Spadek po osobach najbliższych często stanowi współwłasność i wymaga dokonania podziału. Dlatego warto skorzystać z pomocy naszego doświadczonego prawnika, który pomoże skłóconym członkom rodziny dojść do porozumienia.

Zrób 4 proste kroki i odzyskaj należny Ci spadek

Prawo spadkowe Warszawa

Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24 h

Prawo spadkowe Warszawa

Zadzwoń lub wyślij zgłoszenie

Prawo spadkowe Warszawa

Przekaż nam dokumenty i podpisz umowę

Prawo spadkowe adwokat Warszawa

Odbierz należny Ci spadek

prawo spadkowe Warszawa

Prawnik od spraw spadkowych…

prawo spadkowe Warszawa
prawo spadkowe Warszawa
prawo spadkowe Warszawa
prawo spadkowe Warszawa

Prawo spadkowe

Dziedziczenie ustawowe

 • Prawo spadkowe dotyczy zagadnień związanych z dziedziczeniem.
 • Dziedziczenie ustawowe ma miejsce, gdy spadkodawca nie pozostawił żadnego testamentu.
 • Zasady dziedziczenia ustawowego są takie same dla wszystkich i nie uwzględniają indywidualnej sytuacji spadkobierców.
 • W przypadku dziedziczenia ustawowego, spadek zazwyczaj nabywa kilka osób, którym przypada współwłasność różnych składników majątku, ale też odpowiedzialność za długi osoby zmarłej (sprawdź też: upadłość konsumencka).
 • Dziedziczenie spadku po ojcu, czy innej osobie najbliższej, często wiąże się z nieporozumieniami wśród członków rodziny.
 • Obliczenie wysokości spadku, a także ustalenie kto oraz w jakiej kolejności za niego odpowiada, wymaga dobrej znajomości przepisów i rzetelnej analizy historii przekazywania majątku w danej rodzinie. Niekiedy wycena składników majątku to ogromne wyzwanie, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Sprawa spadkowa nie zawsze musi zakończyć się w sądzie!

Spadek po rodzicach źródłem konfliktów – podział spadku

 • Spadek po osobach najbliższych zazwyczaj stanowi współwłasność, co oznacza konieczność dokonania działu spadku.
 • Dziedziczenie gospodarstwa rolnego, czy innych nieruchomości może sprawić wiele problemów. Jeżeli spadkobiercom uda się porozumieć w kwestii spadku to będą mogli zawrzeć kompromis w formie umowy pisemnej lub aktu notarialnego (poświadczenie dziedziczenia).
 • Niestety, podział spadku często wiąże się z drogą sądową oraz wieloletnim procesem. W takiej sytuacji, warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże skłóconym członkom rodziny dojść do porozumienia.
 • Jeżeli powierzycie swoje sprawy spadkowe profesjonaliście, to unikniecie zerwania relacji rodzinnych i sporów sądowych o dziedziczenie spadku.

Dziedziczenie po rodzicach

 • Kolejność dziedziczenia została uregulowana ustawą. W pierwszej kolejności, spadek nabywany jest przez małżonka oraz zstępnych: dzieci, wnuki oraz prawnuki.
 • Czyli kto dziedziczy? Np. spadek po ojcu, gdy żyje matka, otrzyma żona zmarłego wraz z dziećmi (i mowa tutaj o wszystkich dzieciach zmarłego, niekoniecznie z aktualnym małżonkiem). Spadek po ojcu, czy dziedziczenie po mężu mogą okazać się kłopotliwe – szczególnie, gdy sprawy majątkowe nie zostały wyjaśnione za życia osoby zmarłej.
 • Poprowadzenie postępowania spadkowego wymaga biegłej znajomości prawa oraz obowiązujących przepisów.
 • Sprawdź też swoje prawa jeżeli doszło do śmierci na skutek błędu lekarskiego

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza – co to oznacza?

Warto pamiętać o tym, że nie dziedziczymy tylko i wyłącznie majątku, ale też długi.

Co zrobić, aby nie mieć kłopotów z długami po zmarłym?

 • Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza oznacza przyjęcie spadku z ograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe.
 • Mimo, że dziedziczymy z dobrodziejstwem inwentarza to za dług odpowiadamy całym swoim majątkiem. To od wierzycieli zależy, czy zlecą egzekucję z odziedziczonej nieruchomości, czy też łatwiej im będzie zająć Wasze konto, lokaty lub wynagrodzenie.

Czy bierzecie pod uwagę zrzeczenie się spadku?

 • Zanim podejmiecie decyzję zbyt pochopnie, skonsultujcie się z prawnikiem.
 • Każdy przypadek wymaga bardzo wnikliwej oceny.
 • Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czy odrzucenie spadku, nie zawsze są najlepszym rozwiązaniem.
 • Doświadczony pełnomocnik pomoże Wam w podjęciu właściwej decyzji.

Postępowanie spadkowe w praktyce

 • Nie ma reguły – wszystko zależy od tego, czy rodzina jest w stanie się porozumieć. Jeżeli rodzina jest zgodna, co do podziału spadku, wystarczy udać się do notariusza (wszyscy spadkobiercy muszą być obecni), aby uzyskać akty poświadczenia dziedziczenia.
 • Niestety, w większości przypadków spór o majątek kończy się w sądzie z udziałem prawników, kuratorów, biegłych i świadków.
 • Warto wspomnieć, że nabycie spadku można załatwić w drodze ugody z pomocą mediatora, co pozwala na wyjaśnienie przyczyn konfliktów oraz uzdrowienie relacji rodzinnych.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o nabycie spadku, powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • adres do doręczeń (jeżeli nie macie adresu zamieszkania w Polsce powinniście ustanowić pełnomocnika do doręczeń w kraju, a najlepiej jest skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego)
 • wskazanie osoby zmarłego, datę śmierci oraz ostatnie miejsce zamieszkania
 • wskazanie imion i nazwisk pozostałych uczestników postępowania, czyli wskazanie miejsca zamieszkania osób, które potencjalnie są spadkobiercami ustawowymi lub testamentowymi (tj. pozostałych uczestników postępowania)
 • wskazanie, czy zmarły pozostawił po sobie testament, jeśli tak to gdzie on się znajduje
 • jeżeli nie posiadacie wiedzy na ten temat, powinniście taką informację zawrzeć we wniosku
 • wyjaśnienie na czym polega interes prawny wnioskodawcy w stwierdzeniu nabycia spadku
 • Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy załączyć dokumenty, które pozwalają na potwierdzenie faktów, o których mowa w jego treści.

