Zgłoś się już dziś i skorzystaj z bezpłatnej analizy dokumentacji okołoporodowej. Każdego dnia zapewniamy porady prawne poszkodowanym rodzicom. Opowiedz nam swoją historię, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie.

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym rodzinom

Zamartwica urodzeniowa

248 600 zł

zadośćuczynienie za porażenie splotu barkowego przy porodzie

Zamartwica urodzeniowa

259 300 zł

zadośćuczynienie za śmierć noworodka przy porodzie
z winy lekarza

Zamartwica urodzeniowa

872 000 zł

zadośćuczynienie za upośledzenie psycho-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

ciężka zamartwica urodzeniowa

1 236 000 zł

zadośćuczynienie za mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego wykonania CC

Zamartwica URODZENIOWA

Sprawdź jak w 4 prostych krokach możesz otrzymać należne Ci odszkodowanie 

zamartwica urodzeniowa
Dziecko urodzone w zamartwicy
Zamartwica urodzeniowa
rozwój dziecka po zamartwicy

Zamartwica urodzeniowa – dziecko urodzone w zamartwicy: czy wiesz, że…

Zamartwica urodzeniowa, zamartwica płodu, niska punktacja w skali Apgar, niedotlenienie okołoporodowe, niedotlenienie przy porodzie

 • Zamartwica płodu, czyli niedotlenienie dziecka jest bardzo poważnym stanem podczas ciąży i porodu, który może doprowadzić do śmierci dziecka lub do uszkodzenia centralnego układu nerwowego, kory mózgowej i pnia mózgu oraz wywołać poważne konsekwencje dla psychomotoryki dorastającego malucha.
 • Najczęściej do zamartwicy płodu dochodzi na skutek urazu porodowego, w przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.

Rozwój dziecka po zamartwicy jest nieprawidłowy? Pomożemy uzyskać odszkodowanie! Zadzwoń 722 080 080

 • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG oraz zielone wody płodowe.

 • Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.

 • Jeżeli podejrzewasz, że miał miejsce błąd lekarski przy porodzie niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. W ten sposób zabezpiecz swoje prawa do odszkodowania, zadośćuczynienia i dożywotniej renty.

 • Nasi prawnicy mogą poszczycić się ponad 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu trudnych spraw związanych z błędami okołoporodowymi. Współpracujemy z klientami na terenie całego kraju.

 • W konsekwencji dysponujemy rozległą wiedzą potrzebną do zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych oraz medycznych.

 • Mamy wieloletnią praktykę w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Specjalizujemy się w błędach medycznych okołoporodowych skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu dziecka.

 • Nasi Prawnicy rozumieją jak olbrzymia odpowiedzialność ciąży na ich barkach, gdy prowadzą dochodzenie w sprawie błędu lekarskiego.

 • Będziemy Cię wspierać na każdym etapie postępowania skutecznie walcząc o Twoje interesy.

 • Błędy w sztuce lekarskiej nie mogą stać się codziennością. Z tego powodu zachęcamy poszkodowanych pacjentów i ich rodziny do walki o swoje prawa i należne im odszkodowanie.

Zamartwica wewnątrzmaciczna – zamartwica noworodka

 • Ciężka zamartwica urodzeniowa „blada” występuje u noworodków, które otrzymały od 0 do 3 pkt w skali Apgar w 1 minucie po urodzeniu. Ich tętno było poniżej 100 na minutę w chwili urodzenia.  Zabarwienie skóry miało nieprawidłowi kolor oraz wykazywały brak napięcia mięśniowego.
 • Zamartwica umiarkowana „sina” występuje u noworodków, które otrzymały od 4 do 7 pkt w skali Apgar w 1 minucie po urodzeniu.  Ich tętno było równe lub powyżej 100 na minutę.  Napięcie mięśniowe było obniżone oraz wykazywały osłabioną reakcję na bodźce.

