Kiedy śmierć jest skutkiem czyjejś nieostrożności lub brawury, trudno zrozumieć, dlaczego tak się stało.

Nie wymażemy cierpienia, ale możemy pomóc rodzinie uzyskać należne zadośćuczynienie, na które zasługuje.

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku

140 000 zł

odszkodowanie za
złamanie nogi w wypadku

Wypadek śmiertelny

250 000 zł

odszkodowanie za potrącenie
pieszego na pasach

zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku

300 000 zł

zadośćuczynienie za
śmierć bliskiej osoby

wypadek śmiertelny odszkodowanie 

800 000 zł

odszkodowanie za trwałe kalectwo

Wypadek śmiertelny

Wykonaj 4 kroki i uzyskaj zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku

Odszkodowanie za śmierć w wypadku

Wypadek śmiertelny – kiedy masz prawo uzyskać zadośćuczynienie?

 • Zgodnie z polskim prawem najbliżsi członkowie rodziny tj. mąż/żona, dziecko, rodzic/opiekun lub przedstawiciel majątku zmarłego mogą ubiegać się o zadośćuczynienie za ból i cierpienie po stracie bliskiej osoby.

 • Rodzinie zmarłego przysługuje również zwrot poniesionych kosztów w postaci odszkodowania, między innymi za: pogrzeb i pochówek, rachunki medyczne oraz utracone dochody.

 • Nie ma kwoty zadośćuczynienia, którą można uznać za właściwą w przypadku śmierci osoby bliskiej na skutek wypadku komunikacyjnego. Sądy też traktują tą kwestię uznaniowo mając na uwadze więzi łączące danego członka rodziny ze zmarłym.

 • Z naszego doświadczenia wynika, że Sądy zasądzają coraz wyższe kwoty rekompensat za śmierć bliskiej osoby  tj. nawet do 300 000 zł dla każdego członka rodziny.

Odszkodowanie za śmierć w wypadku komunikacyjnym – gdzie szukać pomocy?

 • W Krajowym Rejestrze Osób Poszkodowanych znajdziesz najlepszą pomoc prawną.

 • Nasi wysoko wykwalifikowani prawnicy oraz specjaliści w zakresie rekonstrukcji wypadków pomogą Ci dochodzić prawdy i sprawiedliwości.

 • Będziemy walczyć o uzyskanie jak najwyższego odszkodowania, aby zapewnić Tobie i Twojej rodzinie bezpieczeństwo finansowe, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

 • Twój przypadek nie jest dla nas jedynie statystyką. Dla nas każdy klient jest ważny.

 • Zapewniamy każdemu poszkodowanemu osobistą opiekę, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Będziemy Cię uważnie słuchać i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Wspólnie osiągniemy sukces, na który zasługujesz i pomożemy Ci odzyskać stabilizację finansową, abyś mógł z optymizmem spojrzeć w przyszłość.

 • Odszkodowanie jest świadczeniem, które należy się poszkodowanemu w wypadku za wyrządzenie szkody. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę odszkodowania jest ubezpieczyciel sprawcy wypadku.

 • Nieważne czy jesteś rowerzystą, pieszym, pasażerem czy kierowcą – należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy, jeśli doznałeś poważnych obrażeń w wypadku drogowym z winy innego kierowcy po 10. sierpnia 1997 r. tj. prawie 20 lat.

 • Śmierć w wyniku błędu lekarskiego?

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku

 • Procedura uzyskania zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wypadku nie musi być skomplikowana – zwłaszcza, gdy masz nas po swojej stronie.

 • Zapewniamy najwyższe standardy obsługi i ciągły kontakt z indywidualnym opiekunem klienta.

 • Brak opłat wstępnych (rozliczenie tylko za wygraną sprawę).

 • Pomagamy poszkodowanym w zebraniu kluczowej dokumentacji, która będzie stanowiła dowód w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku

 • Nasza kancelaria odszkodowawcza uzyskuje przeciętnie 4 razy większe odszkodowania powypadkowe z OC sprawcy wypadku, niż gdybyś sam dochodził odszkodowania.

 • Odzyskujemy odszkodowania na terenie całej Polski, jak również poza jej granicami.

 • Nasz zespół prawny może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w dochodzeniu odszkodowań za trudne i skomplikowane zdarzenia drogowe. Nasza wiedza i doświadczenie może pracować również dla Ciebie i Twojej rodziny.

 • Zaufaj naszym specjalistom i powierz nam dochodzenie należnego Tobie odszkodowania. Nasze działania zabezpieczą Twoją przyszłość. Z nami nie będziesz już musiał martwić się o bieżące wydatki i rehabilitację po wypadku.

 • Zgłoszenie szkody kosztuje Cię tyle co wykonanie telefonu do nas 722 080 080. Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24/7.

 • Następnie zeskanuj lub skopiuj dokumentację dotycząca zdarzenia i przekaż ją naszemu Specjaliście.

 • Nasi prawnicy i biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków przeanalizują Twoją dokumentację. Oszacujemy wysokość należnego Tobie i Twojej rodzinie odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty.

 • Podpisz umowę o dochodzenie odszkodowania i oczekuj wpływu na konto należnych Ci pieniędzy z zadośćuczynienia za śmierć bliskiej Ci osoby w wypadku samochodowym.

Jakie odszkodowanie za śmierć w wypadku komunikacyjnym?

Odszkodowanie za śmierć w wypadku

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku jest jednym z roszczeń, o jakie możne ubiegać się rodzina po utracie bliskiej osoby.

O odszkodowanie należy ubiegać się zgłaszając szkodę do ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub na drodze sądowej. Z doświadczenia wiemy, że ubezpieczyciele znacznie obniżają kwoty wypłacanych odszkodowań. Dlatego, aby uzyskać odpowiednie pieniądze warto zdecydować się na proces w sądzie cywilnym.

Czy należy się odszkodowanie za smierć w wypadku komunikacyjnym?

Czy przysługuje zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku?

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku przysługuje rodzinie oraz bliskim zmarłego. Co oznacza, że o wypłatę takiego odszkodowania mogą ubiegać się również osoby, które były ze zmarłym w związku nieformalnym. Mówimy tu o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej z OC sprawcy wypadku. Jeśli sprawca wypadku nie posiadał ważnej polisy OC lub nie jest znany, można dochodzić zadośćuczynienia z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ubiegając się o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku należy przede wszystkim wykazać pogorszenie się sytuacji materialnej oraz sytuacji życiowej, uwzględniając czynniki pozaekonomiczne.

Ile wynosi odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wypadku?

Wysokość odszkodowania

Kwota odszkodowania z OC sprawcy wypadku po śmierci osoby bliskiej jest uzależniona przede wszystkim od tego, w jakim stopniu zdarzenie przyczyniło się do pogorszenia się sytuacji materialnej i życiowej wnioskodawcy. Jeśli osoba zmarła w znacznym stopniu przyczyniała się do utrzymywania wspólnego gospodarstwa domowego na pewno wpłynie to na wysokość odszkodowania.

Im większy był wkład osoby zmarłej w utrzymanie gospodarstwa domowego i rodziny, tym wyższe może być odszkodowanie. Dochodząc zatem roszczeń należy wykazać różnicę między sytuacją życiową oraz materialną przed i po wypadku. Wśród czynników pozaekonomicznych możemy wymienić np. wsparcie osoby zmarłej w wychowywaniu dzieci, pracach domowych itp.