Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba uległa wypadkowi w gospodarstwie rolnym i doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu,
zgłoś się teraz oraz uzyskaj należne odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę.

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym ludziom

Wypadki rolnicze odszkodowanie

225 000 zł

Utrata dłoni
przy pracach polowych

Wypadki rolnicze odszkodowanie

530 000 zł

Pochwycenie i urwanie ręki
przez belarkę

Wypadki rolnicze odszkodowanie

600 000 zł

Śmierć spowodowana usterką maszyny rolniczej

Wypadki rolnicze odszkodowanie

750 000 zł

Nieszczęśliwy upadek
z przyczepy

Wypadki rolnicze odszkodowanie

Wykonaj te 4 kroki i uzyskaj wysokie odszkodowanie z OC gospodarstwa  

Wypadki rolnicze – odszkodowanie z KRUS i OC gospodarstwa rolnego… 

Wypadki rolnicze – jak skutecznie dochodzić odszkodowania?

Wypadki rolnicze odszkodowanie

 • Sprawdzimy, czy należy Ci się odszkodowanie za wypadek przy pracy w rolnictwie z polisy OC rolnika – gospodarstwa rolnego!
 • Jeżeli doszło do wypadku w gospodarstwie i straciłeś bliską Ci osobę lub doznałeś poważnego uszczerbku na zdrowiu, możesz dochodzić odszkodowania z KRUS-u oraz dodatkowo z OC rolnika.
 • Statystyki wskazują, że liczba wypadków przy pracy w rolnictwie maleje, jednak nadal jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych gałęzi gospodarki.
 • Warto pamiętać, że rolnik odpowiada za bezpieczeństwo osób, które pomagają mu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Ma obowiązek zapewnić współpracownikom odpowiednie warunki do pracy i w pełni sprawne maszyny.
 • W razie wypadku związanego z pracą na wsi, poszkodowany może otrzymać świadczenia z KRUS, a także ma możliwość ubiegania się o odszkodowanie z polisy OC rolnika.
 • Ważne, by w takiej sytuacji wykazać związek przyczynowy między doznanym urazem, a faktem prowadzenia gospodarstwa rolnego. Należy także wskazać zawinienie samego rolnika i udowodnić rozmiar powstałych szkód.
 • Odszkodowanie z polisy OC rolnika przysługuje Poszkodowanym za wszelkie szkody (wyrządzone przez rolnika, osoby przebywające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym), które powstały w wyniku prowadzonych prac polowych, związane z ruchem na drogach publicznych pojazdów zaprzęgowych, pędzeniem bydła, a także pojazdów wolnobieżnych użytkowanych w gospodarstwie rolnym.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje w chwili śmierci osoby, uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia oraz w przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia mienia. W zależności od strat, Poszkodowany ma prawo dochodzić różnych świadczeń od ubezpieczyciela.

Wypadki rolnicze: odszkodowanie

Jeżeli uległeś wypadkowi w gospodarstwie rolnym, możesz otrzymać następujące świadczenia:

 • zwrot wszelkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem (koszty leczenia i rehabilitacji, koszty zmiany diety poszkodowanego, koszty opieki osób trzecich, transport do placówek medycznych, adaptacja mieszkania do potrzeb poszkodowanego)
 • zwrot utraconych zarobków, jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowania przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie może wykonywać pracy zawodowej
 • zwrot kosztów zmiany kwalifikacji, celem przygotowania do wykonywania innego niż wyuczony zawodu
 • renta na zwiększone potrzeby
 • renta wyrównawcza na przyszłość z tytułu utraconego dochodu

Wypadki rolnicze: odszkodowanie

Utrata bliskiej osoby w wyniku wypadku w gospodarstwie rolnym:

 • W wyniku wypadku ze skutkiem śmiertelnym najbliższa rodzina zmarłego ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie, stosowne odszkodowanie i inne świadczenia.
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne najbliższych członków rodziny zmarłego (art. 446 par. 4 K.C.). Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej najbliższych po śmierci Poszkodowanego.
 • Zwrot kosztów związanych z pogrzebem osoby zmarłej, poniesionych przez członków rodziny (np. miejsce na cmentarzu, trumna, nagrobek, stypa (konsolacja), ceremonia pogrzebowa, kwiaty, znicze, ubrania dla zmarłego, ubrania żałobne dla rodziny).
 • Renta alimentacyjna po śmierci poszkodowanego – przysługuje najbliższej rodzinie np. małżonkowi, dzieciom, rodzicom, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia Poszkodowany wspierał stale i dobrowolnie finansowo.

Wypadki rolnicze: odszkodowanie

Najczęstsze wypadki w rolnictwie:

 • wypadki maszyn rolniczych (potrącenia przez traktory czy kombajny, ucięcia dłoni, rąk, kalectwo),
 • zatrucia środkami chemicznymi czy pestycydami,
 • poślizgnięcia i potknięcia na śliskiej lub dziurawej drodze, chodniku,
 • wypadki spowodowane przez zwierzęta,
 • pamiętaj, jeśli uległeś wypadkowi na roli, wezwij policję, pogotowie lub straż pożarną, zabezpiecz miejsce wypadku, ustal świadków zdarzenia oraz skonsultuj się z lekarzem w celu oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu i uzupełnienia dokumentacji medycznej. Ma to ogromne znaczenie w prowadzeniu postępowania i uwiarygodnienia samego zdarzenia.

Wypadki rolnicze odszkodowanie

 • Zgłoszenie szkody kosztuje Cię tyle co wykonanie telefonu do nas 722 080 080. Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24/7.

 • Następnie zeskanuj lub skopiuj dokumentację dotycząca zdarzenia i przekaż ją naszemu Specjaliście.

 • Nasi prawnicy i biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków przeanalizują Twoją dokumentację i oszacują wysokość należnego Tobie i Twojej rodzinie odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty.

 • Nasza kancelaria odszkodowawcza uzyskuje przeciętnie 4 razy wyższe odszkodowanie z OC gospodarstwa rolnego, niż gdybyś sam dochodził odszkodowania.

 • Odzyskujemy odszkodowania na terenie całej Polski, jak również poza jej granicami.

 • Nasz zespół prawny może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w dochodzeniu odszkodowań za trudne i skomplikowane sprawy wypadków w gospodarstwie rolnym. Nasza wiedza oraz doświadczenie może pracować również dla Ciebie oraz Twojej rodziny. Zaufaj naszym specjalistom i powierz nam dochodzenie należnego Tobie odszkodowania. Nasze działania zabezpieczą Twoją przyszłość. Z nami nie będziesz już musiał martwić się o bieżące wydatki i rehabilitację po wypadku.