Zamartwica urodzeniowa – możliwe skutki

 • Noworodek z zamartwicą urodzeniową ma zaburzenia pierwszego oddechu oraz bardzo często ma problem z kontynuowaniem samodzielnego oddychania.
 • U noworodków, które przeżyły niedotlenienie przy porodzie może wystąpić szereg powikłań, takich jak porażenie mózgowe, opóźnienie umysłowe, padaczka, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia ruchowe. Niedotlenienie mózgu u dziecka może skutkować nieodwracalną niepełnosprawnością.
 • Skutkiem zamartwicy płodu najczęściej jest: hipoksemia, hipoksja, kwasica, uszkodzenia narządowe, wylew krwi do mózgu u noworodka.
 • Jeżeli charakter niedotlenienia jest krótkotrwały, to dziecko może nie ponieść żadnych konsekwencji tego stanu. Jeżeli natomiast niedotlenienie ma charakter głęboki i długotrwały, może prowadzić do wielu zaburzeń w organizmie dziecka.
 • Dziecko urodzone w zamartwicy może być: opóźnione umysłowo, cierpieć na padaczkę lub mieć porażenie mózgowe.
 • Zamartwica płodu niesie za sobą również inne konsekwencje – dzieci urodzone w zamartwicy bywają nadpobudliwe psychoruchowo. Często miewają problemy z koncentracją uwagi. Występują u nich również zaburzenia ruchowe i trudności w nauce.
 • Niekiedy zamartwicę i objawy niedotlenienia płodu da się przewidzieć dzięki: badaniu ultrasonograficznemu (USG) lub badaniu kardiotokograficznemu (KTG). Można też pobrać krew płodu i oznaczyć jego odczyn ph. Niski wskaźnik świadczy o niedotlenieniu. Zabieg ten wykonuje się jednak rzadko, ponieważ grozi on zakażeniem.
Zamartwica urodzeniowa co to jest?

Zamartwica urodzeniowa, czyli niedotlenienie płodu jest jednym z najcięższych powikłań porodowych. Może prowadzić do uszkodzenia centralnego układu nerwowego, kory mózgowej i pnia mózgu, a także do śmierci dziecka. Należy podkreślić, że do zamartwicy płodu dochodzi dość często na skutek nieprawidłowo przeprowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny. W związku z tym, dziecko urodzone w zamartwicy może być opóźnione umysłowo, cierpieć na padaczkę lub mózgowe porażenie dziecięce.

Zamartwica, a niedotlenienie?

Zamartwica urodzeniowa – błąd lekarski

Zamartwica urodzeniowa jest tym samym, co niedotlenienie noworodka. To poważny i niekiedy bardzo niebezpieczny stan mogący prowadzić do uszkodzenia układu nerwowego, a nawet śmierci dziecka. Zamartwica polega na niewydolności krążenia i oddychania u płodu bądź noworodka. Najczęściej niedotlenieniu ulegają wcześniaki. Zamartwica może być wynikiem przedwczesnego odklejania łożyska, nieprawidłowego ułożenia płodu, owinięcia pępowiny wokół szyi dziecka czy też zespołu aspiracji smółki. Do zamartwicy może dojść na skutek przedłużającego się porodu i zwlekania z decyzją o cesarskim cięciu. W takiej sytuacji możemy mówić o zamartwicy urodzeniowej będącej konsekwencją błędu lekarskiego.

Zamartwica urodzeniowa, a rozwój dziecka?

Urodzenie dziecka w zamartwicy może mieć wpływ na jego dalszy rozwój. Jeśli niedotlenienie ma głęboki i długotrwały charakter, wówczas może doprowadzić do pewnych zaburzeń i nieprawidłowości w organizmie noworodka. Niewątpliwie skutki zamartwicy są różne, jak na przykład: padaczka, upośledzenie umysłowe czy też mózgowe porażenie dziecięce. Jeżeli jednak stan dziecka po urodzeniu szybko ulega poprawie, zazwyczaj rozwija się ono prawidłowo. W konsekwencji zamartwica nie stanowi zagrożenia dla jego przyszłego rozwoju.

Zamartwica, a asfiksja?

Asfiksja

Zamartwica to inaczej asfiksja. Wymaga ona natychmiastowej interwencji medycznej, gdyż długotrwałe i głębokie niedotlenienie u noworodka może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji tego stanu. Zamartwica może skutkować padaczką, upośledzeniem umysłowym, MPD, a nawet śmiercią dziecka.

Zamartwica skala Apgar

Punktacja Apgar

Dziecko urodzone w zamartwicy zazwyczaj otrzymuje niską punktację w skali Apgar. Punktacja ta jest odzwierciedleniem stanu zdrowia noworodka. Zamartwica jest poważnym i niebezpiecznym stanem, to też niemowlę otrzymuje najczęściej nie więcej niż 3 punkty w skali Apgar.

Zamartwica blada

Zamartwica blada to inaczej ciężka zamartwica urodzeniowa. Dziecko urodzone w zamartwicy bladej ma nieprawidłowe zabarwienie skóry. Jego oddech jest przerywany lub w ogóle nieobecny i nie stwierdza się napięcia mięśniowego albo jest ono obniżone. Stan ten, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia malucha.