odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Resuscytacja noworodka

Resuscytacja noworodka

Resuscytacja u noworodka

Dojrzały noworodek jest w stanie rozpocząć samodzielne oddychanie. Tylko niewielka grupa dzieci o masie >2,5 kg wymaga po porodzie innych interwencji poza osuszeniem. Ocenia się, że jedynie 0,2% noworodków urodzonych po 32 tygodniu ciąży potrzebuje zabiegów resuscytacyjnych.

Resuscytacja noworodka jest prawie zawsze wskazana u dzieci urodzone po 25 tygodniu ciąży i dzieci z większością wad wrodzonych, jak również gdy spodziewana przeżywalność noworodków jest wysoka, a chorobowość akceptowalna.

bezpłatna konsultacja prawna

Resuscytacja u noworodka – postępowanie

 • Odcięcie pępowiny

Zgodnie z wytycznymi European Resuscitation Council (ERC) zaciśnięcie pępowiny u noworodka niewymagającego resuscytacji powinno nastąpić po około 1 min od wydobycia. Do tego czasu noworodek powinien być ułożony 10 cm poniżej łożyska.

 • Odsysanie jamy ustnej i nosa

Rutynowe odsysanie wydzieliny z gardła i nosogardła u noworodków urodzonych zarówno z czystego, jak i zabarwionego smółką płynu owodniowego nie jest zalecane.

 • Kontrola temperatury

Noworodki urodzone w zamartwicy są szczególnie narażone na utratę ciepła. Hipotermia nasila kwasicę metaboliczną i spadek perfuzji narządów.

Bezpośrednio po porodzie noworodka należy osuszyć i ogrzać. Aby uniknąć przegrzania, zaleca się stałe kontrolowanie temperatury ciała.

 • Ocena wstępna

W celu szybkiej identyfikacji noworodka wymagającego zabiegów resuscytacyjnych należy ocenić:

 • oddech – należy ocenić: częstość, głębokość, symetrię klatki piersiowej, występowanie objawów patologicznych (postękiwanie, wolne nieregularne oddechy)
 • pracę serca – prawidłowa częstość wynosi ≥100/min.
 • kolor skóry – ocena utlenowania na podstawie zabarwienia skóry jest niewiarygodna i niezalecana. Sinica obwodowa nie stanowi objawu niedotlenienia.
 • napięcie mięśniowe – obniżone napięcie mięśniowe jest wskazaniem do wspomagania wentylacji.
 • Drogi oddechowe – drożność

Przyczyną niedrożności dróg oddechowych może być zalegająca smółka, śluz lub maź płodowa. Odsysanie najlepiej wykonywać pod kontrolą wzroku, nie dłużej niż przez 5 s. Zbyt agresywne odsysanie może opóźnić rozpoczęcie samodzielnego oddychania i powodować skurcz krtani lub bradykardię.

 • Wentylacja

Większość noworodków rozpoczyna samodzielnie oddychanie po stymulacji przez osuszenie ręcznikiem. Nie zaleca się stosowania gwałtownych metod stymulacji.

 • Rozprężenie płuc

Jeżeli noworodek nie oddycha samodzielnie i efektywnie, konieczne jest rozprężenie płuc. W tym celu należy wykonać 5 wstępnych wdechów dodatnim ciśnieniem. Ciśnienie wdechowe powinno być dobrane indywidualnie w taki sposób, aby widoczne było unoszenie się klatki piersiowej, wentylacja była skuteczna i nastąpił wzrost częstości akcji serca.

 • Suplementacja tlenu

Do wentylacji trzeba stosować powietrze. Do wentylacji noworodka podczas resuscytacji wykorzystuje się zwykle worek samorozprężalny lub układ T z możliwością regulacji ciśnienia.

 • Intubacja

W celu udrożnienia dróg oddechowych noworodka można wykonać intubację dotchawiczą, jest to jednak zabieg wymagający dużych umiejętności. W trakcie resuscytacji większości noworodków intubacja nie jest konieczna.

 • Wspomaganie układu krążenia

Wspomaganie układu krążenia poprzez uciskanie klatki piersiowej jest skuteczne tylko wtedy, gdy wcześniej udało się rozprężyć płuca. Bradykardia i asystolia u noworodka są prawie zawsze następstwem niewydolności oddechowej, hipoksji lub kwasicy wewnątrzkomórkowej. Najważniejszym sposobem leczenia tych zaburzeń jest zapewnienie właściwej wentylacji.

 • Opieka poresuscytacyjna

Stan noworodka, który wymagał resuscytacji, może być niestabilny lub może się pogarszać. Po zapewnieniu wentylacji i stabilizacji układu krążenia noworodka trzeba monitorować oraz intensywnie leczyć.

 • Hipotermia

Badania oceniające skuteczność hipotermii (33,5–34,5°C) u noworodków urodzonych po 36 tygodniu ciąży z umiarkowaną lub ciężką encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną wykazało, że schładzanie powoduje znamienną redukcję umieralności i upośledzenia neurologicznego ocenianego w wieku 18 miesięcy.

Schładzanie powinno być prowadzone na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej według lokalnie opracowanego algorytmu schładzania. Schładzanie należy rozpocząć w ciągu 6 godzin od urodzenia i kontynuować do 72 godzin od momentu urodzenia. Ogrzewanie powinno trwać co najmniej 4 godziny. Wcześniejsze rozpoczęcie chłodzenia zwiększa skuteczność terapii.

Stosuje się schładzanie systemowe lub schładzanie głowy. Obie metody mają podobną skuteczność.

 • Niepodejmowanie resuscytacji

Resuscytacji noworodka nie podejmuje się w przypadku wad letalnych lub gdy niemal pewny jest wczesny zgon dziecka, a chorobowość wśród nielicznych noworodków, które przeżyły, jest nieakceptowalnie wysoka:

 • skrajne wcześniactwo (wiek ciążowy <22 Hbd)
 • masa urodzeniowa poniżej 400 g
 • anomalie: bezmózgowie, potwierdzona trisomia chromosomu 13 i 18

Więcej o urazach okołoporodowych

Resuscytacja u noworodka – gdzie szukać pomocy?

Jeżeli Twoje dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu podczas porodu, niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją dokumentację szpitalną dając Ci odpowiedź na pytanie:

Czy przyczyną choroby Twojego nowo narodzonego dziecka był błąd medyczny personelu medycznego szpitala?

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami okołoporodowymi skutkującymi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Zapewniamy Tobie i Twojej rodzinie profesjonalną oraz bezpłatną analizę pełnej dokumentacji medycznej. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl