Zgłoś się już dziś i skorzystaj z bezpłatnej analizy dokumentacji okołoporodowej. Każdego dnia zapewniamy porady prawne poszkodowanym rodzicom. Opowiedz nam swoją historię, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie.

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym rodzinom

Śmierć noworodka

248 600 zł

zadośćuczynienie za porażenie splotu barkowego przy porodzie

Śmierć noworodka

259 300 zł

zadośćuczynienie za śmierć noworodka przy porodzie
z winy lekarza

Śmierć noworodka

872 000 zł

zadośćuczynienie za upośledzenie psycho-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

odszkodowanie za śmierć dziecka przy porodzie

1 236 000 zł

zadośćuczynienie za mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego wykonania CC

śmierć noworodka

Jak uzyskać odszkodowanie za śmierć dziecka przy porodzie w 4 prostych krokach? 

śmierć noworodka

śmierć dziecka przy porodzie
śmierć dziecka przy porodzie
śmierć dziecka przy porodzie

Śmierć noworodka przy porodzie z winy lekarza…

Śmierć noworodka przy porodzie

Odwlekanie przez lekarza prowadzącego poród decyzji o cesarskim cięciu w przypadku braku postępu porodu może mieć opłakane skutki. Często następstwem przedłużającego się porodu jest ciężkie niedotlenienie okołoporodowe, które może prowadzić do śmierci noworodka przy porodzie.

Przyczyną niedotlenienia dziecka mogą być:

 • błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród
 • nieprawidłowa interpretacja zapisów KTG przez personel medyczny szpitala
 • nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powodujące niedotlenienie: macicy, łożyska i płodu
 • forsowanie na siłę przez lekarza porodu siłami natury
 • zbyt późna decyzja o cięciu cesarskim
 • Jeżeli podejrzewasz, że przy porodzie doszło do błędu lekarskiego lub też personel medyczny dopuścił się nieprawidłowości w trakcie porodu skutkujących śmiercią Twojego dziecka, niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych.

 • Nasi prawnicy mogą poszczycić się ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu trudnych spraw związanych z błędami okołoporodowymi na terenie całego kraju.

 • Dysponujemy rozległą wiedzą potrzebną do zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych oraz medycznych.

 • Mamy wieloletnią praktykę w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi skutkującymi śmiercią dziecka przy porodzie.

 • Nasi Prawnicy rozumieją jak olbrzymia odpowiedzialność ciąży na ich barkach, gdy prowadzą dochodzenie w sprawie odszkodowania za śmierć dziecka przy porodzie..

 • Będziemy Cię wspierać na każdym etapie postępowania skutecznie walcząc o Twoje interesy.

 • Błędy lekarskie nie mogą stać się codziennością, dlatego też zachęcamy poszkodowanych pacjentów do walki o swoje prawa i należne im odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Śmierć dziecka przy porodzie – powikłania położnicze i choroby towarzyszące

 • Przyczynami martwych porodów są dość często powikłania natury położniczej, do których zaliczamy m.in.: krwawienie płodowo-matczyne, powikłania pępowinowe, nieprawidłowości łożyska.
 • Choroby towarzyszące matki są przyczyną około 10% wewnątrzmacicznych zgonów płodów. Istotnym czynnikiem ryzyka jest cukrzyca matki.
 • Szacuje się, że u ciężarnych, które chorowały na cukrzycę przed ciążą, ryzyko martwego porodu jest od 2,5 do 4 razy większe. Ryzyko to występuje zarówno w przypadku I i II typu cukrzycy.
 • Obumarcie płodu z cukrzycą może być spowodowane hiperglikemią, nieprawidłowym wzrastaniem lub kwasicą u płodu. Ryzyko śmierci płodu można obniżyć dzięki wyrównywaniu cukrzycy.
 • Przyczyną wewnątrzmacicznego obumarcia płodu może być wiele innych chorób matki, na przykład: nadciśnienie tętnicze, choroby nerek, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby tarczycy.
 • Na ogół jednak do obumarcia płodu w przebiegu wymienionych chorób dochodzi w przypadku braku nadzoru medycznego lub ciężkiej postaci choroby.

Śmierć noworodka – wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, a zakażenie

 • Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu – do niegenetycznych przyczyn zgonów płodów należą: zakażenia wywołane przez bakterie, wirusy, krętki, pasożyty, ciężkie matczyne zakażenia ogólnoustrojowe, choroby matki, powikłania położnicze.
 • Zakażenia są jedną z najczęstszych przyczyn obumarcia płodu.
 • Do bakterii, które mogą mieć związek z obumarciem płodu należą: paciorkowce z grupy B, Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus z grupy B, Mycoplasma hominus, Ureaplasma urealyticum, Bacteroides species.
 • Najczęściej zakażenie wirusowe powodują cytomegalowirus i  parwowirus B19.
 • Do rzadkich przyczyn wewnątrzmacicznego obumarcia płodu należy konflikt serologiczny.
 • Zastosowanie immunoglobuliny anty RhD i udoskonalenie metod wykrywania niedokrwistości płodu zminimalizowały, lecz nie wyeliminowały ryzyka martwego urodzenia w przypadku tej choroby.
 • Inną rzadką przyczyną zgonu płodów jest uraz matki, powstały w wyniku wypadku komunikacyjnego lub aktu przemocy.

