odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Pełnomocnik przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Pełnomocnik przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Niewątpliwie, dochodzenie roszczeń z tytułu zdarzeń medycznych przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest procesem skomplikowanym. Dlatego  też warto zdecydowanie zadbać o to, by sprawę poprowadził profesjonalista, który zadba odpowiednio o Twoje interesy. Profesjonalny pełnomocnik to przede wszystkim gwarancja tego, że Twoja sprawa zostanie przeprowadzona w sposób rzetelny i profesjonalny, z uwzględnieniem wszystkich szczegółów. Jeżeli potrzebujesz kogoś takiego – zgłoś się do nas. Nasi prawnicy z pewnością będą w stanie Ci pomóc w tym zakresie.

Pełnomocnik przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – podstawa prawna

Na wstępie należy zwrócić uwagę, że ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta daje możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu zdarzenia medycznego (zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci pacjenta) będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

  • diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
  • leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
  • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego;

Zgodnie z art. 67b ww. ustawy, z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego może wystąpić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy (w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) oraz spadkobiercy pacjenta (w przypadku śmierci).

Warto przy tym zauważyć, że istnieje jak najbardziej możliwość, by całe postępowanie przed komisją w imieniu pacjenta lub spadkobierców poprowadził profesjonalny pełnomocnik. Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy będzie on bowiem w stanie najlepiej zadbać o interes osoby dochodzącej swych roszczeń.

Art. 86 kodeksu postępowania cywilnego, mówi bowiem, że „strony […] lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników”, a komisje medyczne, zgodnie z zamysłem ustawodawcy, są tworem quasi-sądowym. W związku z tym możliwe jest poprowadzenie w całości przed komisją sprawy przez działającego w Twoim imieniu pełnomocnika.

Pełnomocnik przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – kompetencje

W konsekwencji powołany przez Ciebie pełnomocnik będzie mógł działać przed komisją w całej rozciągłości. W szczególności będzie mógł przeglądać akta postępowania. Składać w imieniu wnioskodawcy potrzebne pisma. Wyrażać jego wolę w przedmiocie przyjęcia bądź też odmowy przyjęcia zaproponowanego przez podmiot leczniczy albo ubezpieczyciela tego podmiotu odszkodowania i zadośćuczynienia. Będzie mógł też w razie potrzeby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez komisję.

Gdzie szukać pomocy?

Jak zatem widać, działanie profesjonalnego pełnomocnika przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych to przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa i pewności, że Twoja sprawa zostanie poprowadzona w sposób rzetelny, a podczas postępowania nie zostanie pominięty żaden najmniejszy szczegół.

Jeżeli chcesz, by Twoją sprawą zajął się profesjonalista – zgłoś się do nas. Doświadczeni prawnicy Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych z pewnością będą w stanie udzielić Ci odpowiedniej pomocy w tym zakresie i poprowadzić Twoja sprawę od początku do końca.

bezpłatna konsultacja prawna

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl