Świadczenia z ZUS z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Świadczenia z ZUS – czy wiesz jakie świadczenia Ci przysługują? Czy jesteś osobą poszkodowaną na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej? Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć i nastąpiło w związku z pracą podczas lub Read more

Wypadek w pracy za granicą: jakie prawa ma pracownik w UE? Zgodnie z zasadą równego traktowania pracownik pochodzący z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo do takich samych świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, jak obywatel tego kraju. Inaczej prezentuje się sytuacja pracownika odbywającego zagraniczną podróż służbową. W razie wypadku w pracy za granicą Read more

Wypadek w pracy EU – sprawdź, jakie świadczenia Ci przysługują Wypadek w pracy może powodować naruszenie ciała i rozstrój zdrowia, czego konsekwencją może być częściowa lub całkowita niezdolność do pracy. Należne świadczenia są wypłacane z funduszu wypadkowego. Wypadek przy pracy jest nagłym zdarzeniem spowodowanym zewnętrzną przyczyną, powodującym uraz lub śmierć (art. 3 ustawy z 30 Read more

Wypadek w miejscu pracy – kto odpowiada za szkodę? Wypadek w miejscu pracy jest zdarzeniem wywołującym szkodę na mieniu i na osobie. Odpowiedzialność za wypadek może ponosić ubezpieczyciel, a w określonych przypadkach także pracodawca. Pracownik, który doznał urazu w konsekwencji wypadku przy pracy może ubiegać się o świadczenia określone w ustawie z dnia 30 października Read more

Odszkodowanie za zwolnienie z pracy – kto i kiedy może się o nie ubiegać? Odszkodowanie za zwolnienie z pracy jest potocznym określeniem wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę lub niewłaściwego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Uprawnienia przysługujące pracownikowi w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy przez pracodawcę zostały określone w oddziale Read more

Dyskryminacja w pracy? Masz prawo do odszkodowania Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zasada niedyskryminacji pracowników. Ustawodawca wprowadził zakaz dyskryminacji. W razie jego złamania, poszkodowany pracownik może żądać odszkodowania Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej jako k.p.) pracownicy mają równe prawa z tytułu wypełniania Read more

Zasiłek chorobowy za wypadek w pracy   Osobom, które uległy wypadkowi przy pracy i objęte są ubezpieczeniem wypadkowym – zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują z tego tytułu odszkodowanie, które niejako wynagrodzą im okres czasu, podczas którego nie byli zdolni do wykonywania pracy. Zgodnie z „ustawą Read more

  Odszkodowanie za wypadek przy pracy Każdy z nas spędza dużą część dnia w pracy przy wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych. W zależności od charakteru pracy możemy być bardziej lub mniej narażeni na wypadki przy pracy. Nie zmienia to jednak faktu, że przy wykonywaniu każdej pracy może dojść do wypadku.  Wypadek zawsze zmienia życie pracownika. Jeżeli pracownik został Read more

Świadczenie rehabilitacyjne dla pracownika przy wypadku w pracy Wypadek przy pracy. W zależności od jej charakteru – może wywołać u pracownika bardzo rozległe urazy, których konsekwencje również mogą być zróżnicowane. Począwszy od zwichniętego nadgarstka do skomplikowanego otwartego złamania. Rodzaj urazu, jakiego doznał pracownik determinuje okres czasu, w którym nie będzie on zdolny do pracy i podczas Read more

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych W pracy większość z pracowników zazwyczaj spędza prawie połowę dnia, bo około aż 8 godzin dziennie. W zależności od charakteru pracy, jaka jest przez nas wykonywana, możemy być bardziej lub mniej narażeni na wypadki, które mogą zdarzyć się w pracy lub też cierpieć na choroby zawodowe Read more

1 2