Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Wpisy z: Wrzesień 2017

Poród – od czego zależy czas pobytu noworodka w szpitalu ? Jednym z doniosłych wydarzeń w życiu każdej kobiety jest przyjście na świat dziecka. Wtedy to nawiązuje się między nimi jedyna w swoim rodzaju więź. Ale poród niesie ze sobą również inne konsekwencje. Poród ma wpływ na późniejszą kondycję fizyczną i psychiczną matki oraz na Czytaj dalej »

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego, a błąd medycznyczny Błąd medyczny to inaczej zaniedbanie ze strony lekarzy, czyli działanie niezgodne z aktualną wiedzą i sztuką medyczną. Obecnie rośnie liczba procesów sądowych dotyczących roszczeń pacjentów z tytułu odszkodowań za błąd lekarski. Ze względu na to, że jednym z dowodów przedstawianych podczas rozprawy jest karta informacyjna z leczenia Czytaj dalej »

Kamica moczowa, a błąd medyczny podczas leczenia Błąd medyczny – jak skutecznie leczyć kamicę moczową? Kamica moczowa – jak skutecznie leczyć kamicę moczową? Błąd medyczny dotyczy postawienia niewłaściwej diagnozy zbyt późnej diagnozy błąd medyczny może być związany z wdrożeniem nieodpowiedniego leczenia Lekarze rodzinni w swojej praktyce wielokrotnie spotykają chorych na kamicę moczową, będącą jedną z Czytaj dalej »

Błąd lekarza, a brak czasu na rozmowę z pacjentem Błąd lekarza – nie tylko w przypadku błędu medycznego masz pełne prawo do rekompensaty. Istnieje możliwość pociągnięcia lekarza do odpowiedzialności za nienależyte wypełnienie swoich obowiązków i naruszenie praw pacjenta. Do licznych obowiązków lekarza należy informowanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego „o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych Czytaj dalej »