Zgłoś się już dziś i skorzystaj z bezpłatnej analizy dokumentacji okołoporodowej. Każdego dnia zapewniamy porady prawne poszkodowanym rodzicom. Opowiedz nam swoją historię, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie.

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym rodzinom

ciąża przenoszona

248 600 zł

zadośćuczynienie za porażenie splotu barkowego przy porodzie

ciąża przenoszona

259 300 zł

zadośćuczynienie za śmierć noworodka przy porodzie
z winy lekarza

ciąża przenoszona

872 000 zł

zadośćuczynienie za upośledzenie psycho-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

ciąża przenoszona

1 236 000 zł

zadośćuczynienie za mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego wykonania CC

Porażenie splotu barkowego

Sprawdź jak w 4 prostych krokach możesz otrzymać należne Ci odszkodowanie 

Porażenie splotu barkowego typu Erba, Klumpke 

Porażenie splotu barkowego

 • Do urazu okołoporodowego ( mechanicznego ) najczęściej dochodzi podczas trudnego porodu z dystocją barkową.
 • Okołoporodowe porażenie splotu barkowego to uszkodzenie obwodowego układu nerwowego. Do następstw uszkodzeń splotu ramiennego należą: niedowłady wiotkie kończyny górnej, zaburzenia troficzne, zaburzenia rozwojowe kości tworzących staw barkowy, złamania kości w rejonie obręczy barkowej oraz ból.
 • Jeżeli poród jest trudny i nie ma możliwości przeprowadzenia cesarskiego cięcia, lekarz powinien zastosować odpowiednie manewry oraz chwyty ręczne.

 • Lekarze i położne muszą zwracać szczególną uwagę na wywiad z pacjentką dotyczący jej stanu zdrowia. Bardzo istotne sa również dane z wcześniejszych porodów, przebiegu ciąży, wagi noworodka oraz wymiarów miednicy.

 • Jeżeli przy przyjęciu do szpitala którekolwiek ze wskazań do cesarskiego cięcia zostanie pominięte przez lekarza to pojawienie się komplikacji podczas porodu naturalnego jest niemal pewne.

 • Jeżeli podejrzewasz, że miał miejsce błąd lekarski przy porodzie niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. W ten sposób zabespiecz swoje prawa do odszkodowaniazadośćuczynienia i dożywotniej renty.

 • Nasi prawnicy mogą poszczycić się ponad 20 letnim doświadczeniem.  Prowadzimy wiele trudnych spraw związanych z błędami okołoporodowymi, na terenie całego kraju.

 • Dysponujemy rozległą wiedzą potrzebną do zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych oraz medycznych.

 • Mamy wieloletnią praktykę w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Specjalizujemy się w błędach medycznych okołoporodowych skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu dziecka.

 • Nasi Prawnicy rozumieją jak olbrzymia odpowiedzialność ciąży na ich barkach zwłaszcza gdy, prowadzą dochodzenie w sprawie błędu lekarskiego przy porodzie.

 • Będziemy Cię wspierać na każdym etapie postępowania jednocześnie skutecznie walcząc o Twoje interesy.

 • Błędy w sztuce lekarskiej nie mogą stać się codziennością. Dlatego też zachęcamy poszkodowanych pacjentów do walki o swoje prawa i należne im odszkodowanie.

Porażenie splotu barkowego – dystocja barkowa

 • Dystocja barkowa ma miejsce w czasie porodu. Najczęściej po urodzeniu główki okazuje się, że barki dziecka są zaklinowane w miednicy matki. Uniemożliwia to wydobycie noworodka, a zakończenie porodu w takiej sytuacji wymaga od lekarzy zastosowania pewnych manewrów położniczych.
 • Dystocji barkowej nie można zapobiec. Niemniej jednak istnieją przesłanki, na podstawie których istnieje szansa, aby przewidzieć mogące się pojawić komplikacje w czasie porodu.
 • Czynnikami ryzyka dystocji barkowej może być duża waga urodzeniowa dziecka (szczególnie powyżej 4500 g) oraz cukrzyca i otyłość matki.
 • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne opracowało standardy postępowania w przypadku wystąpienia dystocji barkowej.
 • Przy dystocji barkowej poród powinien być zakończony jak najszybciej, ponieważ dziecku grozi niedotlenienie stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia.
 • W przypadku, gdy w podczas porodu wystąpi dystocja barkowa, lekarz stosuje następujące manewry położnicze: manewr McRobertsa, ucisk nadłonowy, rękoczyn Woodsa.

