odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Błędy okołoporodowe tragiczne w skutkachBłędy okołoporodowe tragiczne w skutkach

Przykładem błędu okołoporodowego tragicznego w skutkach popełnionego w podczas odbieranym porodem jest sprawa z powództwa pacjentki przyjętej na oddział położniczo-ginekologiczny w ciąży drugiej, bliźniaczej.

(Wyr. SN z dn. 13.1.2005 r., III CK 143/04).

W przedmiotowej sprawie, podczas zabiegu zszywania mięśnia macicy, po porodzie metodą cięcia cesarskiego, nastąpił jej rozkurcz i zwiększone krwawienie, które ustąpiło dopiero po podaniu ampułki meterginy – leku hamującego krwawienie. Po ustąpieniu krwawienia lekarze wykonujący zabieg zamknęli jamę brzuszną. Po kilku godzinach doszło do kolejnego masywnego krwawienia. Spowodowało to konieczność reoperacji podczas której wykryto rozległego krwiaka pomiędzy przednią ścianą macicy a pęcherzem moczowym, a także obecność otworu o średnicy 2-3 cm w przednim sklepieniu pochwy oraz przerwanie ciągłości dwóch dużych naczyń krwionośnych.

Stan pacjentki pozostawał niestabilny, dlatego podjęto decyzję o trzeciej operacji w trakcie której stwierdzono stan przemawiający za rozwojem zespołu wykrzepnięcia wewnątrznaczyniowego. Podwiązano obie tętnice, krwawienie jednak nie ustało. W związku z tym operator podjął decyzję o usunięciu macicy.

bezpłatna konsultacja prawna

Sąd ustalił w sprawie, że podczas zabiegu cięcia cesarskiego doszło do przypadkowego przecięcia dwóch dużych naczyń krwionośnych i przebicia pochwy. Kolejnym działaniem niezgodnym z zasadami właściwego postępowania było zamknięcie jamy brzusznej zaraz po podaniu meterginy.

Sąd uznał, że lekarz obowiązany jest do myślenia przyczynowo-skutkowego, i w jego wyniku powinien był przewidzieć możliwość pojawienia się ponownego krwawienia po ustaniu działania leku. Sąd zadecydował, że postępowanie to uznać należy za błąd w sztuce lekarskiej. W konsekwencji tego naruszenia przeprowadzono trzy operacje i usunięto macicę, a więc spowodowano bezpłodność 25-letniej kobiety.

Naruszenia jakich dopuścić się może personel medyczny względem porodu nie muszą przejawiać się wyłącznie uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia matki bądź rodzonego dziecka. Błąd może powstać również w zakresie organizacji dokonywanych czynności okołoporodowych. Za przykład takiego naruszenia można podać sprawę dwóch dziewczynek – po jednej z dwóch rodzeństw bliźniaczych. Dziewczynki po urodzeniu w szpitalu w Warszawie zostały „zamienione”. Sprawa wyszła na jaw dopiero, gdy miały już po 17 lat, a ich bliskie otoczenie zorientowało się, że są identyczne. Proces w tej sprawie zakończył się w 2009 r. przyznaniem przez Sąd każdej z pokrzywdzonych dziewczynek kwotę 300.000 zł. tytułem zadośćuczynienia.

Przykładem natomiast błędu w postaci postępowania niezgodnego ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej jest sprawa rozpoznawana przez Sąd Najwyższy z powództwa małoletniej dziewczynki.

Matka powódki została przyjęta do szpitala położniczego. Wkrótce rozpoczął się kilkunastogodzinny poród fizjologiczny, podczas którego nastąpiło spowolnienie akcji porodowej. Skłoniło to lekarza do pociągnięcia za już urodzoną główkę dziecka z jednoczesnym wykonaniem tzw. uchwytu Kristellera. W wyniku tego 4,5 kilogramowa dziewczynka urodziła się z porażeniem splotu barkowego, którego skutkiem jest trwałe ograniczenie ruchomości ręki górnej prawej oraz stawu barkowego prawego.

Obecnie dziecko jest częściowo niepełnosprawne i wymaga kosztownej rehabilitacji. Sąd Najwyższy stwierdził, że w rozpatrywanej sprawie nie wykonano wymaganego badania USG, w czego konsekwencji nie znano wagi dziecka, przez co nie rozważono wykonania cięcia cesarskiego, które w tych okolicznościach jawiło się jako zasadne. Ponadto Sąd Najwyższy wskazał, że lekarz postępując medycznie właściwie mógłby nie zastosować ryzykownego tzw. chwytu Kristellera, który obecnie uchodzi za zarzuconą metodę odbierania porodu. Jego zastosowanie, w dodatku nieumiejętne (zbyt silne pociągnięcie urodzonej już główki dziecka) było bezpośrednią przyczyną wyrządzenia szkody. Lekarz zatem nie dołożył należytej staranności wymaganej w okolicznościach tego porodu. Nie wykonał wymaganych badań oraz zastosował metodę nieodpowiadającą wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

Dokonane przez personel medyczny naruszenia praw pacjenta lub standardów udzielania świadczeń zdrowotnych nierzadko przybierają postać tragiczną w skutkach. W wyniku błędów medycznych pacjenci często doznają nieodwracalnych uszczerbków na zdrowiu. Jedynym wówczas sposobem naprawienia tychże szkód jest już tylko kompensacja pieniężna, której celem jest złagodzenie doznanych cierpień. Osobom poszkodowanym w takich okolicznościach przysługują roszczenia o zapłatę kwot, które to cierpienie zrekompensują oraz kwot, które pokryją koszty próby powrotu do zdrowia – leków, wyjazdów do wyspecjalizowanych klinik, prywatnych pielęgniarek itp.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej lub zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej adwokata skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami okołoporodowymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Twojej rodzinie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl