Zgłoś się już dziś i skorzystaj z bezpłatnej analizy dokumentacji okołoporodowej. Każdego dnia zapewniamy porady prawne poszkodowanym rodzicom. Opowiedz nam swoją historię, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie.

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym rodzinom

Śmierć podczas porodu

248 600 zł

zadośćuczynienie za porażenie splotu barkowego przy porodzie

Śmierć matki przy porodzie

259 300 zł

zadośćuczynienie za śmierć noworodka przy porodzie
z winy lekarza

Śmierć po porodzie

293 000 zł

zadośćuczynienie za śmierć matki przy porodzie

Śmierć przy porodzie

1 236 000 zł

zadośćuczynienie za mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego wykonania CC

Śmierć przy porodzie

Śmierć przy porodzie – odszkodowanie w 4 krokach

Śmierć przy porodzie
śmierć matki przy porodzie
śmierć przy porodzie
śmierć kobiety przy porodzie

Śmierć przy porodzie…

Śmierć matki przy porodzie

Tylko natychmiastowa reakcja lekarza w przypadku wystąpienia krwotoku podczas porodu pozwala na opanowanie krwawienia  i uratowanie życia rodzącej kobiety. Opóźnienie lub niewłaściwa diagnoza lekarska może doprowadzić do zagrażającego życiu kobiety wstrząsu spowodowanego utratą krwi. W konsekwencji może dojść nawet do śmierci matki przy porodzie.

 • Krwotok położniczy jest najczęstszą przyczyną zgonów przy porodzie matek na świecie.
 • Mimo postępu w nowoczesnej medycynie krwotok położniczy pozostaje jedną z głównych przyczyn śmiertelności matek podczas porodu. W krajach rozwiniętych (13,4%) oraz rozwijających się (do 34%).
 • Jeżeli podejrzewasz, że podczas porodu miał miejsce błąd lekarski lub też personel medyczny dopuścił się nieprawidłowości skutkujących śmiercią kobiety przy porodzie, niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych.

 • Nasi prawnicy mogą poszczycić się ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu trudnych spraw związanych z błędami okołoporodowymi na terenie całego kraju.

 • Dysponujemy rozległą wiedzą potrzebną do zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych oraz medycznych.

 • Mamy wieloletnią praktykę w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi skutkującymi śmiercią matki przy porodzie.

 • Nasi Prawnicy rozumieją jak olbrzymia odpowiedzialność ciąży na ich barkach, gdy prowadzą dochodzenie w sprawie błędu lekarskiego.

 • Będziemy Cię wspierać na każdym etapie postępowania, skutecznie walcząc o Twoje interesy.

 • Błędy w sztuce lekarskiej nie mogą stać się codziennością. Dlatego też zachęcamy poszkodowanych pacjentów do walki o swoje prawa i należne im odszkodowanie.

 • Kobiety zagrożone krwotokiem okołoporodowym (np. z  łożyskiem przodującym lub wrośniętym, z  dużymi mięśniakami macicy) powinny w czasie ciąży otrzymywać żelazo i kwas foliowy w celu utrzymania prawidłowych wartości hemoglobiny.
 • Środkiem ostrożności w przypadku kobiet ciężarnych obarczonych ryzykiem krwotoku jest wczesny transport do ośrodka trzeciego stopnia referencyjności. Takie ośrodki powinny dysponować wielodyscyplinarnym zespołem, w skład którego powinni wchodzić: specjalista medycyny matczyno-płodowej, chirurg ogólny, urolog, chirurg naczyniowy, radiolog interwencyjny, anestezjolog i neonatolog. Przy ośrodku powinien funkcjonować bank krwi.
 • Typowym postępowaniem ratującym życie jest w pierwszej kolejności przetaczanie produktów krwiopochodnych.

Zgon przy porodzie – przyczyny

Do głównych przyczyn umieralności okołoporodowej kobiet (śmiertelność ciężarnych) należy:

 • krwotok położniczy
 • powikłania ciężkiego nadciśnienia tętniczego, które pojawia się w ciąży, czyli tzw. rzucawki ciążowej
 • powikłanie, które nazywa się HELLP i jest związane z uszkodzeniem wątroby
 • zator naczyń
 • zakażenia

Większym ryzykiem wystąpienia krwotoku położniczego obarczone są bardzo młode ciężarne i te po 40 roku życia. Również kobiety, które wielokrotnie rodziły, wymagają innego nadzoru, niż rodzące po raz pierwszy. Dotyczy to także pań, które spodziewają się bliźniąt czy trojaczków.

Śmierć przy porodzie – krwotok położniczy – strategia postępowania

 • Najlepszą strategią postępowania w krwotoku położniczym jest bycie przygotowanym na jego wystąpienie. Lekarze sprawujący opiekę nad ciężarnymi powinni być świadomi czynników ryzyka nieprawidłowego rozwoju łożyska i poszukiwać ich w okresie prenatalnym. Począwszy od badania ultrasonograficznego, a następnie skupić się na odpowiednio wczesnym planowaniu rozwiązania ciąży.
 • Najlepiej, jeśli poród może odbyć się w miejscu z odpowiednim zapleczem i zespołem doświadczonym w prowadzeniu przypadków o potencjalnie niepomyślnym przebiegu.

Śmierć podczas porodu – zapobieganie tragedii

 • O przebiegu leczenia chirurgicznego decyduje przyczyna występowania krwotoku oraz sposób porodu (siłami natury czy cięciem cesarskim) nasilenie krwotoku, stan pacjentki, stopień wykwalifikowania personelu i dostępność metod radiologii zabiegowej – zazwyczaj zależne od stopnia referencyjności ośrodka, w którym odbył się poród.
 • Kiedy dochodzi do  krwotoku poporodowego najważniejsze jest jego opanowanie przez personel medyczny.
 • Lekarze stosują następujące procedury: energiczny masaż zewnętrzny mięśnia macicy, uciśnięcie aorty brzusznej, zastosowanie chwytu Hamiltona (dwuręczny ucisk macicy) oraz leków obkurczających mięsień macicy, po czym należy rozpocząć postępowanie chirurgiczne.
 • W przypadku niepowodzenia pierwszego etapu postępowania operacyjnego pozostaje leczenie chirurgiczne II stopnia. W tym celu wykonuje się laparotomię i w przypadku macicy atonicznej zakłada szwy zewnętrzne B-Lyncha w celu pomniejszenia jamy macicy.
 • Po niepowodzeniu w leczeniu chirurgicznym II stopnia lekarze przystępują do stopniowego podwiązywania tętnic macicznych (sposobem O’Leary’ego) i zespolenia tętniczego jajowodowo-macicznego (szew Watersa).
 • Przy braku rezultatu, kolejnym etapem jest podwiązanie tętnic biodrowych wewnętrznych.
 • Po wykorzystaniu wszystkich sposobów pozostaje w ostateczności usunięcie macicy. Takie postępowanie jest zgodne z wytycznymi WHO i wykonywane jest w celu ratowania życia kobiety.
 • Śmierć przy porodzie