Jak ogłosić upadłość konsumencką? Aby ogłosić upadłość konsumencką, należy złożyć wniosek do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu, który można pobrać w Sądzie lub poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości. Narastające długi i próba spłacania jednych, kolejnymi zaciąganymi zobowiązaniami kończy się spiralą zadłużenia, z której trudno się wydostać. Od pewnego czasu,Czytaj więcej →