Zgłoś się już dziś i skorzystaj z bezpłatnej analizy dokumentacji okołoporodowej. Każdego dnia zapewniamy porady prawne poszkodowanym rodzicom. Opowiedz nam swoją historię, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie.

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym rodzinom

Śmierć noworodka przy porodzie

248 600 zł

zadośćuczynienie za porażenie splotu barkowego przy porodzie

odszkodowanie za Śmierć noworodka

659 300 zł

zadośćuczynienie za śmierć dziecka przy porodzie
z winy lekarza

Śmierć noworodka w szpitalu odszkodowanie

872 000 zł

zadośćuczynienie za upośledzenie psycho-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

odszkodowanie za śmierć dziecka przy porodzie

1 236 000 zł

zadośćuczynienie za mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego wykonania CC

śmierć dziecka przy porodzie

Odszkodowanie za śmierć dziecka przy porodzie w 4 prostych krokach? 

śmierć dziecka przy porodzie
odszkodowanie śmierć dziecka po porodzie
śmierć dziecka przy porodzie
odszkodowanie za śmierć dziecka w szpitalu

Śmierć dziecka przy porodzie z winy lekarza…

Śmierć dziecka przy porodzie

Odwlekanie przez lekarza prowadzącego poród decyzji o cesarskim cięciu w przypadku braku postępu porodu może mieć opłakane skutki. Często następstwem przedłużającego się porodu jest ciężkie niedotlenienie okołoporodowe, które może prowadzić do śmierci dziecka przy porodzie.

Śmierć dziecka po porodzie przyczyny:

 • po pierwsze błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród
 • następnie nieprawidłowa interpretacja zapisów KTG przez personel medyczny szpitala
 • nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powodujące niedotlenienie: macicy, łożyska i płodu
 • forsowanie na siłę przez lekarza porodu siłami natury
 • zbyt późna decyzja o cięciu cesarskim
 • Jeżeli podejrzewasz, że podczas porodu miał miejsce błąd lekarski lub też personel medyczny dopuścił się nieprawidłowości skutkujących śmiercią dziecka przy porodzie, niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych.
 • Prawnicy Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych mogą poszczycić się ponad 20 letnim doświadczeniem. Prowadzimy wiele trudnych spraw dotyczących błędów okołoporodowych.
 • Dysponujemy rozległą wiedzą potrzebną do zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych oraz medycznych.
 • Mamy wieloletnią praktykę w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi skutkującymi śmiercią dziecka przy porodzie.
 • Nasi Prawnicy rozumieją jak olbrzymia odpowiedzialność ciąży na ich barkach, kiedy prowadzą dochodzenie w sprawie błędu lekarskiego przy porodzie.

Profesjonalizm i zaangażowanie w każdą sprawę naszego Klienta oraz uzyskanie dla niego najwyższych świadczeń za śmierć noworodka podczas porodu jest dla nas celem każdego dnia.

 • Jesteśmy konsekwentni i nieustępliwi w obronie interesów naszych Klientów, zarówno przed Ubezpieczycielem jak i Sądem. Dzięki temu możemy zapewnić bezpieczeństwo naszemu Klientowi i jego Najbliższym.
 • Współpracujemy z wysoko cenionymi biegłymi medycznymi, którzy pomagają nam precyzyjnie określić, gdzie i kiedy doszło do błędu medycznego oraz jakie były jego konsekwencje.
 • Nasi Specjaliści są zaangażowani i rozumieją Twoje potrzeby
 • Szanujemy Twoje prawo do informacji. Dlatego zapewniamy naszym Klientom regularny kontakt z osobistym opiekunem sprawy, który bezpośrednio relacjonuje przebieg postępowania na każdym etapie.
 • Niezwłocznie odpowiadamy na wszystkie telefony i e-maile.
 • Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych oferuje bezpłatną analizę sprawy.
 • Zorganizuj swój czas, tak aby opowiedzieć nam swoją historię. Chroń swoje prawo do sprawiedliwości.

Odszkodowanie za śmierć nienarodzonego dziecka – powikłania położnicze i choroby towarzyszące

 • Przyczynami martwych porodów są dość często powikłania natury położniczej, do których zaliczamy m.in.: krwawienie płodowo-matczyne, powikłania pępowinowe, nieprawidłowości łożyska.
 • Choroby towarzyszące matki są przyczyną około 10% wewnątrzmacicznych zgonów płodów. Istotnym czynnikiem ryzyka jest cukrzyca matki.
 • Szacuje się, że u ciężarnych, które chorowały na cukrzycę przed ciążą, ryzyko martwego porodu jest od 2,5 do 4 razy większe. Ryzyko to występuje zarówno w przypadku I i II typu cukrzycy.
 • Obumarcie płodu z cukrzycą może być spowodowane hiperglikemią, nieprawidłowym wzrastaniem lub kwasicą u płodu. Ryzyko śmierci płodu można obniżyć dzięki wyrównywaniu cukrzycy.
 • Przyczyną wewnątrzmacicznego obumarcia płodu może być wiele innych chorób matki, na przykład: nadciśnienie tętnicze, choroby nerek, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby tarczycy.
 • Na ogół jednak do obumarcia płodu w przebiegu wymienionych chorób dochodzi w przypadku braku nadzoru medycznego lub ciężkiej postaci choroby.

Śmierć nienarodzonego dziecka odszkodowanie – wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, a zakażenie

 • Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu – do niegenetycznych przyczyn zgonów płodów należą: zakażenia wywołane przez bakterie, wirusy, krętki, pasożyty, ciężkie matczyne zakażenia ogólnoustrojowe, choroby matki, powikłania położnicze.
 • Zakażenia są jedną z najczęstszych przyczyn obumarcia płodu.
 • Do bakterii, które mogą mieć związek z obumarciem płodu należą: paciorkowce z grupy B, Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus z grupy B, Mycoplasma hominus, Ureaplasma urealyticum, Bacteroides species.
 • Najczęściej zakażenie wirusowe powodują cytomegalowirus i  parwowirus B19.
 • Do rzadkich przyczyn wewnątrzmacicznego obumarcia płodu należy konflikt serologiczny.
 • Zastosowanie immunoglobuliny anty RhD i udoskonalenie metod wykrywania niedokrwistości płodu zminimalizowały, lecz nie wyeliminowały ryzyka martwego urodzenia w przypadku tej choroby.
 • Kolejną rzadką przyczyną zgonu płodów jest uraz matki, powstały w wyniku wypadku komunikacyjnego lub aktu przemocy.

Śmierć noworodka – zakażenia ogólnoustrojowe

 • Na ogół zakażenia ogólnoustrojowe nie są zagrożeniem dla życia płodu.
 • Wyjątkiem jest posocznica (sepsa), która może doprowadzić do niedokrwienia macicy oraz zmniejszenia perfuzji łożyska. W konsekwencji może dojść do wewnątrzmacicznego obumarcia płodu.

Diagnostyka niegenetycznych przyczyn martwego porodu

Badania wykonywane w przypadku podejrzenia wystąpienia niegenetycznych przyczyn zgonu płodu to m.in.:

 • autopsja płodu (sekcja zwłok) – umożliwia sprecyzowanie rozpoznania w przypadkach zakażeń, niedokrwistości i niedotlenienia
 • badanie histopatologiczne łożyska
 • test Kleihaueram-Betkego lub cytometria przepływowa
 • test antyglobulinowy
 • badanie serologiczne w kierunku parwowirozy

Martwy poród – powikłania pępowinowe

 • Pępowina jest przewodem, który łączy dziecko z łożyskiem i z mamą, umożliwia prawidłowy rozwój płodu.
 • Nieprawidłowości w budowie pępowiny mogą: zaburzać przepływ substancji odżywczych i tlenu, być przyczyną wad rozwojowych, wewnątrzmacicznego zahamowania rozwoju płodu, uszkodzeń układu nerwowego, śmierci płodu.

Śmierć dziecka – powikłania pępowinowe, które mogą być uznane za przyczynę martwego porodu, jeśli:

 • po uważnej i metodycznej diagnostyce wykluczono inne uznane przyczyny obumarcia
 • istnieją dowody wskazujące na zamknięcie przepływu przez pępowinę np.: rozstrzeń kosmówki, zakrzepica w naczyniach płodowych, martwica kosmków, niedotlenienie udokumentowane w wyniku badania anatomopatologicznego płodu lub badania histopatologicznego łożyska i sznura pępowinowego

Wady sznura pępowinowego lub powikłania pępowinowe stwierdza się w 2-15% przypadków martwych porodów.

 • Bardzo ważne jest zatem, aby lekarz prowadzący ciążę oraz poród bacznie obserwował pępowinę. Może on wówczas błyskawicznie zareagować, gdyby dzieje się coś niepokojącego.
 • Pomocne w prawidłowej diagnostyce pozostaje USG Dopplera, dzięki któremu widoczne są wszystkie nieprawidłowości przepływów krwi przez pępowinę.

Śmierć noworodka, martwy poród – powikłania pępowinowe – rodzaje

 • Należy zwrócić uwagę na fakt, że owinięcie pępowiny wokół szyi płodu stwierdza się w blisko 30% niepowikłanych ciąż.
 • Kohortowe badanie Careya i Rayburna, w którym przeanalizowano 14 000 porodów, wykazało pojedyncze owinięcia pętli pępowiny wokół szyi płodu w 23,6% porodów oraz wielokrotne owinięcia w 3,7% porodów. Badanie nie potwierdziło związku między owinięciem pępowiny a obumarciem płodu.
 • Podobnie mimo obecności węzłów prawdziwych rodzą się żywe noworodki. Z tego powodu zarówno owinięcie pępowiny, jak i węzeł prawdziwy pępowiny nie stanowią wystarczająco pewnej przyczyny zgonu wewnątrzmacicznego.

