odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Poród - od czego zależy czas pobytu noworodka w szpitalu ?

Poród – od czego zależy czas pobytu noworodka w szpitalu ?

Poród – od czego zależy czas pobytu noworodka w szpitalu ?

Jednym z doniosłych wydarzeń w życiu każdej kobiety jest przyjście na świat dziecka. Wtedy to nawiązuje się między nimi jedyna w swoim rodzaju więź. Ale poród niesie ze sobą również inne konsekwencje. Poród ma wpływ na późniejszą kondycję fizyczną i psychiczną matki oraz na stan zdrowia noworodka. Dlatego też, niezwykle ważne jest profesjonalne i empatyczne podejście personelu medycznego do pacjentki.

Niestety, niejednokrotnie poród okazuje się być traumatycznym przeżyciem, przede wszystkim ze względu na skandaliczne zachowanie lekarzy oraz brak zrozumienia i życzliwości wobec rodzących pacjentek. Bardzo duże znaczenie ma również to, czy rodząca jest przygotowana do opieki nad swoim dzieckiem. Czy posiada adekwatne wsparcie w domu. Czy ma dostęp do odpowiedniej opieki po wyjściu ze szpitala.

bezpłatna konsultacja prawna

Kiedy matka i noworodek mogą opuścić szpital?

Określając czas pobytu w szpitalu lekarz uwzględnia, czy okres ten pozwoli na wykrycie problemów zdrowotnych noworodka, tych które ujawniają się we wczesnym okresie życia. Przyjmuje się, że średni okres pobytu matki i noworodka w placówce medycznej po urodzeniu trwa do 48 godzin w przypadku porodu naturalnego oraz do 96 godzin po cięciu cesarskim. W tym czasie można zorientować się, czy istnieją:

  • choroby układu krążenia oraz oddechowego (związane z przejściem ze środowiska wewnątrzmacicznego do zewnętrznego – ujawniające się w przeciągu pierwszych 12 godzin po urodzeniu)
  • żółtaczka kliniczna
  • przewodozależna wada serca
  • niedrożności przewodu pokarmowego
  • inne problemy zdrowotne

Kiedy matka i noworodek mogą opuścić szpital?

Przed ostatecznym wypisem matki i noworodka ze szpitala należy zidentyfikować lekarza rodzinnego, który zapewni im stałą opiekę medyczną oraz wdrożyć plan przekazywania mu w porę istotnych informacji klinicznych. Częścią tego planu będzie umówienie wizyty kontrolnej, celem zbadania noworodka w ciągu 48 godzin i nie później niż 72 godziny po wypisaniu do domu. Może się ona odbyć w domu lub w gabinecie lekarskim pod warunkiem, że osoba badająca noworodka posiada kompetencje w zakresie oceny neonatologicznej.

Niezbędne jest też przeanalizowanie barier, które by uniemożliwiały prowadzenie właściwej obserwacji noworodka oraz wizyt kontrolnych (tj. brak możliwości dojazdu do placówki medycznej, brak dostępu do łączności telefonicznej, rodzice mówiący tylko w obcym języku).

zadzwoń teraz

Nieodpowiednia ocena noworodka może stanowić zagrożenie

Nieodpowiednia ocena przeprowadzona w którymkolwiek z wyżej wymienionych obszarów przez pracowników opieki zdrowotnej może narazić noworodka na różne zagrożenia i doprowadzić do powtórnej hospitalizacji. Dlatego uważa się, że ścisła obserwacja dziecka po urodzeniu oraz lepsza koordynacja opieki nad noworodkiem po wypisaniu ze szpitala minimalizują to ryzyko.

Do kryteriów wypisu noworodka ze szpitala należą:

  • stabilny stan ogólny dziecka
  • umiejętności rodziny oraz gotowość zapewnienia noworodkowi opieki w domu
  • możliwości uzyskania wsparcia ze strony służb socjalnych
  • dostęp do systemu opieki zdrowotnej i jej zasobów

Jeśli stwierdza się występowanie czynników ryzyka, należy opóźnić wypis noworodka ze szpitala do momentu rozwiązania stwierdzonych problemów lub wdrożenia planu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku. Plan ten może obejmować omówienie zaistniałych problemów ze służbami socjalnymi czuwającymi nad bezpieczeństwem dzieci.

Poród – błąd lekarza

Jeżeli podczas Twojego porodu doszło do błędu medycznego, niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Pomożemy Ci uzyskać godną rekompensatę za błąd lekarza. Odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta pozwolą na zapewnienie Twojemu dziecku najlepszej opieki medycznej i rehabilitacji.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych, specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń związanych z błędami medycznymi.

Pozwól sobie pomóc. Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych rzetelnie przeanalizuje Twoją dokumentację medyczną. Zapewniamy bezpłatną konsultację prawną – będziemy wspólnie walczyć o lepszą przyszłość dla Ciebie i Twojej rodziny.

bezpłatna porada

 

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl