Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Wpisy z: Marzec 2017

Sepsa u noworodków Sepsa u noworodków może być spowodowana wieloma czynnikami. Zakażenie szpitalne to każde zakażenie rozwijające się u hospitalizowanej osoby. Przyczyną zakażenia jest zwykle flora szpitalna. Szczególnym przypadkiem zakażenia szpitalnego u noworodka jest wrodzone zakażenie florą szpitalną. Bakterie szpitalne charakteryzują się wysoką odpornością na antybiotyki. Najczęściej do zakażenia dochodzi, gdy matka przebywała w szpitaluCzytaj więcej →

Odszkodowanie i zadośćuczynienie Odszkodowanie i zadośćuczynienie należy się poszkodowanemu dziecku oraz jego najbliższym, jeśli doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu nowo narodzonego dziecka z winy personelu medycznego. Urazy obwodowego układu nerwowego przy porodzie występują z częstością 6–8 na 1000 porodów. Najczęstszą przyczyną urazów przy porodzie są duża masa ciała lub wcześniactwo noworodka. Jeżeli jednak z winy lekarzaCzytaj więcej →

Sepsa u noworodka SIRS Sepsa u noworodka jest stanem uogólnionej odpowiedzi zapalnej (SIRS) w przebiegu potwierdzonego lub podejrzewanego zakażenia. Sepsa występuje 1 do 8 na 1000 urodzeń dzieci donoszonych i 13 do 27 na 1000 urodzeń w grupie wcześniaków z wagą poniżej 1500 g. Śmiertelność w przebiegu sepsy u noworodków jest wysoka i wynosi od 13%Czytaj więcej →

Uszkodzenie barku przy porodzie – możliwe skutki zastosowania chwytu Kristellera Uszkodzenie barku przy porodzie u noworodka może zostać spowodowane nieumiejętnym zastosowaniem chwytu ręcznego Kristellera lub niewłaściwym zakwalifikowaniem rodzącej do porodu siłami natury. Więcej o wskazaniach do cięcia cesarskiego  bezpłatna konsultacja prawna Uszkodzenie barku przy porodzie – możliwe konsekwencje oraz urazy współistniejące Uszkodzenie barku przy porodzie możeCzytaj więcej →