 • Manewr McRobertsa polega na ułożeniu rodzącej w pozycji z kończynami dolnymi zgiętymi w stawach biodrowych i kolanami podciągniętymi do klatki piersiowej. Takie ułożenie rodzącej ułatwia uwalnianie barków. Przeprowadzone badania oraz doświadczenie specjalistów wykazują, że tego typu pozycja zmniejsza siłę niezbędną do wydobycia barków oraz napięcie nerwów splotu ramiennego. Może zmniejszyć urazy, które występują u płodu w przypadku dystocji barkowej ze względu na zmianę kąta nachylenia miednicy w stosunku do kręgosłupa. Manewr McRobertsa zazwyczaj jest wykonywany wraz z uciskiem nadłonowym, co zwiększa efektywność zastosowanego manewru.

 • Ucisk nadłonowy (nie na dno macicy) to ucisk na miejsce nad spojeniem łonowym. Ma na celu ułatwienie rotowania barków.

 • Rękoczyn Woodsa polega na ręcznym przemieszczaniu barku dziecka w znieczuleniu. Lekarz przeprowadza rotację drogą pochwową.

Porażenie splotu barkowego – typy uszkodzeń

Wyróżniamy następujące typy uszkodzeń splotu ramiennego:

 • Erba – dotyczy górnej części splotu ramiennego, korzeni od C5 do C6 splotu
 • porażenie środkowe – dotyczy uszkodzenia pnia C7, zazwyczaj towarzyszy zespołowi dolnemu lub górnemu, rzadko występuje samodzielnie
 • Klumpke – dotyczy dolnej części splotu ramiennego, korzeni od C8 do Th1 splotu
 • porażenie całkowite – nazywanie również porażeniem Erba-Klumpke, dotyczy uszkodzenia korzeni od C5 do Th
 • Uszkodzenia nerwów mają różne stopnie ciężkości. Rozciągnięcie nerwu bez jego uszkodzenia, utworzenie się tkanki bliznowatej wokół uszkodzonego nerwu, przerwanie nerwu poza rdzeniem kręgowym, wyrwanie nerwu z rdzenia kręgowego
 • Okołoporodowe porażenie splotu ramiennego nadal stanowi poważny skutek powikłanego porodu. Pomimo postępu w naukach położniczych oraz możliwości przewidywania i rozpoznawania czynników ryzyka, częstość występowania okołoporodowego porażenia splotu ramiennego od wielu lat nie zmniejsza się.

Porażenie splotu barkowego – rehabilitacja

 • Jeżeli u Twojego dziecka po porodzie zostało zdiagnozowane porażenie splotu barkowego, niezwykle ważne są leczenie i rehabilitacja.
 • U większości dzieci regeneracja nerwów powiązana z regularną fizjoterapią daje bardzo dobre efekty. W takiej sytuacji istnieje duża szansa na odzyskanie pełnej sprawności kończyny.
 • Niestety, rokowania i rodzaj wdrożonej terapii są uzależnione od tego jak bardzo rozległe jest uszkodzenie splotu barkowego. Bywa tak, że jedyną możliwością jest leczenie operacyjne – rekonstrukcja nerwów (przeszczepy, przeniesienia).
 • W terapii okołoporodowego porażenia splotu ramiennego stosuje się techniki fizjoterapii i terapii zajęciowej, w połączeniu z elektrostymulacją nerwów i mięśni oraz leczeniem toksyną botulinową mięśni antagonistycznych.
 • Leczenie oraz rehabilitacja są niestety bardzo kosztowne. Wymagają ogromnego zaangażowania rodziców oraz dziecka.
Porażenie splotu barkowego przyczyny

Przyczyny porazenie splotu barkowego

Do porażenia splotu barkowego może dojść wobec wystąpienia dystocji barkowej. Dystocja ma miejsce, gdy po urodzeniu główki okazuje się, że barki dziecka są zaklinowane w miednicy matki. Przyczyny jej pojawienia można doszukiwać się na przykład przy niestwierdzonej makrosomii płodu przed porodem, dającej wskazanie do wykonania cesarskiego cięcia. Do wystąpienia porażenia splotu może przyczynić się nieprawidłowe ułożenie płodu, nadmiernie odgięcie główki od barku, a także duża waga urodzeniowa. Ryzyko wzrasta także wobec niewspółmierności, która może sugerować pojawienie się takich problemów w związku z porodem drogami natury. Czynnikiem ryzyka jest także niski wzrost matki, a także jej zaawansowany wiek.

Porażenie splotu barkowego u noworodka objawy

Objawy uszkodzenia są najczęściej widoczne zaraz po porodzie, a wśród nich można zauważyć brak odruchu Moro. Nazywany jest także odruchem obejmowania, czy też odruchem pierwotnym. Ukazuje reakcje niemowlaka na wyraźny, ostry dźwięk czy też nagły hałas. Ponadto porażenie splotu barkowego u noworodka charakteryzuje się zaburzeniami ruchu, niedowładem, nienaturalnymi skurczami, przykurczami czy też zanikami mięśni, skróceniem kończyn, albo deformacjami stawów.

Porażenie splotu barkowego rokowania

Leczenie

Leczenie zależy od rodzaju i stopnia urazu, gdyż wystarczająca jest fizjoterapia, aby przywrócić sprawność dziecka. W większości przypadków regeneracja nerwów wraz z regularną fizjoterapią daje bardzo dobre efekty i może prowadzić do odzyskania pełnej sprawności. W innych wypadkach niezbędne jest leczenie chirurgiczne. Wobec całkowitego uszkodzenia splotu barkowego u noworodka rokowania niestety nie są najlepsze. Wspomagająco stosuje się leczenie farmakologiczne w postaci leków rozluźniających mięśnie i działających przeciwbólowo.

Porażenie splotu barkowego odszkodowanie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Lekarz ma za zadanie ocenić ryzyko wystąpienia porażenia splotu barkowego w oparciu o badania, a także wywiad z ciężarną. Jeżeli błąd leży po stronie placówki medycznej należy się odszkodowanie za powstałą szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Porażenie splotu barkowego, jednakże nie zawsze uznaje się za błąd. Niekiedy lekarze muszą podjąć działanie, które ma na celu wyeliminowanie innych negatywnych skutków porodu. W takich wypadkach porażenie splotu barkowego może okazać się mniejszym złem wobec tego, które mogło wystąpić. Należy zaznaczyć, iż pewne czynniki powinny zostać uwzględnione poprzez interpretacje uzyskanych informacji z okresu prowadzenia ciąży.

Porażenie splotu barkowego przy porodzie

Porażenie splotu barkowego występuje najczęściej podczas trudnego porodu z dystocją barkową (po urodzeniu główki dziecka urodzenie się barków jest utrudnione). Ogólnie rzecz biorąc, jest to uraz mechaniczny polegający na uszkodzeniu obwodowego układu nerwowego. Porażenie splotu barkowego dotyczy mięśni ręki, palców oraz przedramienia. Niepełnosprawność kończyny górnej w wyniku porażenia splotu barkowego może być różna, w zależności od rodzaju i typu uszkodzenia. Co więcej, częstą przyczyną porażenia splotu barkowego jest niewłaściwe działanie lekarza lub położnej w trakcie akcji porodowej.