Błąd w podaniu leków kosztował życie młodego mężczyzny Błąd w podaniu leków – jak często się zdarza? Czy możemy temu zapobiec? Źródeł błędów medycznych jest wiele. Wśród najczęstszych wymienia się nieprawidłową diagnozę oraz wykonanie zabiegu w sposób sprzeczny z wiedzą i sztuką medyczną. Rzadko spotykanym, jednakże możliwym jest błąd w podaniu leków, czyli przedawkowanie lekówCzytaj więcej →

Rak piersi w czasie ciąży Rak piersi w czasie ciąży – jakie jest ryzyko zachorowania? Zgodnie z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, raka piersi u ciężarnych definiuje się jako rak piersi rozpoznany w ciąży lub w ciągu roku po porodzie. Wydaje się, że w obecnie obserwowanych tendencjach do opóźniania macierzyństwa, dramat choroby nowotworowej współistniejącej z ciążąCzytaj więcej →

Przepuklina oponowa i przepuklina oponowo-rdzeniowa. Czy istnieje możliwość leczenia? Przepuklina oponowa i przepuklina oponowo-rdzeniowa są formami rozszczepu kręgosłupa torbielowatego i  należą do wad cewy nerwowej. Wady cewy nerwowej występują z częstością 1–2:1000 żywych urodzeń (2–3 krotnie więcej u płci żeńskiej). Niestety, ok. 20% dzieci dotkniętych wadą cewy nerwowej umiera przed 10 rokiem życia. Przyczyny wadCzytaj więcej →

Patologie mięśnia sercowego Patologie mięśnia sercowego (kardiomiopatie) są bardzo zróżnicowaną pod względem etiologii grupą chorób mięśnia sercowego. Patologie mięśnia sercowego są związane z jego dysfunkcją, która prowadzi do przerostu bądź rozstrzeni jego komór, co w efekcie końcowym skutkuje zgonem z przyczyn sercowo-naczyniowych lub postępującą niewydolnością serca. Postępująca niewydolność serca jest nieodzownie związana z ograniczeniem aktywnościCzytaj więcej →

Hipotrofia płodu – dlaczego Zosia urodziła się taka mała? Hipotrofia płodu, inaczej IUGR, czyli wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrostu płodu, dotyczy 7 proc. wszystkich ciąż. Hipotrofia oznacza, że płód jest zbyt mały w stosunku do wieku ciąży. Wczesne wykrycie problemu i wdrożenie właściwego leczenia znacznie zmniejsza ryzyko niedotlenienia i innych komplikacji okołoporodowych, w tym przedwczesnego porodu, któreCzytaj więcej →

Sekcja zwłok – podstawowe informacje Sekcja zwłok to badanie pośmiertne (łac. post mortem), którego celem jest najczęściej ustalenie przyczyny śmierci. W każdym przypadku śmierci gwałtownej czy też śmierci z przyczyn nie wyjaśnionych powinna być wykonana sekcja zwłok. Wyróżnia się dwa rodzaje sekcji: naukowo-lekarska sądowo- lekarska Sekcja zwłok przeprowadzana jest zazwyczaj przez lekarza patomorfologa lub przezCzytaj więcej →

USG w ciąży – co można dostrzec na badaniu ultrasonograficznym po 18 tygodniu ciąży? USG w ciąży – podczas badania USG w 18-22 oraz 28-32 tygodniu ciąży mamy do czynienia z oceną rozwoju płodu,  szczegółowa ocena narządów płodu pod kątem występowania wad wrodzonych (ocena budowy anatomicznej płodu). Ponadto badanie ma na celu określenie przybliżonej masyCzytaj więcej →

Sekcja zwłok, a błąd medyczny Dlaczego sekcja zwłok jest tak ważna w procesie sądowym o odszkodowanie? Sekcja zwłok, czyli autopsja w ostatnim czasie wykonywana jest coraz częściej. Dzieje się tak, ponieważ wzrasta świadomość w społeczeństwie, że wykonanie badania pośmiertnego może okazać się jedyną drogą do poznania rzeczywistej przyczyny śmierci. Bez tego badania wykazanie w procesie sądowym odpowiedzialnościCzytaj więcej →

Ciąża – jak przygotować się do ciąży? Ciąża to wyjątkowy czas w życiu każdej kobiety. Troska o przebieg ciąży powinna rozpocząć się jeszcze przed uzyskaniem dodatniego testu ciążowego. Co przyszła mama powinna wiedzieć? Jak przygotować się do ciąży, porodu, połogu i wychowania dziecka? bezpłatna konsultacja prawna Ciąża – jak przygotować się do ciąży – opiekaCzytaj więcej →

Zakażenie wirusem HCV HCV to wirus wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C). Zakażenie tym wirusem zazwyczaj przebiega bez charakterystycznych objawów i może ujawnić się nawet po kilku latach trwania w postaci marskości lub raka wątroby. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2015 r. wirusowe zapalenie wątroby było przyczyną 1,34 miliona zgonówCzytaj więcej →

1 2 3 11