Jak widzicie, stwierdzenie nabycia spadku wiąże się ze skomplikowanymi procedurami oraz z koniecznością zgromadzenia odpowiednich dokumentów. W takiej sytuacji, warto skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże Wam w sporządzeniu wszelkich pism.

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej?

Podatek od spadku

Nabycie spadku podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 • Stawka opodatkowania jest uzależniona od relacji osobistej ze spadkodawcą.
 • Najbliższą rodzinę spadkodawcy nazywamy grupą I, a grupa ta obejmuje: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę oraz teściów. Podatek w I grupie wynosi 7%.
 • W II grupie podatkowej jest dalsza rodzina, która płaci podatek w wysokości 12%, natomiast III grupa (tj. osoby obce, w tym konkubenci) zostaje obciążona 20% podatkiem.
 • Podatek od spadków i darowizn przewiduje pewne wyjątki w postaci ulg podatkowych.
 • Jeżeli prawidłowo oraz w odpowiednim terminie złożycie wniosek, to ulga zostanie przyznana i nic nie zapłacicie.
 • Jeśli przepisy obejmujące podatek od spadku i darowizn nie są dla Was do końca zrozumiałe, skorzystajcie z pomocy prawnika, aby nie popełnić żadnego błędu i nie przeoczyć terminów.

Prawo do zachowku – komu należy się zachowek? Co to jest zachowek?

Zachowek jest roszczeniem o zapłatę, przysługującym pominiętym przy podziale majątku spadkobiercom, którzy mogli dziedziczyć z ustawy. Chodzi o osoby najbliższe, czyli zachowek po rodzicach, małżonku, zstępnych.

Jak obliczyć zachowek? Są cztery etapy ustalania wysokości zachowku:

 • ustalenie udziału przysługującego uprawnionemu w spadku w przypadku dziedziczenia ustawowego
 • ustalenie substratu zachowku
 • ustalenie czy uprawniony do zachowku jest w grupie uprzywilejowanej co do wysokości zachowku
 • zestawienie tych wszystkich wielkości

Jeżeli nie wiecie, czy należy Wam się zachowek – skontaktujcie się z adwokatem lub radcą prawnym, który wytłumaczy Wam wszystkie zawiłości sprawy. Prawnik wyjaśni ile wynosi zachowek oraz co należy zrobić, aby odzyskać należne Wam pieniądze. Zróbcie to niezwłocznie, ponieważ takie roszczenia się przedawniają.

Zachowek przedawnienie

 • Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku wynosi 5 lat.
 • Wszczęcie sprawy o zachowek przerywa bieg przedawnienia.
 • Wyróżniamy dwa sposoby liczenia początku tego terminu, w zależności od tego, czy spadkodawca pozostawił po sobie testament.
 • W przypadku, gdy testamentu nie było, termin przedawnienia należy liczyć od dnia śmierci spadkodawcy.
 • Jeżeli spadkodawca sporządził testament, termin pięcioletni liczy się od chwili ogłoszenia testamentu.

Testament a zachowek

 • Zachowek dotyczy osób pominiętych przez spadkodawcę w testamencie.
 • Jeżeli podział majątku nie uwzględnia osób dziedziczących z ustawy, wówczas mają one prawo do roszczeń finansowych.
 • Błędne jest przekonanie, że zachowek należy się tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z dziedziczeniem testamentowym.
 • Zachowek stanowi korzyść, o którą mogą ubiegać się spadkobiercy ustawowi także wtedy, gdy zmarły nie sporządził testamentu, ale jeszcze za życia rozporządził swoim majątkiem, dokonując darowizny.

Darowizna, a zachowek

 • Wbrew powszechnie panującym przekonaniom, możecie otrzymać zachowek od darowizny.
 • Dokonanie darowizny przed śmiercią spadkodawcy nie chroni przed roszczeniem o zachowek.
 • Uprawniony do zachowku może wystąpić do obdarowanego z żądaniem tzw. uzupełnienia zachowku.
 • Jeżeli chcecie odzyskać zachowek, skontaktujcie się z naszym prawnikiem, który poprowadzi sprawę.
 • Nie pozwólcie na to, aby pieniądze, które Wam się należą przepadły!

Wydziedziczenie a zachowek

 • Wydziedziczenie i prawo do zachowku to instytucje prawa spadkowego, które są ze sobą ściśle powiązane.
 • Wydziedziczenie określonego spadkobiercy np. wydziedziczenie dziecka, pozbawia go prawa do zachowku.
 • Wola wydziedziczenia musi wynikać z treści testamentu spadkodawcy, a dodatkowo spadkodawca powinien wyczerpująco uzasadnić swoją decyzję.
 • Testament sformułowany w ten sposób pozbawia wskazanego spadkobiercę prawa do zachowku.
 • Spadkodawca może odwołać testament, zmienić go lub przebaczyć spadkobiercy, co spowoduje ustanie skutków wydziedziczenia.
 • adwokat sprawy spadkowe