Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Wpisy z: Grudzień 2017

Obowiązek rzetelnego prowadzenia dokumentacji a praktyka lekarska Art. 41 ust.1 ustawy z 5 grudnia 1996 roku, „o zawodach lekarza i lekarza dentysty” nakłada na każdego medyka obowiązek rzetelnego prowadzenia dokumentacji. Niestety, niektórzy z nich nieco lekceważąco do niego podchodzą, niemal z poczuciem przykrego i zupełnie niepotrzebnego zobowiązania. A na niewywiązaniu się z tej roli cierpią Czytaj dalej »

Wrodzone wady serca  – czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia Wrodzone wady serca są rozpoznawane u 8-12 na 1000 noworodków. W co piątym przypadku wrodzonej wady serca konieczne jest interwencyjne leczenie kardiologiczne lub operacja kardiochirurgiczna, niekiedy już w pierwszym miesiącu życia noworodka. Od 25 do 60% wad wrodzonych serca rozpoznaje się już w okresie płodowym, najczęściej jest Czytaj dalej »

Dostęp do dokumentacji medycznej Dostęp do dokumentacji medycznej jest jednym z podstawowych praw pacjenta, ale zagadnienia związane z tą tematyką budzą wiele wątpliwości. W niniejszym artykule pokrótce odpowiemy na pytania, które często pojawiają się w sytuacji, gdy pacjenci starają się o dostęp do dokumentacji medycznej. bezpłatna konsultacja prawna Dostęp do dokumentacji medycznej – najczęściej zadawane Czytaj dalej »

Noworodek – zaburzenia rozwojowe układu nerwowego Rozwój układu nerwowego to proces długotrwały. Trwa od pierwszych dni życia płodowego do końca drugiej dekady życia. Jest też procesem bardzo skomplikowanym, uzależnionym od  wiele czynników genetycznych i środowiskowych. Wady rozwojowe mózgu i rdzenia kręgowego są wynikiem defektów genetycznych, nieprawidłowości metabolicznych oraz działania różnych czynników egzogennych. Wady układu nerwowego są jedną z głównych przyczyn Czytaj dalej »

Prawnik w sprawie o błąd medyczny – czy warto działać na własną rękę? Pacjenci, którzy ucierpieli wskutek błędu medycznego nierzadko próbują samodzielnie podjąć kroki mające na celu uzyskanie od szpitala rekompensaty finansowej w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia, czy renty. Decydują się na samodzielnie zawezwanie szpitala do próby ugodowej, złożenie wniosku o rozpatrzenie sprawy przez wojewódzką komisję Czytaj dalej »