Zakażenia ogólnoustrojowe

 • Na ogół zakażenia ogólnoustrojowe nie są zagrożeniem dla życia płodu.
 • Wyjątkiem jest posocznica (sepsa), która może doprowadzić do niedokrwienia macicy oraz zmniejszenia perfuzji łożyska, a w konsekwencji do wewnątrzmacicznego obumarcia płodu.

Diagnostyka niegenetycznych przyczyn martwego porodu

Badania wykonywane w przypadku podejrzenia wystąpienia niegenetycznych przyczyn zgonu płodu to m.in.:

 • autopsja płodu (sekcja zwłok) – umożliwia sprecyzowanie rozpoznania w przypadkach zakażeń, niedokrwistości i niedotlenienia
 • badanie histopatologiczne łożyska
 • test Kleihaueram-Betkego lub cytometria przepływowa
 • test antyglobulinowy
 • badanie serologiczne w kierunku parwowirozy

Martwy poród – powikłania pępowinowe

 • Pępowina jest przewodem, który łączy dziecko z łożyskiem i z mamą, umożliwia prawidłowy rozwój płodu.
 • Nieprawidłowości w budowie pępowiny mogą: zaburzać przepływ substancji odżywczych i tlenu, być przyczyną wad rozwojowych, wewnątrzmacicznego zahamowania rozwoju płodu, uszkodzeń układu nerwowego, śmierci płodu.

Powikłania pępowinowe mogą być uznane za przyczynę martwego porodu, jeśli:

 • po uważnej i metodycznej diagnostyce wykluczono inne uznane przyczyny obumarcia
 • istnieją dowody wskazujące na zamknięcie przepływu przez pępowinę np.: rozstrzeń kosmówki, zakrzepica w naczyniach płodowych, martwica kosmków, niedotlenienie udokumentowane w wyniku badania anatomopatologicznego płodu lub badania histopatologicznego łożyska i sznura pępowinowego

Wady sznura pępowinowego lub powikłania pępowinowe stwierdza się w 2-15% przypadków martwych porodów.

 • Bardzo ważne jest zatem, aby lekarz prowadzący ciążę oraz poród bacznie obserwował pępowinę, aby jak najszybciej zareagować, gdyby działo się coś niepokojącego.
 • Pomocne w prawidłowej diagnostyce pozostaje USG Dopplera, dzięki któremu widoczne są wszystkie nieprawidłowości przepływów krwi przez pępowinę.

Martwy poród – powikłania pępowinowe – rodzaje

 • Należy zwrócić uwagę na fakt, że owinięcie pępowiny wokół szyi płodu stwierdza się w blisko 30% niepowikłanych ciąż.
 • Kohortowe badanie Careya i Rayburna, w którym przeanalizowano 14 000 porodów, wykazało pojedyncze owinięcia pętli pępowiny wokół szyi płodu w 23,6% porodów oraz wielokrotne owinięcia w 3,7% porodów. Badanie nie potwierdziło związku między owinięciem pępowiny a obumarciem płodu.
 • Podobnie mimo obecności węzłów prawdziwych rodzą się żywe noworodki. Z tego powodu zarówno owinięcie pępowiny, jak i węzeł prawdziwy pępowiny nie stanowią wystarczająco pewnej przyczyny zgonu wewnątrzmacicznego.

Najczęściej występują anomalia w budowie lub powikłania pępowinowe typu:

 • pępowina jest za krótka lub za długa
 • pępowina zamiast trzynaczyniowa jest dwu- lub jedno naczyniowa
 • występuje zamknięcie sznura pępowinowego powodujące zatrzymanie dopływu krwi do płodu
 • okresowo nawracające przerwania przepływu krwi do płodu
 • na pępowinie występują węzły rzekome, fałszywe i prawdziwe
 • powstały krwiaki, torbiele lub nowotwory pępowiny
 • pępowina jest nieskręcona lub prawoskrętna
 • utworzyła się przepuklina sznura pępowinowego
 • krwawienie ze sznura pępowinowego
 • wewnętrzne nieprawidłowości w budowie pępowiny
 • owinięcie pępowiną w przebiegu jednokosmówkowych ciąż bliźniaczych

Martwy poród – niebezpieczne zaciśnięcie pępowiny

 • W przypadku wystąpienia zagięcia lub załamania pępowiny istnieje ryzyko, że biegnące przez pępowinę naczynia krwionośne stają się mniej drożne, przez co do dziecka gorzej dociera krew.
 • By temu zapobiec, naczynia są otoczone galaretowatą substancją, która sprawia, że pępowina jest sztywna i jej pełne zaciśnięcie (z zamknięciem światła naczynia) jest praktycznie niemożliwe. Mimo tych naturalnych zabezpieczeń czasami zdarza się, że pępowina zapętli się lub utworzy wewnątrz macicy supeł.
 • Kiedy pępowina owinie się wokół ciała dziecka może utrudnić przebieg porodu, a gdy zaciśnie się wokół szyi, dziecku grozi niedotlenienie.