Najczęściej występują anomalia w budowie lub powikłania pępowinowe typu:

 • pępowina jest za krótka lub za długa
 • pępowina zamiast trzynaczyniowa jest dwu- lub jedno naczyniowa
 • występuje zamknięcie sznura pępowinowego powodujące zatrzymanie dopływu krwi do płodu
 • okresowo nawracające przerwania przepływu krwi do płodu
 • na pępowinie występują węzły rzekome, fałszywe i prawdziwe
 • powstały krwiaki, torbiele lub nowotwory pępowiny
 • pępowina jest nieskręcona lub prawoskrętna
 • utworzyła się przepuklina sznura pępowinowego
 • krwawienie ze sznura pępowinowego
 • wewnętrzne nieprawidłowości w budowie pępowiny
 • owinięcie pępowiną w przebiegu jednokosmówkowych ciąż bliźniaczych

Śmierć dziecka przez owinięcie pępowiną

 • W przypadku wystąpienia zagięcia lub załamania pępowiny istnieje ryzyko, że biegnące przez pępowinę naczynia krwionośne stają się mniej drożne, przez co do dziecka gorzej dociera krew.
 • By temu zapobiec, naczynia są otoczone galaretowatą substancją, która sprawia, że pępowina jest sztywna i jej pełne zaciśnięcie (z zamknięciem światła naczynia) jest praktycznie niemożliwe. Mimo tych naturalnych zabezpieczeń czasami zdarza się, że pępowina zapętli się lub utworzy wewnątrz macicy supeł.
 • Kiedy pępowina owinie się wokół ciała dziecka może utrudnić przebieg porodu, a gdy zaciśnie się wokół szyi, dziecku grozi niedotlenienie.
Śmierć noworodka przy porodzie

Śmierć noworodka przy porodzie to niewątpliwie najbardziej tragiczne zdarzenie dla rodziców i bliskich dziecka. Zdarza się, że dochodzi do obumarcia płodu jeszcze w łonie matki lub zaledwie kilka chwil po urodzeniu (strata dziecka po porodzie).

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w 2017 roku w Polsce doszło do 1600 zgonów noworodków. W znaczącej większości, bo aż 70 proc., dotyczyło śmierci w pierwszym miesiącu życia.

Mimo traumatycznych przeżyć, które wiążą się ze śmiercią dziecka przy porodzie warto poznać jej przyczyny. Być może taka wiedza pomoże uniknąć tragedii podczas przyszłych narodzin oraz ustalić odpowiedzialność za śmierć. Zdarza się niestety, że śmierć noworodka nastąpiła na skutek błędu medycznego.

Śmierć noworodka przyczyny

Śmierć dziecka przy porodzie przyczyny:

Najczęstszą przyczyną tak wczesnej śmierci są choroby pojawiające się jeszcze w trakcie ciąży. Do prawie połowy zgonów dochodzi na skutek wrodzonych wad rozwojowych. Wiele dzieci umiera na skutek urazów okołoporodowych oraz groźnych infekcji.

Większość z tych śmierci jest niezawiniona, ale zdarza się też, że za śmierć noworodka odpowiada personel medyczny. Niewłaściwe postępowanie podczas prowadzenia porodu może doprowadzić na przykład do niedotlenienia, a w konsekwencji do śmierci dziecka.

Śmierć dziecka błąd lekarski

Błąd lekarski przyczyną śmierci dziecka

Śmierć dziecka tuż po urodzeniu lub na chwilę przed porodem może być konsekwencją błędu lekarskiego. Zdarza się niestety, że lekarz źle odczytał zapisy KTG i zbagatelizował zbyt niskie lub za wysokie tętno płodu. Niewykonanie cesarskiego cięcia przy utrzymujących się nieprawidłowych zapisach KTG może doprowadzić do niedotlenienia płodu, a w konsekwencji nawet do śmierci. Zdarza się również, że do śmierci dziecka dochodzi na skutek błędów organizacyjnych, np. nieobecności w szpitalu anestezjologa.

Śmierć dziecka odszkodowanie

Odszkodowanie za śmierć dziecka przy porodzie

Śmierć dziecka może być spowodowana niewłaściwym prowadzeniem ciąży lub błędem medycznym podczas prowadzenia porodu. Jeśli podejrzewasz, że śmierć Twojego dziecka nastąpiła z winy lekarza lub położnej skorzystaj z bezpłatnej analizy dokumentacji medycznej. W ten sposób przekonasz się, czy rzeczywiście personel medyczny – lekarze, położne – powinien  być pociągnięty do odpowiedzialności. Wykazanie odpowiedzialności za śmierć dziecka daje prawo jego rodzicom do ubiegania się o odszkodowanie.

Śmierć dziecka zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie za śmierć dziecka przy porodzie

Śmierć dziecka może nastąpić na skutek zaniedbań podczas prowadzenia ciąży lub błędem lekarskim podczas prowadzenia porodu. Jeśli podejrzewasz, że przyczyną śmierci Twojego dziecka była opieszałość i zaniedbania ze strony lekarza skorzystaj  bezpłatnej analizy dokumentacji medycznej. Pomożemy Ci poznać prawdę oraz wywalczyć sprawiedliwe zadośćuczynienie za ból i cierpienie Twojej rodziny.