odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Wpisy z: Błędy okołoporodowe

Porażenie splotu barkowego odszkodowanie

Lekarz ma za zadanie ocenić ryzyko wystąpienia porażenia splotu barkowego w oparciu o badania, a także wywiad z ciężarną. Jeżeli błąd leży po stronie placówki medycznej należy się odszkodowanie za powstałą szkodę izadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Porażenie splotu barkowego, jednakże nie zawsze uznaje się za błąd. Niekiedy lekarze muszą podjąć działanie, które ma na celu wyeliminowanie innych negatywnych skutków porodu. W takich wypadkach porażenie splotu barkowego może okazać się mniejszym złem wobec tego, które mogło wystąpić. Należy zaznaczyć, iż pewne czynniki powinny zostać uwzględnione poprzez interpretacje uzyskanych informacji z okresu prowadzenia ciąży.

Śmierć noworodka podczas porodu

Śmierć noworodka podczas porodu  to niewątpliwie najbardziej tragiczne zdarzenie dla rodziców i bliskich dziecka. Zdarza się, że dochodzi do obumarcia płodu jeszcze w łonie matki lub zaledwie kilka chwil po urodzeniu. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w 2017 roku w Polsce doszło do 1600 zgonów noworodków. W znaczącej większości, bo aż 70 proc., dotyczyło śmierci w pierwszym miesiącu życia.

Mimo traumatycznych przeżyć, które wiążą się ze śmiercią dziecka warto poznać jej przyczyny. Być może taka wiedza pomoże uniknąć tragedii podczas przyszłych narodzin oraz ustalić odpowiedzialność za śmierć. Zdarza się niestety, że śmierć noworodka nastąpiła na skutek błędu medycznego.

Śmierć noworodka przyczyny

Najczęstszą przyczyną tak wczesnej śmierci są choroby pojawiające się jeszcze w trakcie ciąży. Do prawie połowy zgonów dochodzi na skutek wrodzonych wad rozwojowych. Wiele dzieci umiera na skutek urazów okołoporodowych oraz groźnych infekcji.

Większość z tych śmierci jest niezawiniona, ale zdarza się też, że za śmierć noworodka odpowiada personel medyczny. Niewłaściwe postępowanie podczas prowadzenia porodu może doprowadzić na przykład do niedotlenienia, a w konsekwencji do śmierci dziecka.

Błąd lekarski śmierć dziecka

Błąd lekarski śmierć dziecka

Śmierć dziecka tuż po urodzeniu lub na chwilę przed porodem może być konsekwencją błędu lekarskiego. Zdarza się niestety, że lekarz źle odczytał zapisy KTG i zbagatelizował zbyt niskie lub za wysokie tętno płodu. Niewykonanie cesarskiego cięcia przy utrzymujących się nieprawidłowych zapisach KTG może doprowadzić do niedotlenienia płodu, a w konsekwencji nawet do śmierci. Zdarza się również, że do śmierci dziecka przy porodzie dochodzi na skutek błędów organizacyjnych, np. nieobecności w szpitalu anestezjologa.

Masz pytania? Straciłeś dziecko w wyniku błędu lekarskiego?

Zadzwoń 722 080 080

Błąd lekarski śmierć dziecka

Śmierć dziecka zadośćuczynienie

Śmierć dziecka może nastąpić na skutek zaniedbań podczas prowadzenia ciąży lub błędem lekarskim podczas prowadzenia porodu. Jeśli podejrzewasz, że przyczyną śmierci Twojego dziecka była opieszałość i zaniedbania ze strony lekarza skorzystaj  bezpłatnej analizy dokumentacji medycznej. Pomożemy Ci poznać prawdę oraz wywalczyć sprawiedliwe zadośćuczynienie za ból i cierpienie Twojej rodziny.

Śmierć dziecka odszkodowanie

Śmierć dziecka może być spowodowana niewłaściwym prowadzeniem ciąży lub błędem medycznym podczas prowadzenia porodu. Jeśli podejrzewasz, że śmierć Twojego dziecka nastąpiła z winy lekarza lub położnej skorzystaj z bezpłatnej analizy dokumentacji medycznej. W ten sposób przekonasz się, czy rzeczywiście personel medyczny – lekarze, położne – powinien  być pociągnięty do odpowiedzialności. Wykazanie odpowiedzialności za śmierć dziecka przy porodzie daje prawo jego rodzicom do ubiegania się o odszkodowanie.

Zamartwica a niedotlenienie?

Zamartwica urodzeniowa jest tym samym, co niedotlenienie płodu. To poważny i niekiedy bardzo niebezpieczny stan mogący prowadzić do uszkodzenia układu nerwowego, a nawet śmierci dziecka. Zamartwica polega na niewydolności krążenia i oddychania u płodu bądź noworodka. Najczęściej niedotlenieniu ulegają wcześniaki. Zamartwica może być wynikiem przedwczesnego odklejania łożyska, nieprawidłowego ułożenia płodu, owinięcia pępowiny wokół szyi dziecka czy też zespołu aspiracji smółki. Do zamartwicy może dojść na skutek przedłużającego się porodu i zwlekania z decyzją o cesarskim cięciu. W takiej sytuacji możemy mówić o błędzie po stronie lekarza.

Ocena stanu zdrowia noworodka w skali Apgar

Ocenę stanu noworodka przeprowadza się w 1 i 5 minucie życia.  Ocenę w skali Apgar oblicza się, badając dziecko według pięciu kryteriów w skali od 0 do 2, a następnie dodając pięć uzyskanych wartości.  Opiera się ona głównie na trzech następujących objawach: oddech, czynność akcji serca, zabarwienie powłok skórnych. Ocenę skali Apgar można powtórzyć też później, jeżeli wynik okaże się niski.

Zamartwica a rozwój dziecka?

Urodzenie dziecka w zamartwicy może mieć wpływ na jego dalszy rozwój. Jeśli niedotlenienie ma głęboki i długotrwały charakter, wówczas może doprowadzić do pewnych zaburzeń i nieprawidłowości w organizmie noworodka. Niewątpliwie skutki zamartwicy są różne, jak na przykład: padaczka, upośledzenie umysłowe czy też mózgowe porażenie dziecięce. Jeżeli jednak stan dziecka po urodzeniu szybko ulega poprawie, zazwyczaj rozwija się ono prawidłowo. W konsekwencji zamartwica nie stanowi zagrożenia dla jego przyszłego rozwoju.

Zamartwica blada

Zamartwica blada to inaczej ciężka zamartwica urodzeniowa. Dziecko urodzone w zamartwicy bladej ma nieprawidłowe zabarwienie skóry. Jego oddech jest przerywany lub w ogóle nieobecny i nie stwierdza się napięcia mięśniowego albo jest ono obniżone. Stan ten, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia malucha.

1 2 3 6