Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
Blog

Blog

Dostęp do dokumentacji medycznej

Dostęp do dokumentacji medycznej

Dostęp do dokumentacji medycznej

Dostęp do dokumentacji medycznej jest jednym z podstawowych praw pacjenta, ale zagadnienia związane z tą tematyką budzą wiele wątpliwości. W niniejszym artykule pokrótce odpowiemy na pytania, które często pojawiają się w sytuacji, gdy pacjenci starają się o dostęp do dokumentacji medycznej.

bezpłatna konsultacja prawna

Dostęp do dokumentacji medycznej – najczęściej zadawane pytania

  • W jaki sposób uzyskać dokumentację medyczną?

Najprostszym sposobem jest złożenie pisemnego wniosku. Wzory wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej można znaleźć na przykład na stronie Fundacji Rejestr Błędów Medycznych (https://rejestrbledowmedycznych.pl/dokumentacja-medyczna/).

  • Czy wniosek o wydanie dokumentacji medycznej wymaga uzasadnienia?

Zdarza się, że przy próbie uzyskania dokumentacji medycznej, w kierunku pacjenta pada pytanie: “A właściwie do czego potrzebuje Pan/i tych dokumentów?”. W tym momencie warto pamiętać, że nie musimy się tłumaczyć, z jakiego powodu wnioskujemy o wydanie dokumentacji.

  • Czy prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczy wyłącznie dokumentacji prowadzonej przez podmioty publiczne, czy ma zastosowanie również do podmiotów prywatnych?

Zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne mają obowiązek wydania nam kserokopii dokumentacji medycznej.

  • Czy uzyskanie dokumentacji medycznej jest odpłatne?

Tak, uzyskanie dokumentacji medycznej jest płatne. Za jedną stronę kopii pobierana jest opłata w wysokości 30 groszy. Kopia to dokument utworzony poprzez odwzorowanie oryginału. Kopią jest zarówno kserokopia, jak i skan. Kopia dokumentu powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem.

  • Czy można ubiegać się o wydanie oryginałów dokumentacji?

O ile kwestia uzyskania kopii dokumentacji medycznej, czy to w formie kserokopii, czy skanu, nie budzi większych nieporozumień, o tyle uzyskanie dostępu do oryginału nie jest już tak proste. Wydanie oryginału powinno być uzasadnione i celowe. Jest to możliwe tylko wówczas, jeśli zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta, albo w sprawach, których przedmiotem jest badanie autentyczności dokumentu. Dodatkowo pacjent jest zobowiązany do pokwitowania odbioru oryginału dokumentacji medycznej i do zwrotu po jej wykorzystaniu.

  • Czym różni się wyciąg od odpisu?

Wyciąg jest to skrócony dokument, zawierające wybrane fragmenty całości dokumentacji, natomiast odpis to odwzorowanie oddające wiernie treść oryginału.

  • Czy dokumentacja powinna być uporządkowana?

Tak, dokumentacja powinna być uporządkowana chronologicznie (ponumerowanej) i czytelna.

  • Jak długo placówka powinna przechowywać dokumentację medyczną pacjenta?

Szpitale, przychodnie i inne podmioty powinny przechowywać dokumentację przez okres 20 lat od końca roku, w którym dokonano ostatniego wpisu do dokumentacji.

zadzwoń teraz

Prawa pacjenta – musisz znać swoje prawa

Pamiętaj, że jeżeli Twoje prawa zostały naruszone to masz możliwość złożenia skargi u Rzecznika Praw Pacjenta.

Jeżeli podejrzewasz, że doszło do błędu medycznego, możesz skorzystać z bezpłatnej analizy dokumentacji medycznej w takich instytucjach jak Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych, czy też Rejestr Błędów Medycznych.

Nasi prawnicy dys­ponu­ją doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mają wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

Pacjencie, nie musisz być na przegranej pozycji – poznaj swoje prawa i uświadamiaj innych pacjentów. Nawet najmniejszy błąd lekarza może kosztować ludzkie życie…

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl