę mnogą, pęknięcie macicy, odpływanie zielonego płynu owodniowego, schorzenia łożyska, problemy z pępowiną, np. wypadnięcie pępowiny lub owinięcie pępowiny na szyi dziecka.
 • Niektórym niedotlenieniom okołoporodowym można zapobiec np. właściwie monitorując stan dziecka za pomocą KTG lub USG.
 • Leczenie niedotlenienia przy porodzie u noworodka sprowadza się do: resuscytacji dziecka, podania tlenu w razie potrzeby sztucznej wentylacji, wykonania masażu serca, a w razie konieczności podania adrenaliny.

Niedotlenienie przy porodzie