odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

prawo doMasz prawo do opieki medycznej na najwyższym poziomie

Jeżeli zwracasz się o pomoc do specjalistów to masz prawo do opieki medycznej na najwyższym poziomie. Wymagaj świadczeń medycznych udzielanych z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką medyczną.

bezpłatna konsultacja prawna

Masz prawo do wglądu w dokumentację medyczną

Pacjencie, na podstawie ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. masz prawo do wglądu w dokumentację medyczną. Dokumentacja medyczna musi być kompletna, masz pełne prawo do otrzymania oświadczenia o kompletności udostępnionej dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. rozdział 1, § 4. 1.  w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, tzn.

  • dokumenty muszą być ułożone w kolejności chronologicznej
  • kolejne strony ponumerowane
  • ksera/scany czytelne

W sytuacji niespełnienia wymienionych powyżej wymagań masz prawo do skierowania skargi do Rzecznika Praw Pacjenta.

Masz prawo do pełnej informacji o Twoim stanie zdrowia

Lekarz ma obowiązek udzielenia Ci wyczerpujących informacji na temat Twojego stanu zdrowia – a Ty masz prawo pytać i żądać wyjaśnień. Zagadnienia medyczne są niezwykle skomplikowane dla laika, lekarz powinien Ci wszystko wytłumaczyć w taki sposób, abyś mógł zrozumieć co Ci dolega i jakie leczenie zostanie wdrożone.

zadzwoń teraz

Masz prawo do wyrażenia świadomej zgody na wdrożone leczenie i przeprowadzane zabiegi

Lekarz ma obowiązek poinformowania Cię o wdrożonym leczeniu, planowanych zabiegach oraz ryzyku z tym związanym. W każdym przypadku istnieje możliwość wystąpienia komplikacji – abyś mógł świadomie wyrazić zgodę na zabieg, powinieneś otrzymać rzetelną i wyczerpującą informację na temat ryzyka i możliwych powikłań. Przed hospitalizacją oraz przed planowanym zabiegiem/operacją pacjent podpisuje pisemną zgodę, w której są wymienione możliwe powikłania związane z wdrożonym leczeniem. Zanim podpiszesz taką zgodę przeczytaj ją uważnie i zadaj pytania lekarzowi, jeżeli pojawią się wątpliwości. Wiemy, że w praktyce zdarza się przekazywanie formularza zgody w ostatniej chwili. Niestety, bywa ona podpisywana w pośpiechu, czy też w ogromnym stresie. Lekarze działając w ten sposób pozbawiają Cię prawa do uzyskania pełnej informacji o wdrożonym leczeniu i do wyrażenia świadomej zgody.

Wzrasta świadomość pacjentów

Wśród pacjentów wzrasta świadomość – cieszymy się, że poszerzacie wiedzę odnośnie swoich praw. Jeżeli macie wątpliwości i nie jesteście pewni czy Wasze prawa zostały naruszone to zgłoście się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Nas prawnicy walczą o prawa pacjentów od 20 lat, zapewniamy bezpłatną konsultację prawną.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl